ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลเมืองน่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
  44.197.198.214    
 
������������������������������
______________________________________________________________________________________________


ทศบาลเมืองน่าน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ประชาชน เฝ้าระวังอัคคีภัย ช่วงเทศกาลตรุษจีน พ.ศ. 2565 เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน สุขกาย สบายใจ มีสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน
เทศบาลเมืองน่าน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ประชาชน เฝ้าระวังอัคคีภัย ช่วงเทศกาลตรุษจีน พ.ศ. 2565 เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน สุขกาย สบายใจ มีสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองน่าน เจ้าหน้าที่เทศกิจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันออกประชาสัมพันธ์ประชาชน โดยเฉพาะพี่น้องชาวจีน ชาวไทยเชื้อสายจีน ให้หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า แก้ไขอุปกรณ์ที่ชำรุด เฝ้าระวังอัคคีภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2565 พร้อมตรวจตามร้านค้าและบ้านเรือนไม้เก่าแก่ในเขตเทศบาลเมืองน่าน ซึ่งเป็นย่านตลาด ชุมชนของชาวไทยเชื้อสายจีน ที่มีผู้คนจับจ่ายซื้อของและมีการประกอบพิธี ไหว้บรรพบุรุษในช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งจะมีการธูป จุดประทัด ซึ่งอาจเกิดอันตรายได้ เนื่องจากสภาพอากาศแห้ง อาจส่งผลให้เกิดอัคคีภัย สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งให้คำแนะนำระมัดระวังในการทำกิจกรรมต่างๆ หลังจากที่มีการประกอบอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรมีการ ตรวจสอบและปิดแก๊สให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย ทั้งนี้ทางเทศบาลได้เตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์และ รถบรรทุกน้ำ สามารถออกดับเพลิงได้ทันท่วงที หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ประชาชนสามารถ โทรแจ้ง สายด่วน 199 หรือ 054-710261 054-771199 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102
 หน้า 1 | 
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์หาที่พัก
 รายชื่อร้านอาหารรอบๆ เมืองน่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 รายงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน  I  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล