ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลเมืองน่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
  3.235.25.27    
 
������������������������������
______________________________________________________________________________________________


จังหวัดน่านออกมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 2019 ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565
จังหวัดน่านออกมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 2019 ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดน่าน (27 ธ.ค.2564) โดย นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านได้เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ศาลากลางจังหวัดน่าน มีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้ การติดเชื้อในจังหวัดน่าน ส่วนใหญ่มาจากการรวมกลุ่มทำพิธีกรรมต่างๆ ขณะนี้ได้มีการฉีดวัคซีนให้ประชาชนไปแล้ว กว่า 580,000 dose คิดเป็นประชากรที่ได้รับวัคซีนเข็มหนึ่งกว่า 3 แสนคนหรือร้อยละ 63 ขณะที่หากเทียบกับประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดจริง จะรับวัคซีนแล้วประมาณร้อยละ 84 ทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้ที่อยู่ในกลุ่ม 608 หากรับวัคซีนเข็ม 2 เกิน 3 เดือนแล้วให้ไปรับวัคซีน Booster เข็ม 3 เพื่อกระตุ้นได้ที่โรงพยาบาล ทุกแห่ง ขณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านสั่งซื้อวัคซีนโมเดอน่าเข้ามา และยังมีจำนวนเพียงพอสำหรับให้บริการประชาชนผู้ที่ต้องการฉีดเป็นเข็มแรกสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์วัคซีนมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาเขตน่าน สำหรับมาตรการ covid ฟรี setting นั้น ได้ดำเนินการไปในสถานประกอบการส่วนใหญ่แล้ว โดยในเฟส 2 จะเชิญชวนหน่วยงานราชการ โดยเฉพาะหน่วยที่ต้องให้บริการประชาชน ให้ดำเนินการ covid free setting เพื่อให้เกิดความมั่นใจทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ซึ่งจะมีมาตรการ 3 ด้านคือด้านสิ่งแวดล้อม จะต้องทำความสะอาดและรักษาระยะห่าง ระบายอากาศ ด้านบุคลากรจะต้องฉีดวัคซีนและมีการสุ่มตรวจ ATK เป็นระยะ ด้านผู้รับบริการ จะต้องสวมหน้ากากอนามัย มีจุดล้างมือ วัดอุณหภูมิ เป็นต้น จังหวัดน่านเตรียมออกประกาศฉบับใหม่ มีสาระสำคัญประกอบด้วย การออกนอกเคหสถานทุกแห่งจะต้องสวมหน้ากาก 100% ร้านอาหารให้บริการจำหน่ายสุราได้ถึงเวลา 22:00 น. จะมีการตรวจและกักตัวสำหรับจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง 6 จังหวัดประกอบด้วย นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ยะลา ปัตตานี และสตูล การจัดกิจกรรมมากกว่าพันคนจะต้องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อ ส่วนกรณีที่จัดกิจกรรมที่มีผู้รวมกลุ่มมากกว่า 300 คนจะต้องแจ้งขออนุญาตนายอำเภอ นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณามาตรการกิจกรรมสนามชนไก่ หากจะเปิดจะต้องขออนุญาตนายอำเภอ ภายใต้เงื่อนไขที่รัดกุม รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้ฝากไปยังประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้รักษามาตรการอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในช่วงปีใหม่ที่จะถึงนี้ ซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าจังหวัดน่านจำนวนมาก อาจจะมีการแพร่ระบาดของโรคขึ้นอีกครั้ง จึงขอให้ประชาชนเฝ้าระวัง และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การเดินทางเข้าจังหวัดน่านจะต้องกรอกข้อมูลผ่าน Application "น่านปลอดภัย" โดยคาดการณ์ว่า ช่วงปีใหม่อาจจะมีการแพร่ระบาดของเชื้ออีไมครอนสูง และจังหวัดน่านก็เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมา ซึ่งอีไมครอน นั้น จะมีจุดเด่นคือติดง่ายกว่า แต่ความรุนแรงน้อยกว่า อัตราการติดของสูงกว่าเชื้อเดลต้าประมาณร้อยละ 70 ขอให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่อยู่นอกบ้าน รักษามาตรการ New Normal โดยเคร่งครัด ขณะเดียวกันให้นายอำเภอและท้องถิ่นทำมาตรการเชิงรุก สืบเสาะหาผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ให้มารับวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ล่าสุดโรงพยาบาลน่าน ได้ทดลอง ทำ HI หรือโฮม Home isolation แยกกักตัวสำหรับบ้านที่ติด covid ทั้งบ้าน โดยใช้วิธี Tele Medicine พบแพทย์ ผ่านมือถือ ส่งยาและประเมินอาการ ซึ่งýหลายจังหวัดได้เริ่มดำเนินการแล้ว เพื่อรองรับผู้ป่วยที่อาจจะมีเพิ่มขึ้น อ้างอิงข้อมูลข่าวจาก สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.น่าน ขอบคุณภาพ / งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th
 หน้า 1 | 
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์หาที่พัก
 รายชื่อร้านอาหารรอบๆ เมืองน่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 รายงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน  I  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล