ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลเมืองน่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
  3.235.25.27    
 
������������������������������
______________________________________________________________________________________________


นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน กล่าวให้โอวาทและอวยพรในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2565
นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน กล่าวให้โอวาทและอวยพรในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2565 แก่หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่าน 6 ม.ค.2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วย นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายเสนอ เวชสัมพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายอัมพร ชัยวิรัช เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ดาบตำรวจ วิฑูรย์ ขัติยศ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวให้โอวาทและอวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2565 โดยมีนายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดและผู้จัดการสถานธนานุบาล ร่วมพิธีแบบวิถีใหม่ (NEW NORMAL) นายกเทศมนตรีกล่าวว่า ด้วยบทบาท ภารกิจ พันธกิจ ของเทศบาลเมืองน่าน ตามระเบียบข้อกฎหมาย ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มุ่งพัฒนาเมืองในทุกมิติเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง ด้วย 6 พันธกิจสำคัญ ได้แก่การบูรณาการร่วมมือกันสร้างเมืองให้สะอาด สิ่งแวดล้อมดี เมืองที่อยู่แล้วมีความปลอดภัย เมืองแห่งศิลปวัฒนธรรม เมืองสังคมคุณภาพธรรมาภิบาล และเมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ ขอให้พนักงานเทศบาลเมืองน่าน มีความสุข สุขภาพกายใจ ที่สมบูรณ์แข็งแรง เน้นย้ำให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกกองฝ่าย ตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อการให้บริการประชาชน สร้างความประทับใจกับผู้มาใช้บริการพร้อมทั้งบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคการศึกษาและชุมชน เพื่อมุ่งสู่ “น่าน...นครแห่งความสุข เมืองเก่าที่มีชีวิต” [Nan The City of Happiness : A Lively Old Town] ต่อไป ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์หาที่พัก
 รายชื่อร้านอาหารรอบๆ เมืองน่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 รายงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน  I  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล