ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลเมืองน่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
  44.212.99.248    
 
������������������������������
______________________________________________________________________________________________


นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2564 มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้พิการในการสร้างโลกใหม่หลังโควิด -19 ที่เข้าถึงได้สะดวก ถ้วนหน้า และยั่งยืน
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2564 มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้พิการในการสร้างโลกใหม่หลังโควิด -19 ที่เข้าถึงได้สะดวก ถ้วนหน้า และยั่งยืน ด้านนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ร่วมงานดังกล่าว ณ วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง เมื่อวันนี้ 20 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน จัดงานวันคนพิการสากล จ.น่าน ประจำปี 2564 โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้พิการในการตัดสินใจในแผนการช่วยเหลือและเยียวยาที่ครอบคุมทุกกลุ่มคน ขจัดการเลือกปฏิบัติและความอยุติธรรม พร้อมกับขยายโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยี ใหม่ๆ โดยร่วมมือกันกับทุกภาคส่วนที่จะช่วยกันสร้างโลกใหม่ หลังโควิด-19 ให้เข้าถึงได้อย่างสะดวก ถ้วนหน้า และยั่งยืน โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2564 นางอัญชรินทร์ กลิ่นศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้นางสุดารัตน์ แววบัณฑิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน เข้าร่วมงาน โดยในปี 2564 องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดประเด็นหลัก คือ “คนพิการ ร่วมนำการเปลี่ยนแปลง เพื่อการเข้าถึงโดยสะดวก ถ้วนหน้าสู่โลกใหม่หลังโควิด-19 อย่างยั่งยืน” “Leadership and participation of person with disabilities toward an inclusive, accessible and sustainable post-COVID-19 world ” โดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ได้รับรู้และเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ อาทิ บริการด้านการแพทย์ การศึกษา การประกอบอาชีพ บริการผู้ช่วยคนพิการ การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย การลดหย่อนภาษี สวัสดิการเบี้ยความพิการ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก การสื่อสานสำหรับคนพิการ และการดำรงชีพ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป ภายในงานมีกิจกรรมที่สำคัญ ประกอบด้วย 1) ชมวีดีทัศน์คำปราศรัยจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบให้กับคนพิการทั่วประเทศ เนื่องในวันคนพิการสากล ประจำปี 2564 และการอ่านสาส์นวันคนพิการสากล โดย นายเทิดศักดิ์ สานผัด ประธานทูตอารยะสถาปัต 2) พิธีมอบประกาศเกียรติคุณคนพิการต้นแบบจังหวัดน่านและมอบป้ายสัญลักษณ์สถานที่ที่เป็นมิตรสำหรับคนพิการและทุกคน ทั้งนี้ โรงพยาบาลน่านได้มอบรถเข็นให้ พมจ.น่าน เพื่อนำไปใช้ในการให้บริการแก่คนพิการ พร้อมทั้งได้จับฉลากมอบรางวัลให้แก่คนพิการ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมหัวหน้าส่วนราชการเดินเยี่ยมชมบูธนิทรรศการสินค้าและผลิตภัณฑ์ของคนพิการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน พก. และนิทรรศการขององค์กรด้านคนพิการ บริเวณ พุทธมณฑลศาลาหลวง วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง อ.ภูเพียง จ.น่าน ขอบคุณภาพ – ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102
 หน้า 1 | 
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์หาที่พัก
 รายชื่อร้านอาหารรอบๆ เมืองน่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 รายงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน  I  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล