ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลเมืองน่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
������������������������������
______________________________________________________________________________________________


#บรรยากาศประเพณีสงกรานต์ถนนข้าวแต๋น Songkran Festival 2023 ประเพณีปี๋ใหม่เมือง2566 เทศบาลเมืองน่าน ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่าน สสส. ธนาคารกสิกรไทยและหน่วยงานภาคี เชิญแอ่วและเล่นน้ำสงกรานต์ ณ ถนนข้าวแต๋น ปลอดเหล้าเบียร์ @ น่าน 2566 (ถนนสุมน
#บรรยากาศประเพณีสงกรานต์ถนนข้าวแต๋น #Songkran_Festival_2023 #ประเพณีปี๋ใหม่เมือง2566 เทศบาลเมืองน่าน ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่าน สสส. ธนาคารกสิกรไทยและหน่วยงานภาคี เชิญแอ่วและเล่นน้ำสงกรานต์ ณ ถนนข้าวแต๋น ปลอดเหล้าเบียร์ @ น่าน 2566 (ถนนสุมนเทวราช ตั้งแต่สี่แยกประตูน้ำเข็มถึงสี่แยกหัวเวียงใต้) ภายใต้แนวคิด “SONGKRAN 4 RETURN 2023 คุณค่า ความสุข ความสนุก ความปลอดภัย กำลังจะกลับมา” #จุ่มอกเย็นใจสุขสลีปี๋ใหม่เมือง2566
นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เผยว่า เทศบาลเมืองน่าน ร่วมกับ วัดสวนตาล ชุมชนบ้านสวนตาล ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่านและหน่วยงานภาคี จัดงานประเพณีสงกรานต์ 2566 ทั้งนี้เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2566 โดยมีขบวนแห่จากหน่วยงานและชุมชนต่างๆ เข้าร่วมขบวนเป็นจำนวนมาก กิจกรรมไฮไลท์สำคัญอาทิ การแสดงฟ้อนล่องน่านของกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองน่าน การแสดงทางวัฒนธรรม พิธีสรงน้ำพระเจ้าทองทิพย์ ทำบุญตักบาตร สะเดาะเคราะห์สืบชะตาเมือง ขบวนแห่สงกรานต์ การจุดบอกไฟดอกถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดสวนตาล บรรยากาศสงกรานต์ คึกคักหลังสถานการณ์ โควิด-19 คลี่คลาย มีประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมเล่นน้ำสงกรานต์บริเวณจุดโซนนิ่ง บริเวณถนนสุมนเทวราช (ถนนข้าวแต๋น) ตลอดสาย และในเส้นทางถนนในเขตเทศบาลเมืองน่าน ทั้ง 31 ชุมชน มีซุ้มเล่นน้ำน่านสร้างรรค์ เป็นไปด้วยความสนุกสนาน ปลอดเหล้า-เบียร์ ปลอดการทะเลาะวิวาท และปลอดภัย ด้วยแนวคิด “สุขสันต์วันสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง สุข สงบ สะดวก สบาย และปลอดภัยที่เมืองน่าน”
#งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102 facebook เทศบาลเมืองน่าน
 หน้า 1 | 
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์หาที่พัก
 รายชื่อร้านอาหารรอบๆ เมืองน่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 รายงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน  I  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล