ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองน่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
ประ�าศผู้ชนะ�ารเสนอราคา
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนข้าหลวง (ช่วงสี่แยกหน่อคำ-สามแยกถนนสายท่าสี่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เปิดเอกสารที่นี่   20-05-2567  67  8
2   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ แอสฟัลติกคอนกรีต ถนนวรวิชัย (หน้าประตูทางเข้าสนามบินน่านนคร-เชื่อมถนนสุมนเทวราช) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กหรอนิกส์ (e-bidding)  เปิดเอกสารที่นี่   20-05-2567  59  5
3   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟิลท์ติกคอนกรีต ถนนผากอง (ช่วงแยกวัดหัวข่วง-แยกวัดสวนตาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  คลิ๊กที่นี่เพื่อโหลดเอกสาร   05-03-2567  114  198
4   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟิลท์ติกคอนกรีต ถนนมะโน เชื่อมถนนเปรมปรีดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   10-01-2567  139  43
5   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ส่องสว่างบริเวณถนนเจ้าฟ้า และถนนมหายศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc20230612135131_1686552691_1.pdf   12-06-2566  253  14
6   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์เรือแช่งโบราณ ชุมชนบ้านสวนหอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   24-03-2566  373  28
7   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนบ้านสวนหอม  doc20230320090837_1679278117_1.pdf   17-03-2566  333  20
8   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมหายศจากช่วงแยกถนนเปรมประชาราษฎร์-แยกถนนสุริยพงษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียดเพิ่มเติม   27-02-2566  405  9
9   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนข้าหลวง จากช่วงแยกถนนหน่อคำ-แยกถนนสุมนเทวราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   04-02-2566  419  21
10   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟิลท์ติก คอนกรีต ถนนสุมนเทวราช (ช่วงแยกถนนสวนตาล-แยกถนนวรวิชัย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   09-01-2566  433  22
11   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีผสมผสาน เทสบาลเมืองน่าน  doc120221010103559.png   10-10-2565  660  55
12   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีผสมผสาน เทศบาลเมืองน่าน  doc120221010103403.png   10-10-2565  616  20
13   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาว่องแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลเมืองน่าน  doc120221010103202.png   10-10-2565  685  13
14   ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   07-06-2565  807  12
15   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   26-04-2565  915  8
16   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บรรทุกรถยนต์บรรทุกเอนกประสงค์ ชนิด 4 ล้อ  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   12-04-2565  809  8
17   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบเขียนแบบ  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   17-11-2564  946  11
18   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร   28-09-2564  943  6
19   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูปน้ำแบบจุ่ม  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร   28-09-2564  1017  8
20   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานประจำปีงบประมาณ2565  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร   28-09-2564  1138  6
21   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำ ขนาด 3 ลบ.เมตา ต่อวินาทีและตู้ควบคุมไฟฟ้า  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร   23-09-2564  949  9
22   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบสัญญานไฟจราจร  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร   21-09-2564  974  7
23   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ: ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาส 3/2564 (เมย.64-มิย.64)(ของกองการสาธรณะสุขและสิ่งแวดล้อม)  ไฟล์เอกสาร   15-07-2564  928  8
24   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ: ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาส 3/2564 (เมย.64-มิย.64)  ไฟล์เอกสาร   07-07-2564  941  6
25   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ: รายงาน สขร.1 ประจำเดือนมิถุนายน 2564  ไฟล์เอกสาร   07-07-2564  1012  6
26   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ: รายงาน สขร.1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564  ไฟล์เอกสาร   10-06-2564  877  6
27   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ: รายงาน สขร.1 ประจำเดือนเมษายน 2564  ไฟล์เอกสาร    11-05-2564  901  6
28   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ: ประกาศผู้ชนะประจำไตรมาสที่ 1/2564  ไฟล์เอกสาร   07-04-2564  833  6
29   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ: รายงาน สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม 2564  ไฟล์เอกสาร   07-04-2564  769  6
30   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ: ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาส 2/2564  ไฟล์เอกสาร   07-04-2564  888  8
31   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ: 39. ประจำเดือน ก.พ. 64  ไฟล์เอกสาร   08-03-2564  714  6
32   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ: 38. ประจำเดือน ม.ค. 64  ไฟล์เอกสาร   08-02-2564  762  6
33   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ: 37. ประจำเดือน ธ.ค. 63  ไฟล์เอกสาร   05-01-2564  773  6
34   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ: 36. ประจำเดือน พ.ย. 63  ไฟล์เอกสาร   04-12-2563  754  7
35   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ: 35. ประจำเดือน ต.ค. 63  ไฟล์เอกสาร   04-12-2563  697  7
36   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ: 34. ประจำเดือน ก.ย. 63  ไฟล์เอกสาร   04-12-2563  677  7
37   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ: 33. ประจำเดือน ส.ค. 63  ไฟล์เอกสาร   04-12-2563  686  7
38   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ: 32. ประจำเดือน ก.ค. 63  ไฟล์เอกสาร   04-12-2563  688  6
39   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ: 31. ประจำเดือน มิ.ย. 63  ไฟล์เอกสาร   06-08-2563  661  8
40   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ: 30. ประจำเดือน พ.ค. 63  ไฟล์เอกสาร   05-06-2563  693  8
41   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ: 29. ประจำเดือน เม.ย. 63  ไฟล์เอกสาร   05-06-2563  729  9
42   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ: 28. ประจำเดือน มี.ค. 63  ไฟล์เอกสาร   05-06-2563  706  9
 หน้า 1 | 
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์หาที่พัก
 รายชื่อร้านอาหารรอบๆ เมืองน่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 รายงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน  I  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล