ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลเมืองน่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
������������������������������
______________________________________________________________________________________________


เทศบาลเมืองน่าน ออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์ประชาชน เฝ้าระวังอัคคีภัย ช่วงเทศกาลตรุษจีน พ.ศ. 2566 เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน สุขกาย สบายใจ มีสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน
????????????เทศบาลเมืองน่าน ออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์ประชาชน เฝ้าระวังอัคคีภัย ช่วงเทศกาลตรุษจีน พ.ศ. 2566 เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน สุขกาย สบายใจ มีสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน
นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ มอบหมายให้ นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ
รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองน่าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันออกประชาสัมพันธ์ประชาชน โดยเฉพาะพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน ให้หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า แก้ไขอุปกรณ์ที่ชำรุด เฝ้าระวังอัคคีภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2566 พร้อมตรวจตามร้านค้าและบ้านเรือนไม้เก่าแก่ในเขตเทศบาลเมืองน่าน ซึ่งเป็นย่านตลาด ชุมชนของชาวไทยเชื้อสายจีน ที่มีผู้คนจับจ่ายซื้อของและมีการประกอบพิธี ไหว้บรรพบุรุษในช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งจะมีการธูป จุดประทัด ซึ่งอาจเกิดอันตรายได้ เนื่องจากสภาพอากาศแห้ง อาจส่งผลให้เกิดอัคคีภัย สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งให้คำแนะนำระมัดระวังในการทำกิจกรรมต่างๆ หลังจากที่มีการประกอบอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรมีการ ตรวจสอบและปิดแก๊สให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย ทั้งนี้ทางเทศบาลได้เตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์และ รถบรรทุกน้ำ สามารถออกดับเพลิงได้ทันท่วงที หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ประชาชนสามารถ โทรแจ้ง สายด่วน 199 หรือ 054-710261 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน
โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th
 หน้า 1 | 
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์หาที่พัก
 รายชื่อร้านอาหารรอบๆ เมืองน่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 รายงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน  I  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล