ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลเมืองน่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
  3.236.209.138    
 
ประ�าศ
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการบิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   20-03-2566  0  1
2   เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   10-01-2566  54  5
3   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   21-12-2565  76  3
4   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนสำหนักงานเทศบาลเมืองน่าน  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   21-12-2565  85  8
5   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง มาตรการไม่รับของขวัญ  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   21-12-2565  84  6
6   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง เจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   21-12-2565  71  1
7   ข้อบังคับ เทศบาลเมืองน่าน ว่าด้วยจรรยาบรรณเทศบาลเมืองน่าน  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   21-12-2565  78  0
8   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดจัดจ้างที่มีใช่งานก่อสร้าง.. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณถนเจ้าฟ้าและถนมหายศ (ถนนเจ้าฟ้าบริเวณสี่แยกแอมเวย์ถึงสี่แยกพันต้น)  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   09-12-2565  88  4
9   ประกาศเทศบาลเมืองนุ่าน เรื่อง ประกวตราคาจ้างจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ส่องสว่างบริเวณถนนเจ้าฟ้าและถ่นนมหายศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเทศบาลเมืองนุ่าน เรื่อง ประกวตราคาจ้างจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ส่องสว่างบริเวณถนนเจ้าฟ้าและถ่นนมหายศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   09-12-2565  84  7
10   ประกาศเทศบาลเมืองน่านเรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   29-11-2565  117  2
11   ประชาสัมพันธ์รับโอนสายงานผู้บริหารตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล(นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล ระดับกลาง)  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   08-11-2565  187  33
12   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับเทศบาลเมืองน่าน (พ.ศ.2566-2570)  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร1 คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร2   21-09-2565  261  9
13   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง การขออนุญาตก่อสร้าง ต่อเติม ตัดแปลง รื้อถอนอาคาร และการขุดดิน ถมดิน ในเขตเทศบาลเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  doc120220407044135.pdf   07-04-2565  491  11
14   ประกาศเทศบาล การรับฟังความคิดเห็นฯ  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   23-03-2565  596  5
15   ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสําหรับการรับและการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   28-12-2564  552  1
16   ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2564  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   23-11-2564  481  0
17   ประกาศนำส่งข้อมูลแผนที่ เที่ยวกรีน กินคลีน เสพศิลป์เมืองน่าน  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   11-10-2564  1494  43
18   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสําหรับการป้องกัน ควบคุมหรือรักษา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร   04-10-2564  572  0
19   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง ให้เช่าตลาดเทศบาลเมืองน่าน ถนนอนันตวรฤทธิเดช ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  เปิดเอกสารคลิ๊กที่นี่   01-10-2564  631  1
20   เผยแพร่เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร   29-09-2564  524  0
21   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่องยกเลิกการประมูลตลาดเทศบาลเมืองน่าน ถนนอนันตวรฤทธิเดช ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   29-09-2564  599  1
22   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองน่าน    23-09-2564  656  0
23   ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองน่าน  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   21-09-2564  745  0
24   ประกาศ-ทม.น่าน-กำหนดวัน-เวลา-สถานที่ดำเนินการสรรหา    15-09-2564  634  0
25   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564    15-09-2564  570  0
26   ประกาศให้เช่าตลาดเทศบาลเมืองน่านถนนอนันตวรฤธิเดช  เปิดเอกสารที่นี่   01-09-2564  412  0
27   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 2)  เปิดไฟล์เอกสาร ที่นี่   24-08-2564  1363  18
28   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่องปิดสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน ด้วยเหตุพิเศษ (เพิ่มเติมครั้งที่ 5)    18-08-2564  415  0
29   ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องการประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน ในพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน​ ครับ    13-08-2564  362  0
 หน้า 1 | 
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์หาที่พัก
 รายชื่อร้านอาหารรอบๆ เมืองน่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 รายงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน  I  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล