ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลเมืองน่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
  18.232.31.206    
 
������������������������������
______________________________________________________________________________________________


เทศบาลเมืองน่านเดินหน้าปูพรมพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยเขตเมือง ต้นแบบรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ 25/01/2564 💥เทศบาลเมืองน่านเร่งสร้างการรับรู้แก่ ชุมชนและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเขตเมือง หลังจากเทศบาลเมืองน่านได้รับคัดเลือกให้เป็นพื้นที่ท่องเที่
เทศบาลเมืองน่านเดินหน้าปูพรมพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยเขตเมือง ต้นแบบรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ 25/01/2564 💥เทศบาลเมืองน่านเร่งสร้างการรับรู้แก่ ชุมชนและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเขตเมือง หลังจากเทศบาลเมืองน่านได้รับคัดเลือกให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone) ต้นแบบระดับประเทศ นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวว่า ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาสัมผัสประสบการณ์แห่งความสุข สงบ สะดวก สบาย ที่เมืองน่าน โดยเฉพาะพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน ตามนโยบาย “เทศบาลเมืองน่าน.....ต้อนรับแขกของจังหวัดน่าน ” โดยได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (รางวัลกินรีทองคำ) ถึง 4 สมัย ได้รับการประกาศยกย่องให้ได้รับรางวัลเกียรติยศสูงสุดด้านการท่องเที่ยว (Hall of Fame) จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เมืองสะอาดระดับอาเซียน ชุมชนปลอดภัยระดับโลก และเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับอาเซียน ล่าสุดเทศบาลเมืองน่านได้รับคัดเลือกให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone ) ต้นแบบระดับประเทศ โดยกรมการท่องเที่ยว ด้วยแนวคิด “ปลอดภัย สะอาด เป็นธรรม” จึงได้มอบหมายให้ นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน กำกับดูแลการดำเนินโครงการดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ตลอดจนชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจ เพื่อการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยการบริการนักท่องเที่ยวที่ดี สร้างความเชื่อมั่นและประทับใจ ชุมชนเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวได้รับประโยชน์ โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานลงพื้นที่ให้คำแนะนำ ตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้หากสถานประกอบการใดผ่านเกณฑ์การประเมินแล้วจะได้การรับรองมาตรฐาน มอบตราสัญลักษณ์ Safety Zone และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ต่อไป โครงการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว หรือ Safety Zone ดำเนินการโดยกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อสร้างความมั่นใจในการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยว มีการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และเป็นการผลักดันแหล่งท่องเที่ยวปลอดภัย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางด้วยความรู้สึกมั่นใจในผู้ประกอบการไทยที่พร้อมดูแลรับผิดชอบ และให้ความปลอดภัยด้านสุขอนามัยได้เป็นอย่างดี เพื่อเตรียมพร้อมต้อนรับการเปิดประเทศหลังวิกฤต ที่ยึดหลักด้านความปลอดภัย สุขอนามัย ความเป็นธรรม การให้บริการ และการบริหารจัดการที่ดี 💥ขอแสดงความยินดีกับสถานประกอบการฯ ชุมชน เอกชน ที่เข้าร่วมโครงการฯและร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายSafetyZone ในปี 2564-2565
 หน้า 1 | 
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์หาที่พัก
 รายชื่อร้านอาหารรอบๆ เมืองน่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 รายงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน  I  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล