ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลเมืองน่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗    21-11-2566  102  0
2   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   20-09-2566  32  10
3   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลเมืองน่าน  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   26-07-2566  56  44
4   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา และเลือกสรรได้ เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองน่าน  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   27-06-2566  105  50
5   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองน่าน  doc20230628141727_1687936647_1.pdf   22-06-2566  121  61
6   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองน่าน  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   12-06-2566  119  53
7   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   15-05-2566  278  500
8   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่ง ภารโรง ปฏิบัติงานประจำโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ระหว่างที่ 22-31 พฤษภาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ ณ อาคารจามจุรี กองการเจ้าหน้าที่  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   10-05-2566  314  45
9   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง รายชื่อ นักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี ๒๕๖๖    21-04-2566  125  0
10   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2566    20-04-2566  114  0
11   เทศบาลเมืองน่าน เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี ทำงานช่วงปิดภาคเรียน จำนวน 10 คน    12-04-2566  129  0
12   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการบิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร    20-03-2566  153  2
13   เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   10-01-2566  201  41
14   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   21-12-2565  235  4
15   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนสำหนักงานเทศบาลเมืองน่าน  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   21-12-2565  236  12
16   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง มาตรการไม่รับของขวัญ  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   21-12-2565  209  7
17   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง เจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   21-12-2565  208  3
18   ข้อบังคับ เทศบาลเมืองน่าน ว่าด้วยจรรยาบรรณเทศบาลเมืองน่าน  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   21-12-2565  213  1
19   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดจัดจ้างที่มีใช่งานก่อสร้าง.. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณถนเจ้าฟ้าและถนมหายศ (ถนนเจ้าฟ้าบริเวณสี่แยกแอมเวย์ถึงสี่แยกพันต้น)  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   09-12-2565  216  7
20   ประกาศเทศบาลเมืองนุ่าน เรื่อง ประกวตราคาจ้างจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ส่องสว่างบริเวณถนนเจ้าฟ้าและถ่นนมหายศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเทศบาลเมืองนุ่าน เรื่อง ประกวตราคาจ้างจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ส่องสว่างบริเวณถนนเจ้าฟ้าและถ่นนมหายศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   09-12-2565  210  13
21   ประกาศเทศบาลเมืองน่านเรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   29-11-2565  258  4
22   ประชาสัมพันธ์รับโอนสายงานผู้บริหารตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล(นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล ระดับกลาง)  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   08-11-2565  341  47
23   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับเทศบาลเมืองน่าน (พ.ศ.2566-2570)  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร1 คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร2   21-09-2565  411  10
24   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง การขออนุญาตก่อสร้าง ต่อเติม ตัดแปลง รื้อถอนอาคาร และการขุดดิน ถมดิน ในเขตเทศบาลเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  doc120220407044135.pdf   07-04-2565  703  29
25   ประกาศเทศบาล การรับฟังความคิดเห็นฯ  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   23-03-2565  810  6
26   ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสําหรับการรับและการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   28-12-2564  713  1
27   ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2564  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   23-11-2564  615  0
28   ประกาศนำส่งข้อมูลแผนที่ เที่ยวกรีน กินคลีน เสพศิลป์เมืองน่าน  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   11-10-2564  2240  118
29   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสําหรับการป้องกัน ควบคุมหรือรักษา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร   04-10-2564  715  0
30   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง ให้เช่าตลาดเทศบาลเมืองน่าน ถนนอนันตวรฤทธิเดช ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  เปิดเอกสารคลิ๊กที่นี่   01-10-2564  837  6
31   เผยแพร่เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร   29-09-2564  705  6
32   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่องยกเลิกการประมูลตลาดเทศบาลเมืองน่าน ถนนอนันตวรฤทธิเดช ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   29-09-2564  781  3
33   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองน่าน    23-09-2564  819  0
34   ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองน่าน  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   21-09-2564  963  1
35   ประกาศ-ทม.น่าน-กำหนดวัน-เวลา-สถานที่ดำเนินการสรรหา    15-09-2564  807  0
36   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564    15-09-2564  717  0
37   ประกาศให้เช่าตลาดเทศบาลเมืองน่านถนนอนันตวรฤธิเดช  เปิดเอกสารที่นี่   01-09-2564  558  1
38   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 2)  เปิดไฟล์เอกสาร ที่นี่   24-08-2564  1825  67
39   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่องปิดสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน ด้วยเหตุพิเศษ (เพิ่มเติมครั้งที่ 5)    18-08-2564  548  0
40   ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องการประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน ในพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน​ ครับ    13-08-2564  513  0
 หน้า 1 | 
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์หาที่พัก
 รายชื่อร้านอาหารรอบๆ เมืองน่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 รายงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน  I  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล