ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองน่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
สรุปผล�ารจัดซื้อจัดจ้างหรือ�ารจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2567  ดาวน์โหลดเอกสารคลิ๊กที่นี้    08-05-2567  2  0
2   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   11-04-2567  5  0
3   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร   08-03-2567  12  2
4   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   06-02-2567  16  3
5   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   03-01-2567  20  4
6   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   14-12-2566  60  21
7   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2566  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   27-11-2566  86  62
8   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566  ดาวน์โหลดเอกสารคลิ๊กที่นี้    09-10-2566  23  20
9   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคมคม 2566  ดาวน์โหลดเอกสารคลิ๊กที่นี้    09-09-2566  25  21
10   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลดเอกสารคลิ๊กที่นี้    09-08-2566  25  18
11   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2566  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   05-07-2566  37  20
12   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   12-06-2566  46  22
13   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566  คลิ๊กที่นี่เพื่อโหลดเอกสาร   11-05-2566  42  57
14   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   20-04-2566  52  13
15   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   14-03-2566  72  8
16   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   14-02-2566  54  17
17   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   11-01-2566  53  36
18   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   19-12-2565  55  16
19   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   21-11-2565  55  4
20   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร   11-09-2565  47  18
21   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร   10-09-2565  48  6
22   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2565  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร   21-08-2565  48  0
23   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565    04-07-2565  185  5
24   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565   14-06-2565  201  1
25   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565   14-06-2565  184  4
26   รายงาน สขร. ประจำเดือนมีนาคม 2565  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   20-04-2565  231  2
27   รายงาน สขร. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   04-03-2565  200  1
28   รายงาน สขร. ประจำเดือนมกราคม 2565  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   29-01-2565  275  2
29   รายงาน สขร. ประจำเดือนธันวาคม 2564  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   29-12-2564  279  1
30   รายงาน สขร. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   29-11-2564  259  4
31   รายงาน สขร. ประจำเดือนตุลาคม 2564  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   29-10-2564  266  2
32   รายงาน สขร.ประจำเดือนกันยายน 2564  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   29-09-2564  279  0
33   รายงาน สขร.ประจำเดือนสิงหาคม 2564  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   29-08-2564  277  0
34   รายงาน สขร.1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร   04-08-2564  316  1
35   รายงาน สขร ประจำเดือนกรกฎาคม 2564  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   29-07-2564  275  2
36   รายงาน สขร. ประจำเดือนมิถุนายน 2564  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   29-06-2564  257  0
37   รายงาน สขร. ประจำเดือนพฤษภาคม 2564  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   29-05-2564  264  1
38   รายงาน สขร.ประจำเดือนเมษายน 2564  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   29-04-2564  265  0
39   รายงาน สขร. ประจำเดือนมีนาคม 2564  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   29-03-2564  270  0
40   รายงาน สขร.ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   09-02-2564  246  0
41   รายงาน สขร. ประจำเดือนมกราคม 2564  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   29-01-2564  253  0
42   รายงาน สขร. ประจำเดือนธันวาคม 2563  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   09-12-2563  258  0
43   รายงาน สขร. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   29-11-2563  242  0
44   รายงาน สขร. ประจำเดือกันยายน 2563  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   09-09-2563  253  0
45   รายงาน สขร. ประจำเดือนสิงหาคม 2563  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   09-08-2563  287  0
46   รายงาน สขร. ประจำเดือนกรกฎาคม 2563  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   20-07-2563  250  0
47   รายงาน สขร. ประจำเดือนมิถุนายน 2563  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   09-06-2563  264  0
48   รายงาน สขร. ประจำเดือนพฤษภาคม 2563  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   09-05-2563  273  0
49   รายงาน สขร. ประจำเดือนเมษายน 2563  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   10-04-2563  268  0
50   รายงาน สขร.ประจำเดือนตุลาคม 2563  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   29-03-2563  266  0
51   รายงาน สขร. ประจำเดือนมกราคม 2563  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   29-03-2563  244  0
52   รายงาน สขร. ประจำเดือนมีนาคม 2563  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   09-03-2563  253  0
53   รายงาน สขร. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   01-02-2563  275  0
54   รายงาน สขร. ประจำเดือนธันวาคม 2562  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   02-12-2562  254  0
55   รายงาน สขร. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   05-11-2562  278  0
56   รายงาน สขร.ประจำเดือนตุลาคม 2562  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   09-10-2562  254  0
57   รายงาน สขร.ประจำเดือนกันยายน 2562  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   03-09-2562  255  0
58   รายงาน สขร.ประจำเดือนสิงหาคม 2562  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   04-08-2562  271  0
59   รายงาน สขร.1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   06-07-2562  281  0
60   รายงาน สขร.1 ประจำเดือนมิถุนายน 2562  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   29-06-2562  274  0
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์หาที่พัก
 รายชื่อร้านอาหารรอบๆ เมืองน่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 รายงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน  I  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล