ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลเมืองน่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
������������������������������
______________________________________________________________________________________________


เก็บตกสีสันวันลอยกระทงเทศบาลเมืองน่าน2565
น่าน ... นครแห่งความสุข เมืองเก่าที่มีชีวิต NAN THE CITY OF HAPPINESS A LIVELY OLD TOWN ค่ำคืนวันลอยกระทง (8 พ.ย.65) นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วยภริยา คุณนุชนาถ เธียรสูตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมลอยกระทงตามประเพณี กับประชาชนและนักท่องเที่ยว บริเวณลานรวมใจ ซึ่งวันลอยกระทง ตรงกับ วันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 หรือวันยี่เป็งของชาวล้านนา ถือเป็นประเพณี ที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน เป็นช่วงที่น้ำในแม่น้ำลำคลองเพิ่มสูงขึ้นอากาศเย็นสบาย ตามพระราชนิพนธ์ พระราชพิธีสิบสองเดือน และตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์กล่าวว่า “นางนพมาศ” หรือ “ท้าวศรีจุฬาลักษณ์” เป็นผู้ริเริ่มประดิษฐ์กระทงสำหรับลอยประทีปเป็นรูปดอกบัวบาน จึงเป็นที่นิยมจากอดีต ปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา สะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาในพุทธศาสนาอีกด้วย ปีนี้เทศบาลเมืองน่าน ได้จัดเตรียมพื้นที่ลอยกระทงปลอดภัยไฟฟ้าส่องสว่าง ประดับประดาโคมไฟ และเรือไฟสวยงาม อีกทั้งปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยของจังหวัดน่าน โดยมีเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่เทศกิจ อปพร. บูรณาการร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ อาทิ เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ปกครอง สาธารณสุข ปภ. และกรมเจ้าท่า ร่วมกันดูแลความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
#งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th
 
 
 
 
 
 
 
 หน้า 1 | 
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์หาที่พัก
 รายชื่อร้านอาหารรอบๆ เมืองน่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 รายงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน  I  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล