ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลเมืองน่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
  44.212.99.248    
 
______________________________________________________________________________________________


SAFETY ZONE NAN CITY เทศบาลเมืองน่านร่วมมือสถานประกอบการ ธุรกิจบริการ ท่องเที่ยว ขับเคลื่อน พื้นที่ ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวเขตเมือง
💥 SAFETY ZONE NAN CITY เทศบาลเมืองน่านร่วมมือสถานประกอบการ ธุรกิจบริการ ท่องเที่ยว ขับเคลื่อน พื้นที่ ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวเขตเมือง 17/01/2565 เทศบาลเมืองน่าน โดย สำนักปลัดเทศบาล จัดทีมงานบูรณาการ สาธารณสุข ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศกิจ ท่องเที่ยวฯและกิจการขนส่ง ออกประเมินพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัย (Safet Zone )ภายใต้โครงการขยายผลพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัย สำหรับนักท่องเที่ยวพื้นที่ท่องเที่ยวเขตเมือง อาศัยหลักเกณฑ์ ด้านความปลอดภัย 5 ด้าน ประกอบด้วย ความ บ้านความ ปลอดภัย ด้านสุขอนามัย ด้านความเป็นธรรม ด้านการบริหารจัดการและด้านบริการ ครอบคลุมกิจกรรมท่องเที่ยว 12 ประเภท ในเขตพื้นที่ ประกอบด้วยกิจกรรม 1 สถานที่ท่องเที่ยว 2.โรงแรม/ที่พัก 3.ร้านจำหน่ายสินค้า/ของที่ระลึก 4 ร้านอาหาร และเครื่องดื่ม 5 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว รถราง 6. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวรถจักรยาน 7 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน (Street food) 8 กิจกรรมนวด&สปา 9. กิจกรรมศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 10 การจัดบริการ ห้องน้ำสาธารณะ 11 กิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน 12 การดำเนินกิจกรรม งานเทศกาล(event) (*) เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยว สู่การเป็นต้นแบบพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัย สำหรับนักท่องเที่ยวเขตเมือง ของประเทศไทย และรองรับนักท่องเที่ยววิถีใหม่
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์หาที่พัก
 รายชื่อร้านอาหารรอบๆ เมืองน่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 รายงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน  I  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล