ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลเมืองน่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
  3.237.29.69    
 
������������������������������
______________________________________________________________________________________________


นายกเทศมนตรีเมืองน่านและคณะ ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบระบบป้องกันน้ำท่วม ประตูระบายน้ำ และเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ที่ติดตั้งไว้บริเวณปากคลองเจ้าฟ้า
นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วย นายเสนอ เวชสัมพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายอัมพร ชัยวิรัช เลขานุการนายกเทศมนตรีนายทรงพล อัชวากุล นายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้ ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบระบบป้องกันน้ำท่วม ประตูระบายน้ำ และเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ที่ติดตั้งไว้บริเวณปากคลองเจ้าฟ้า พร้อมกับออกตรวจอุปกรณ์ป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน โดยลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของประตูระบายน้ำ เครื่องสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่คลองเจ้าฟ้า บ้านพวงพยอม เพื่อให้พร้อมในการระบายน้ำออกจากเขตเศรษฐกิจ กรณีมีฝนตกในตัวเมืองเกินกว่า 150 มิลลิเมตร และมีน้ำจากลำห้วยเจ้าฟ้า ลำห้วยสมุนไหลเข้า แต่หากน้ำเข้ามากเกินไป และมีน้ำน่านหนุนอีก ก็จะปิดประตูน้ำทั้งหมดแล้วใช้เครื่องสูบน้ำระบายออกจากตัวเมือง โดยเฉพาะเครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย ปากคลองเจ้าฟ้าบ้านพวงพยอม ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร 20 เซนติเมตร จำนวน 3 เครื่อง หลังจากกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย สนับสนุน เครื่องสูบน้ำ ด้วยระบบไฟฟ้า ที่ติดตั้งแบบถาวร ให้กับเทศบาลเมืองน่าน เพื่อช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เทศบาลเมืองน่านช่วงฤดูน้ำหลาก กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ ด้วยระบบไฟฟ้าที่ติดตั้งแบบถาวรบริเวณประตูน้ำเขื่อนปากคลองเจ้าฟ้า ให้กับเทศบาลเมืองน่าน เพื่อสูบน้ำกรณีน้ำ ลำห้วยลี่ และลำห้วยมุ่นเพิ่มระดับสูงขึ้น ที่ไหลมาบรรจบกันที่คลองเจ้าฟ้าท่วมเขตเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว อย่างยั่งยืน จำนวน 3 เครื่อง ใช้ระบบไฟฟ้า ลักษณะเป็นเครื่องสูบน้ำติดตั้งแบบถาวร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 เมตร. ปริมาณการสูบน้ำต่อเครื่อง 180 ลบ.ม.นาที หากสูบน้ำพร้อมกัน 3 เครื่อง สามารถระบายน้ำได้มากถึง 540 ลบ.ม. ต่อนาที 32,400 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง ด้านการตรวจสอบการ เปิด – ปิด ของประตูระบายน้ำที่มีทั้งหมด 13 ประตู ของระบบป้องกันน้ำท่วมที่มีระยะทางกว่า 7 กิโลเมตร แนวเหนือจรดใต้ อุปกรณ์และประตูระบายน้ำทั้งหมดอยู่ในสภาพดี ใช้การได้ตามปกติ ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102 facebook เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th
 หน้า 1 | 
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์หาที่พัก
 รายชื่อร้านอาหารรอบๆ เมืองน่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 รายงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน  I  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล