ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลเมืองน่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
  18.232.31.206    
 
������������������������������
______________________________________________________________________________________________


นายกเทศมนตรีเมืองน่านติดตามการตรวจคัดกรอง โควิด-19 ด้วย ATK
#นายกเทศมนตรีเมืองน่านติดตามการตรวจคัดกรอง โควิด-19 ด้วย ATK #บรรยากาศการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ประจำสัปดาห์ ด้วยชุดตรวจ ATK พ่อค้าแม่ค้าถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่านก่อนเปิดขายสินค้าสุดสัปดาห์นี้ ผลเป็นลบ 100% (13 ม.ค.2565) ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแห่งใหม่ ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ติดตามการตรวจคัดกรอง โควิด-19 ด้วย ATK ภายหลังจากที่ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ประจำสัปดาห์ ด้วยชุดตรวจ ATK พ่อค้าแม่ค้าถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่านตั้งอยู่บนถนนผากอง พื้นที่ติดกับข่วงเมืองน่าน ศูนย์ล่องน่าน และวัดภูมินทร์ เทศบาลเมืองน่านเตรียมพื้นที่ลานข่วงเมืองน่านลานขนาดใหญ่ด้านหน้าวัดภูมินทร์ไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปในรูปแบบ NEW Normal ซึ่งลานข่วงเมืองน่านนี้เปรียบเสมือนห้องรับแขกขนาดใหญ่ใจกลางเมืองน่านที่มีไว้สำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้สัมผัสถึงกลิ่นอายวัฒนธรรมของชาวน่าน โดยการนั่งรับประทานอาหารบนขันโตกพื้นเมือง ซึ่งจะมีการจัดขันโตกแบบเว้นระยะห่าง จัดให้มีการแยกขยะโดยอาศัยการมีส่วนร่วม ถนนคนเดิน กาดข่วงเมืองน่าน มีร้านค้า ทั้งประเภท อาหารการกิน ร้านค้าประเภทเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ของฝากของที่ระลึก นอกจากนี้เทศบาลเมืองน่านได้ออกประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการเข้าจำหน่ายสินค้าบริเวณถนนคนเดิน กาดข่วงเมืองน่าน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการด้านความปลอดภัย COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด อาทิ ผู้เข้าพื้นที่ต้องได้รับวัคซีนโควิดตามที่คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดน่านกำหนด มีผลตรวจโควิดยืนยัน การจัดจุดคัดกรองเข้าออก ได้ 3 ช่องทาง เดินซื้อสินค้าได้แบบทางเดียว (One Way) ผู้ประกอบการค้าต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ผู้จำหน่ายอาหารต้องใส่หมวกคลุมผม และ ถุงมือทุกครั้ง ต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ผู้ประกอบการค้าจะต้องตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK วัดอุณหภูมิร่างกายก่อนขายสินค้าทุกวัน จัดให้มีจุดแอลกอออล์เจล จุดล้างมือ จุดสแกนไทยชนะ ผู้ประกอบการค้าเข้าจำหน่ายสินค้าล็อคละไม่เกิน 2 คน ผู้ประกอบการค้าที่มีล็อคติดฟุตบาท จะต้องตั้งโต๊ะให้ติดฟุตบาทโดยให้ผู้ขายยืนบนฟุตบาท เพื่อเว้นระยะห่างของทางเดินตามที่เทศบาลกำหนด โดยจะต้องเก็บร้านให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 22.00 น. ทั้งนี้จะต้องปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและควบคุมโรค โควิด-19 มาตรการด้านความปลอดภัย COVID Free Setting และปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานผลประโยชน์ ฝ่ายพัฒนารายได้และแผนที่ภาษี กองคลัง เทศบาลเมืองน่าน โทรศัพท์ 0 54710 0234 ต่อ 134 , 104 กีรติกร เสนรัตน์/บรรณาธิการ ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th
 หน้า 1 | 
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์หาที่พัก
 รายชื่อร้านอาหารรอบๆ เมืองน่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 รายงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน  I  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล