ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลเมืองน่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
������������������������������
______________________________________________________________________________________________


เทศบาลเมืองน่านจัดกิจกรรมทำความสะอาดคูคลอง กำจัดผักตบชวาและวัชพืช ภายใต้โครงการคลองสวยน้ำใส ?Big Cleaning Day?
เทศบาลเมืองน่านจัดกิจกรรมทำความสะอาดคูคลอง กำจัดผักตบชวาและวัชพืช ภายใต้โครงการคลองสวยน้ำใส “Big Cleaning Day”
วันนี้ (27 ธ.ค.65) เวลา 09.00 น. ณ คลองเปรมประชาราษฎร์ นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้นายเสนอ เวชสัมพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่านเป็นประธานเปิดโครงการคลองสวยน้ำใส “Big Cleaning Day” พร้อมด้วยนายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน นายวิจิตร ส่องเนตร หัวหน้าบ้านประตูปล่อง นายวิสุทธิ์ ไชยมงคล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองน่าน โดยมีนายเอกฉันท์ มูลศรี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองน่าน กล่าวรายงานโครงการฯ
ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก ประชาชนจิตอาสาจากชุมชนบ้านประตูปล่อง ชุมชนบ้านช้างเผือก และพนักงานในสังกัดสำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง โครงการคลองสวยน้ำใส “Big Cleaning Day” ของเทศบาลเมืองน่าน โดยจัดให้มีกิจกรรมทำความสะอาดคูคลอง จัดเก็บผักตบชวา และวัชพืชที่ขวางทางน้ำ เพื่อช่วยในการระบายน้ำ ในรูปแบบประชารัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรณรงค์การรักษาความสะอาด และพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คูคลองต่างๆ ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน เป็นการคืนธรรมชาติให้แก่ผู้อาศัยให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนตามพันธกิจ “น่าน นครแห่งความสุข เมืองเก่าที่มีชีวิต” และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยวให้เกิดความประทับใจ เมื่อได้เข้ามาเที่ยวยังจังหวัดน่าน ในโอกาสนี้เทศบาลเมืองน่าน ขอขอบคุณ หจก.น่านสหกิจ-วัสดุก่อสร้าง ที่ได้สนับสนุนถุงมือผ้าและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการทำกิจกรรม
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์หาที่พัก
 รายชื่อร้านอาหารรอบๆ เมืองน่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 รายงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน  I  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล