ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลเมืองน่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
  3.235.25.27    
 
������������������������������
______________________________________________________________________________________________


นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นำคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่านปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองน่าน เข้าพบและแสดงความยินดีกับ นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านคนใหม่
นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นำคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่านปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองน่าน เข้าพบและแสดงความยินดีกับ นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านคนใหม่ วันนี้ (6 ม.ค.2565) ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วย นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายเสนอ เวชสัมพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ดาบตำรวจ วิฑูรย์ ขัติยศ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน นายศักดิ์ชาย ดอนพนัส และนายเอกฉันท์ มูลศรี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีและสวัสดีปีใหม่ กับ นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านคนใหม่ นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ภูมิลำเนา : จังหวัดเพชรบูรณ์ประวัติการศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น การศึกษาอบรม : - ประเทศอินเดีย ระบบอุตุนิยมวิทยา - ประเทศญี่ปุ่น การจัดการภัยพิบัติ โดย JICA - ประเทศอังกฤษ การพัฒนาเมืองและผังเมือง - เครือรัฐออสเตรเลีย ภารกิจด้าน INSARAG - ประเทศจีน และญี่ปุ่น สถาบันดับเพลิงและการจัดการภัยพิบัติ ประวัติการทำงาน : - พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ธ.ก.ส.)- ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) อ.นาแห้ว จ.เลย - เจ้าพนักงานปกครอง กองป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และสำนักงานผู้ตรวจราชการ กรมการปกครอง- หัวหน้าโครงการฝึกอบรมวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตเชียงใหม่ และวิทยาเขตพิษณุโลก - หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สุโขทัย ลำปาง พิจิตร ปทุมธานี และนครราชสีมา - ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี และ เขต 3 ปราจีนบุรี - ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย และหัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย –รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (ปัจจุบัน) ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102 facebook เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th
 หน้า 1 | 
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์หาที่พัก
 รายชื่อร้านอาหารรอบๆ เมืองน่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 รายงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน  I  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล