ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลเมืองน่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
  44.197.198.214    
 
������������������������������
______________________________________________________________________________________________


เทศบาลเมืองน่าน ร่วมกับโรงพยาบาลน่านและโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) เร่งตรวจหาเชื้อ โควิด-19 เชิงรุก ด้วยวิธี RT-PCR แก่พ่อค้า-แม่ค้า กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดจากกรณีคลัสเตอร์ตลาดตั้งจิตนุสรณ์และคลัสเตอร์ใหม่กาดศรีคำ
เทศบาลเมืองน่าน ร่วมกับโรงพยาบาลน่านและโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) เร่งตรวจหาเชื้อ โควิด-19 เชิงรุก ด้วยวิธี RT-PCR แก่พ่อค้า-แม่ค้า กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดจากกรณีคลัสเตอร์ตลาดตั้งจิตนุสรณ์และคลัสเตอร์ใหม่กาดศรีคำ (31 ม.ค.65) นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นางบัวผา แก้วมงคล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่านร่วมกับทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน่าน นำโดย นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่านออกหน่วยให้บริการตรวจชาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ด้วยวิธี RT-PCR แก่ พ่อค้า-แม่ค้า และประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูง ณ หอประชุโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) จากกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 คลัสเตอร์ตลาดสดตั้งจิตนุสรณ์ และคลัสเตอร์ใหม่กาดศรีคำ (กาดแลง) มีพ่อค้าแม่ค้าจากตลาดทั้งสอง และตลาดในพื้นที่เข้าตรวจคัดกรองเป็นจำนวนมาก โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ให้บริการประชาชนในครั้งนี้จาก นางวรวรรณ แสงศิริโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน กล่าวว่าห้องปฏิบัติการจะรายงานผลการตรวจ RT-PCR ภายใน 24 ชั่วโมง กรณีไม่พบการติดเชื้อ ให้พ่อค้า-แม่ค้า ดำเนินการตรวจโควิด-19 ด้วย ATK อีกครั้ง ในวันที่ 3 และ วันที่ 7 ก.พ.2565 กรณีพบการติดเชื้อและไม่พบอาการรุนแรงมีแนวทางการรักษาโดยการแยกกักตัวผู้ป่วยโควิด - 19 ที่บ้าน Home Isolation หรือ HI ผู้ป่วยโควิด-19 หากมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นในโรงพยาบาลต้องรองรับผู้ป่วยอาการหนักไว้ในโรงพยาบาลและจะมีผู้ป่วยอาการไม่รุนแรง กลับไปรักษาตัวที่บ้าน หรือ Home Isolation (HI) โดย รพ. มีระบบการติดตาม ดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยทั้งผู้ป่วย คนในครอบครัว และคนในชุมชน ผู้ที่เข้าเกณฑ์รักษาตัวที่บ้านได้ หรือ Home Isolation มีเกณฑ์พิจารณา ดังนี้ 1. แพทย์ผู้รักษา ประเมินแล้วว่าเป็นผู้ป่วยที่พร้อม มีอาการป่วยน้อย หรือไม่มีอาการ 2. ทีมผู้รักษา พูดคุย ทำความเข้าใจผู้ป่วยและญาติ ปฏิบัติตามแนวทางการรักษาได้ 3. ต้องไม่มีภาวะอ้วน หรือน้ำหนักตัวมากกว่า 90 กิโลกรัม 4. ไม่มีโรคร่วม ดังต่อไปนี้ ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง, โรคไตเรื้อรัง ระยะที่ 3,4 โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ หรือโรคอื่นๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ 5. อยู่คนเดียว หรือมีผู้อยู่ร่วมที่พักไม่เกิน 1 คน 6. ยินยอมแยกตัวในที่พักของตัวเอง และ 7. มีการปฏิบัติตัวที่ดี ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ จัดการขยะและสภาพแวดล้อมได้อย่างถูกต้องต่อไป ประชาชนสามารถเพิ่มเพื่อนที่ LINE OA – NANHOSPITAL งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์หาที่พัก
 รายชื่อร้านอาหารรอบๆ เมืองน่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 รายงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน  I  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล