ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลเมืองน่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
  3.237.29.69    
 
������������������������������
______________________________________________________________________________________________


เทศบาลเมืองน่าน จัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิต เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองน่าน จัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิต เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 เช้าวันนี้ (1 มกราคม 2565) ที่ บริเวณข่วงเมืองน่าน หน้าพระวิหารวัดภูมินทร์ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดน่าน ตลอดจนนักท่องเที่ยว ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน 153 รูป นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านนำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่านร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง โดยมีพระราชศาสนาภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่าน เจ้าอาวาสวัดพญาภู พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ พระภิกษุ สามเณร จากวัดต่างๆในพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน เจ้าคณะจังหวัดน่านได้เมตตากล่าวสัมโมทนียกถาและอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ โดยให้ทุกคนพึงระลึกรู้ในการกระทำของตน รู้จักประมาณตน ใช้ชีวิติย่างมีสติ ไม่ประมาท ให้ห่างไกลจากโรคาพยาธิภัย สุขสมหวังในสิ่งอันพึงปรารถนา ด้าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้กล่าวอวยพร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2565 ขอให้ทุกๆภาคส่วน รวมใจกันเป็นหนึ่ง เพื่อร่วมอนุรักษ์และพัฒนาเมือง บูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และชุมชน ในการสนับสนุนกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นภายในห้วงระยะเวลาปี พ.ศ. 2565 ให้บรรลุผลสำเร็จ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้กล่าว ส่งความสุข ความปรารถนาดียังพี่น้องชาวน่าน และนักท่องเที่ยวทุกท่าน อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในจังหวัดน่าน และพระบรมเดชานุภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัว จงประสพแต่ความสุขความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ด้วยอายุ วรรณะ สุข พละ สมความมุ่งมาดปรารถนาในทุกประการ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th
 หน้า 1 | 2 | 3 | 
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์หาที่พัก
 รายชื่อร้านอาหารรอบๆ เมืองน่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 รายงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน  I  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล