ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลเมืองน่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
������������������������
______________________________________________________________________________________________


กิจกรรม “ติ้วซ้า มาข่วง: เที่ยวอย่างไร ให้ไร้ขยะ”
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ เทศบาลเมืองน่าน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานน่าน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 (อพท. 6) และศูนย์โอทอป น่าน ขอเชิญทุกท่านเดินถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน กับกิจกรรม “ติ้วซ้า มาข่วง: เที่ยวอย่างไร ให้ไร้ขยะ” ในวันที่ 8-10 เมษายน 2565 ณ ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ 2 “ล่องน่าน เที่ยวกาด (ข่วงเมือง) วิถีใหม่ แบบไร้คาร์บอน (Nan Low Carbon Walking Street)” ภายใต้โครงการวิจัย “เที่ยวน่าน ใส่ใจ ไร้คาร์บอน: การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำสำหรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดน่าน เพื่อนำไปสู่แหล่งท่องเที่ยวการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์” โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกและรับของรางวัลอีกมากมาย เช่น กิจกรรมการณรงค์ให้ใช้ตะกร้า ถุงผ้า แทนถุงพลาสติก การปฏิเสธการรับถุงพลาสติกให้มากที่สุด รวมถึงการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการคัดแยกขยะ เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีอันนำไปสู่การลดการปล่อยคาร์บอน นอกจากนี้ ยังมีร้านค้ารักษ์โลกจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย มาเที่ยวถนนคนเดิน อย่างไร ให้ไร้ขยะด้วยกันนะคะ 📌กิจกรรมภายในงาน 1. รับสมุดสะสมคะแนนรักษ์โลก 2. รับตะกร้า หรือพกถุงผ้า 3. แยกขยะลงถังอย่างถูกต้องด้วยตัวเอง 4. เดินชมบูธนิทรรศการ 5. ถ่ายรูปการร่วมกิจกรรม หรือบูธ พร้อมใส่ #ติ้วซ้ามาข่วง #ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน และแชร์ผ่าน Social Media 6. รับของรางวัลรักษ์โลกได้ที่บูธ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #ติ้วซ้ามาข่วง #ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน #NanLowCarbon #เที่ยวน่านใส่ใจไร้คาร์บอน
 หน้า 1 | 
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์หาที่พัก
 รายชื่อร้านอาหารรอบๆ เมืองน่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 รายงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน  I  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล