ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลเมืองน่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
  35.172.164.32    
 
���������������������������������������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   สถิติการตายจากมรณบัตร ตรวจสอบข้อมูลแยกรายเดือน ระดับสำนักทะเบียน เขตพื้นที่ ท้องถิ่นเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน ตรวจสอบช้อมูลเดือนเมษายน 2565 ถึง กันยายน 2566  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   11-04-2566  15  1
2   สถิติการย้ายออกจากใบแจ้งย้ายออก ตรวจสอบข้อมูลแยกรายเดือน ระดับสำนักทะเบียน เขตพื้นที่ ท้องถิ่นเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน ตรวจสอบข้อมูลเดือนกันยายน 2565 ถึง มีนาคม 2566  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร   04-04-2566  12  3
3   สถิติการย้ายเข้าจากใบแจ้งย้ายเข้า ตรวจสอบข้อมูลแยกรายเดือน ระดับสำนักทะเบียน เขตพื้นที่ ท้องถิ่นเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน ตรวจสอบข้อมูลเตือนกันยายน 2565 ถึง มีนาคม 2566  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร   04-04-2566  13  3
4   สถิติการเกิดจากสูติบัตร ตรวจสอบข้อมูลแยกรายเดือน ระดับสำนักทะเบียน เขตพื้นที่ ท้องถิ่นเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน ตรวจสอบข้อมูลเดือนกันยายน 2665 ถึง มีนาคม 2566  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร   04-04-2566  14  2
5   สถิติแสดงจำนวนผู้ทำบัตรจำแนกตามสาเหตุการขอมีบัตร สำนักทะเบียน: 5599 ถึง 5599 สถิติเดือน กันยายน 2565 ถึง มีนาคม 2566  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   03-04-2566  13  1
6   สถิติการย้ายเข้าจากใบแจ้งย้ายเข้า ตรวจสอบข้อมูลแยกรายเดือน ระดับสำนักทะเบียน เขตพื้นที่ ท้องถิ่นเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน ตรวจสอบข้อมูลเดือนเมษายน 2565 ถึง กันยายน 2565  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   08-03-2566  39  0
7   สถิติการตายจากมรณบัตร ตรวจสอบข้อมูลแยกรายเดือน ระดับสำนักทะเบียน เขตพื้นที่ ท้องถิ่นเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน ตรวจสอบช้อมูลเดือนเมษายน 2565 ถึง กันยายน 2565  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   08-03-2566  55  2
8   สถิติการเกิดจากสูติบัตร ตรวจสอบข้อมูลแยกรายเดือน ระดับสำนักทะเบียน เขตพื้นที่ ท้องถิ่นเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน ตรวจสอบข้อมูลเดือนเมษายน 2565 ถึง กันยายน 2566  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   08-03-2566  39  0
9   สถิติการย้ายออกจากใบแจ้งย้ายออก ตรวจสอบข้อมูลแยกรายเดือน ระดับสำนักทะเบียน เขตพื้นที่ ท้องถิ่นเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน ตรวจสอบข้อมูลเดือนเมษายน 2565 ถึง กันยายน 2565  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   08-03-2566  39  0
10   สถิติแสดงจำนวนผู้ทำบัตรจำแนกตามสาเหตุการขอมีบัตร สำนักทะเบียน: 5599 ถึง 5599 สถิติเดือน เมษายน 2565 ถึง กันยายน 2565  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   08-03-2566  40  2
11   สถิติการย้ายออกจากใบแจ้งย้ายออก ระหว่างเดือนตุลาคม 2564- เดือน มีนาคม 2565  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   08-04-2565  198  2
12   สถิติการย้ายเข้าจากใบแจ้งย้ายเข้า ระหว่างเดือนตุลาคม 2564- เดือน มีนาคม 2565  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   08-04-2565  208  1
13   สถิติการตายจากมรณบัตร ระหว่างเดือนตุลาคม 2564- เดือนมีนาคม 2565  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   08-04-2565  208  0
14   สถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   08-04-2565  180  1
15   สถิติแสดงจำนวนผู้ทำบัตรจำแนกตามสาเหตุการขอมีบัตร ระหว่างเดือนตุลาคม 2564- เดือน มีนาคม 2565  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   08-04-2565  188  0
16   สถิติแสดงจำนวนผู้ทำบัตรจำแนกตามสาเหตุการขอมีบัตร ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564  ไฟล์เอกสาร   22-04-2564  252  0
17   สถิติแการย้ายออกจากใบแจ้งย้ายออก ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564  ไฟล์เอกสาร   22-04-2564  239  0
18   สถิติการย้ายเข้าจากใบแจ้งย้ายเข้า ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564  ไฟล์เอกสาร   22-04-2564  248  0
19   สถิติการตายจากมรณะบัตร ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564  ไฟล์เอกสาร   22-04-2564  252  0
20   สถิติการย้ายออกจากใบแจ้งย้ายออก แยกรายเดือนระหว่างเดือน ต.ค. ๒๕๖๑ - พ.ค. ๒๕๖๒  ไฟล์เอกสาร   20-06-2563  237  0
21   สถิติการเกิดจากสูตบัตรระหว่างเดือนตุลาคม2562- พฤษภาคม 2563  ไฟล์เอกสาร   19-06-2563  264  0
22   สถิติแสดงจำนวนผู้ทำบัตร ระหว่างเดือนตุลาคม 2562-พฤษภาคม 2563  ไฟล์เอกสาร   19-06-2563  243  0
23   สถิติการย้ายเข้าจากใบแจ้งเข้า ระหว่างเดือนตุลาคม 2562-พฤษภาคม 2563  ไฟล์เอกสาร   19-06-2563  237  0
24   สถิติการย้ายเข้าจากใบแจ้งเข้า ระหว่างเดือนตุลาคม 2562-พฤษภาคม 2563  ไฟล์เอกสาร   19-06-2563  251  0
25   สถิติการตายจากมรณบัตร ระหว่างเดือนตุลาคม 2562-พฤษภาคม 2563  ไฟล์เอกสาร   19-06-2563  246  0
26   สถิติการย้ายเข้าจากใบแจ้งย้ายเข้า แยกรายเดือนระหว่างเดือน ต.ค. ๒๕๖๑ - พ.ค. ๒๕๖๒  ไฟล์เอกสาร   20-06-2562  228  0
27   สถิติการตายจากมรณบัตร แยกรายเดือนระหว่างเดือน ต.ค. ๒๕๖๑ - พ.ค. ๒๕๖๒  ไฟล์เอกสาร   20-06-2562  233  0
28   สถิติการเกิดจากสูติบัตร แยกรายเดือนระหว่างเดือน ต.ค. ๒๕๖๑ - พ.ค. ๒๕๖๒  ไฟล์เอกสาร   20-06-2562  242  0
29   สถิติแสดงจำนวนผู้ทำบัตรจำแนกตามสาเหตุการขอมีบัตรเดือน ต.ค. ๒๕๖๑ - พ.ค. ๒๕๖๒  ไฟล์เอกสาร   20-06-2562  234  0
30   สถิติการย้ายเข้าจากใบแจ้งย้ายเข้า แยกรายเดือน ปีงบ 2561  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  246  0
31   สถิติการเกิดจากสูติบัตร แนกรายเดือน ปีงบ 2561  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  234  0
32   สถิติตายจากมรณบัตร แรกรายเดือน ปีงบ 2561  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  262  0
33   สถิติการย้ายออกจากใบแจ้งย้ายออก แยกรายเดือน ปีงบ 2561  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  241  0
34   สถิติแสดงจำนวนผู้ทำบัตรจำแนกตามสาเหตุการขอมีบัตร ปีงบ 2561  ไฟล์เอกสาร   10-11-2561  231  1
 หน้า 1 | 
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์หาที่พัก
 รายชื่อร้านอาหารรอบๆ เมืองน่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 รายงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน  I  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล