ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลเมืองน่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
  3.235.25.27    
 
������������������������������
______________________________________________________________________________________________


เทศบาลเมืองน่านเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่และตรวจสอบประตูระบายน้ำเตรียมการป้องกันน้ำท่วมในช่วงฤดูน้ำหลาก
เทศบาลเมืองน่านเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่และตรวจสอบประตูระบายน้ำเตรียมการป้องกันน้ำท่วมในช่วงฤดูน้ำหลาก นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน สั่งการเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว เพื่อเตรียมการป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังและเร่งระบายน้ำออกจากตัวเมือง กรณีมีฝนตกหนักต่อเนื่อง จุดติดตั้ง ณ บริเวณใต้ต้นโพธิ์ ถนนมะโน ใกล้กับโรงเรียนสตรีน่าน จำนวน 2 เครื่อง และบริเวณถนนเทศบาลดำริห์ ทางเข้าชุมชนบ้าน น้ำล้อม ริมฝั่งแม่น้ำน่าน ในพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน อีก 1 เครื่อง สั่งการให้กองช่างสุขาภิบาล ตรวจสอบการใช้งานของเครื่องสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าขนาดใหญ่ ที่ปากคลองเจ้าฟ้า บ้านพวงพยอม เพื่อให้มีความพร้อมในการระบายน้ำ กรณีมีฝนตกหนักในตัวเมืองเกินกว่า 150 มิลลิเมตร และมีน้ำหนุนจากลำห้วย เจ้าฟ้า และลำห้วยสมุนไหล เข้าเมืองในปริมาณมาก เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ดั่งกล่าวมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร 20 เซนติเมตร จำนวน 3 เครื่อง สนับสนุนโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ยังได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่าน ตรวจสอบประตูระบายน้ำ ทั้ง 13 จุด ในแนวพนังกั้นน้ำของระบบป้องกันน้ำท่วมจากเหนือจรดใต้ ซึ่งมีระยะความยาวกว่า 7 กิโลเมตร ให้สามารถใช้การได้ตามปกติ เนื่องจากว่าหากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องอาจเกิดปัญหาน้ำท่วมขังตัวเมืองน่านและจะระบายน้ำออกจากพื้นที่เศรษฐกิจไม่ทัน อาจทำให้เกิดความเสียหาย “จังหวัดน่าน เคยเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่มาแล้ว เมื่อ พ.ศ.2549 ปี พ.ศ.2554 และปี พ.ศ.2561 โดยเฉพาะในพื้นที่เทศบาลเมืองน่านและพื้นที่ใกล้เคียง สร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินต่างๆ ของประชาชน ดังนั้นการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปริมาณน้ำหลากและสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลาจึงเป็นภารกิจที่สำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการ” นายกเทศมนตรีเมืองน่านกล่าว ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102 facebook เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th
 หน้า 1 | 
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์หาที่พัก
 รายชื่อร้านอาหารรอบๆ เมืองน่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 รายงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน  I  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล