ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลเมืองน่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
  18.232.31.206    
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   25-01-2566  2  0
2   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ตีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   25-01-2566  3  1
3   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสลท์ติกคอนกรีต ถนนข้าหลวงจากช่วงแยกถนนหน่อคำ-แยก ถนนสุมนเทวราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   16-01-2566  24  1
4   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟิลท์ติกคอนกรีต ถนนมหายศจากช่วงแยก ถนนเปรมประชาราษฎร์ - แยกถนนสุริยพงษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   16-01-2566  25  0
5   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง .ชื่อโครงการ : จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   23-12-2565  49  2
6   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟิลท์ติกคอนกรีต ถนนสุมนเทวราช (ช่วงแยกถนนสวนตาล-แยกถนนวรวิชัย)    14-12-2565  64  2
7   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุมนเทวราช(ช่วงแยกถนนสวนตาล-แยกถนนวรวิชัย)ด้วยวอธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิส์ (E-bidding)   01-12-2565  112  7
8   ประชาสัมพันธ์รับโอนสายงานผู้บริหารตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล(นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล ระดับกลาง)  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   08-11-2565  167  5
9   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565    12-09-2565  410  2
10   ส่สส  doc120220830144651.pdf   30-08-2565  352  3
11   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองน่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   23-05-2565  442  3
12   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนรังษีเกษม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   23-05-2565  572  2
13   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟิลท์ติกคอนกรีต ถนนมหายศ (ช่วงบริเวณสี่แยกช้างเผือก-สี่แยกวรวิชัย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   23-05-2565  440  3
14   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟิลติกคอนกรีต บริเวณชุมชนบ้านมณเฑียร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   23-05-2565  441  0
15   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองน่าน  ประกาศประกวดราคา ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์   27-04-2565  433  4
16   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัสติกคอนกรีต บริเวณชุมชนบ้านมณเฑียร  ประกาศประกวดราคา บ้านมณเฑียร   27-04-2565  433  0
17   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัสติกคอนกรีต ถนนมหายศ  ถนนมหายศ   27-04-2565  442  0
18   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนรังษีเกษม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   27-04-2565  569  0
19   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๒ คัน  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   26-04-2565  476  2
20   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 📌ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 📌ในวันที่ 12 - 20 เมษายน 2565 ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดล่ะ 500.- บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nancity.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 054-710234 ต่อ 144 ในวันและเวลาราชการ  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   12-04-2565  625  0
21   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๒ คัน ถั่วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   22-03-2565  523  0
22   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง ขายทอดตลาดขยะรีไซเคิลของเทศบาลเมืองน่าน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕    15-03-2565  510  0
23   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างคันดินระบบฝังกลบขยะมูลฝอย ระยะที่ 1 ชั้นที่ 6  ประกาศประกวดราคา ก่อสร้างคันดินระบบฝังกลบขยะ   09-03-2565  322  1
24   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาสที่ 1 (ตค.64- ธค.64)  doc120220201042005.pdf   01-02-2565  635  0
25   เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปะจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพิ่มเติม  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   27-01-2565  522  0
26   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ โดยวิธีคัดเลือก  doc120220121031047.pdf   21-01-2565  503  0
27   ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   24-11-2564  765  0
28   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร   28-09-2564  667  0
29   แผนจัดซื้อจัดจ้าง 3 โครงการ  เปิดเอกสารคลิ๊กที่นี่   22-09-2564  669  0
30   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาส 3/2564 (เมย.64-มิย.64)(ของกองการสาธรณะสุขและสิ่งแวดล้อม)  ไฟล์เอกสาร   15-07-2564  715  0
31   การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ไฟล์เอกสาร   18-05-2564  871  0
32   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม พ.ศ.2564- มีนาคม พ.ศ.2564)  ไฟล์เอกสาร   22-04-2564  657  0
33   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโฟล์คลิฟท์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 3 ตัน จำนวน 1 คัน  ไฟล์เอกสาร   18-02-2564  695  0
34   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ2563) กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม  ไฟล์เอกสาร   03-02-2564  678  0
35   ประกวดราคาจัดซื้อรถโฟล์คลิฟท์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 3 ตัน จำนวน 1 คัน  ไฟล์เอกสาร   07-01-2564  639  3
36   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/2564 (ตค.63-ธค.63)  ไฟล์เอกสาร   05-01-2564  1362  0
37   ขายทอดตลาดขยะรีไซเคิลของเทศบาลเมืองน่าน ครั้งที่ 1/2564  ไฟล์เอกสาร   29-12-2563  641  3
38   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถยนต์บรรทุก (เบนซิน) ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 1,300 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 60 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน  ไฟล์เอกสาร   16-10-2563  623  0
39   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1  ไฟล์เอกสาร   15-10-2563  986  0
40   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)  ไฟล์เอกสาร   14-10-2563  541  0
41   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน  ไฟล์เอกสาร   12-10-2563  595  0
42   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าสัญญาณจราจรชนิด 4 เฟส จำนวน 3 ตู้  ไฟล์เอกสาร   12-10-2563  536  1
43   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)  ไฟล์เอกสาร   12-10-2563  512  0
44   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลเมืองน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ไฟล์เอกสาร   07-10-2563  522  0
45   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ไฟล์เอกสาร   07-10-2563  524  0
46   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ไฟล์เอกสาร   02-10-2563  533  0
47   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนเปรมปรีดา ซอย1 ตรอก1 ชุมชนบ้านดอนแก้ว  ไฟล์เอกสาร   02-10-2563  536  0
48   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนระหว่างถนนมะโนกับถนนหลังเขื่อนป้องกันน้ำท่วม ชุมชนบ้านสวนตาล  ไฟล์เอกสาร   02-10-2563  514  0
49   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ซอยเชื่อมระหว่างถนนบ้านสวนหอม ซอย5 และซอย6 บ้านสวนหอม หมู่ที่3  ไฟล์เอกสาร   02-10-2563  529  0
50   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลาน ค.ส.ล. สำหรับเก็บเศษแก้ว บริเวณบ่อกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เทศบาลเมืองน่าน  ไฟล์เอกสาร   02-10-2563  530  0
51   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาลดำริห์ ซอย4 ตรอก2 ชุมชนบ้านน้ำล้อม  ไฟล์เอกสาร   02-10-2563  539  0
52   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ซอยเชื่อมระหว่างถนนบ้านสวนหอม ซอย6 และซอย7 บ้านสวนหอม หมู่ที่3  ไฟล์เอกสาร   02-10-2563  533  0
53   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาลดำริห์ ซอย2 ตรอก1 ชุมชนบ้านน้ำล้อม  ไฟล์เอกสาร   02-10-2563  545  0
54   ประกวดราคาจัดซื้อรถโฟล์คลิฟท์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 3 ตัน จำนวน 1 คัน  ไฟล์เอกสาร   30-09-2563  524  0
55   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 12 เดือน  ไฟล์เอกสาร   30-09-2563  524  0
56   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (ชั้นบน) ชุมนบ้านภูมินทร์-ท่าลี่  ไฟล์เอกสาร   18-09-2563  504  0
57   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงทางเดิน บริเวณสวนสาธารณะศรีเมือง  ไฟล์เอกสาร   15-09-2563  533  0
58   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงทางเดิน บริเวณสวนสาธารณะศรีเมือง  ไฟล์เอกสาร   15-09-2563  502  0
59   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนราษฎร์ประสงค์  ไฟล์เอกสาร   09-09-2563  481  0
60   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนราษฎ์ประสงค์  ไฟล์เอกสาร   24-08-2563  465  0
 หน้า 1 | 
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์หาที่พัก
 รายชื่อร้านอาหารรอบๆ เมืองน่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 รายงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน  I  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล