Welcome To Testing Hacking Thailand Government Website  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
คลังความรู้
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   โครงการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform) 3  โครงการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform)    14-02-2566  147  38
2   โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   06-02-2566  298  131
3   โครงการ Smart City Ambassadors On tour ภาคเหนือ  18 มกราคม 2566 19 มกราคม 2566 20 มกราคม 2566   25-01-2566  133  12
4   โครงการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (CITY DIGITAL DATA PLATFORM) 2   โครงการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (CITY DIGITAL DATA PLATFORM)2   11-12-2565  113  5
5   โครงการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform) 1  โครงการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform)   15-11-2565  119  5
6   โครงการยกระดับเมืองและท้องถิ่นไทยให้เป็น Smart City ด้วยเทคโนโลยี ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์  โครงการยกระดับเมืองและท้องถิ่นไทยให้เป็น Smart City ด้วยเทคโนโลยี ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์    06-11-2565  144  22
7   รายงานผลการเข้าร่วมโครงการ Smart City Ambassadors Boot Camp  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   29-09-2565  208  19
8   รายงานผลการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง มหาดไทยจังหวัดน่าน .ประจำปีงบประมาณ.พ.ศ.2565    02-09-2565  269  0
9   รายงานผลการฝึกอบรม หลักสูตร เสริมสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการงบประมาณตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ เพื่อ เป็นแนวทางจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการใช้ จ่ายเงินสะสม หรือเงินทุนสำรองสะสมอย่างถูกต้อง  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   10-05-2565  458  129
10   หัวข้อเรื่อง สรุปการเข้าร่วมกิจกรรม Smart City Ambassdors Boot Camp ครั้งที่ 1  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   28-03-2565  257  20
 หน้า 1 | 
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์หาที่พัก
 รายชื่อร้านอาหารรอบๆ เมืองน่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 รายงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน  I  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล