ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลเมืองน่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
สรุปผล�ารจัดซื้อจัดจ้างหรือ�ารจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2566  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   05-07-2566  11  20
2   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   12-06-2566  27  22
3   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566  คลิ๊กที่นี่เพื่อโหลดเอกสาร   11-05-2566  18  56
4   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   20-04-2566  26  13
5   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   14-03-2566  48  8
6   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   14-02-2566  29  4
7   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   11-01-2566  27  2
8   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   19-12-2565  32  4
9   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   21-11-2565  26  4
10   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร   11-09-2565  22  0
11   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร   10-09-2565  25  0
12   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2565  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร   21-08-2565  24  0
13   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565    04-07-2565  141  5
14   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565   14-06-2565  159  1
15   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565   14-06-2565  143  4
16   รายงาน สขร. ประจำเดือนมีนาคม 2565  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   20-04-2565  181  2
17   รายงาน สขร. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   04-03-2565  163  1
18   รายงาน สขร. ประจำเดือนมกราคม 2565  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   29-01-2565  224  2
19   รายงาน สขร. ประจำเดือนธันวาคม 2564  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   29-12-2564  230  1
20   รายงาน สขร. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   29-11-2564  209  4
21   รายงาน สขร. ประจำเดือนตุลาคม 2564  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   29-10-2564  212  2
22   รายงาน สขร.ประจำเดือนกันยายน 2564  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   29-09-2564  228  0
23   รายงาน สขร.ประจำเดือนสิงหาคม 2564  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   29-08-2564  224  0
24   รายงาน สขร.1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร   04-08-2564  259  1
25   รายงาน สขร ประจำเดือนกรกฎาคม 2564  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   29-07-2564  222  2
26   รายงาน สขร. ประจำเดือนมิถุนายน 2564  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   29-06-2564  201  0
27   รายงาน สขร. ประจำเดือนพฤษภาคม 2564  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   29-05-2564  210  1
28   รายงาน สขร.ประจำเดือนเมษายน 2564  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   29-04-2564  211  0
29   รายงาน สขร. ประจำเดือนมีนาคม 2564  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   29-03-2564  221  0
30   รายงาน สขร.ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   09-02-2564  205  0
31   รายงาน สขร. ประจำเดือนมกราคม 2564  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   29-01-2564  202  0
32   รายงาน สขร. ประจำเดือนธันวาคม 2563  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   09-12-2563  208  0
33   รายงาน สขร. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   29-11-2563  199  0
34   รายงาน สขร. ประจำเดือกันยายน 2563  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   09-09-2563  200  0
35   รายงาน สขร. ประจำเดือนสิงหาคม 2563  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   09-08-2563  237  0
36   รายงาน สขร. ประจำเดือนกรกฎาคม 2563  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   20-07-2563  199  0
37   รายงาน สขร. ประจำเดือนมิถุนายน 2563  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   09-06-2563  212  0
38   รายงาน สขร. ประจำเดือนพฤษภาคม 2563  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   09-05-2563  223  0
39   รายงาน สขร. ประจำเดือนเมษายน 2563  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   10-04-2563  215  0
40   รายงาน สขร.ประจำเดือนตุลาคม 2563  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   29-03-2563  211  0
41   รายงาน สขร. ประจำเดือนมกราคม 2563  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   29-03-2563  195  0
42   รายงาน สขร. ประจำเดือนมีนาคม 2563  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   09-03-2563  198  0
43   รายงาน สขร. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   01-02-2563  221  0
44   รายงาน สขร. ประจำเดือนธันวาคม 2562  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   02-12-2562  203  0
45   รายงาน สขร. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   05-11-2562  226  0
46   รายงาน สขร.ประจำเดือนตุลาคม 2562  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   09-10-2562  197  0
47   รายงาน สขร.ประจำเดือนกันยายน 2562  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   03-09-2562  205  0
48   รายงาน สขร.ประจำเดือนสิงหาคม 2562  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   04-08-2562  217  0
49   รายงาน สขร.1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   06-07-2562  225  0
50   รายงาน สขร.1 ประจำเดือนมิถุนายน 2562  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   29-06-2562  224  0
51   รายงาน สขร.ประจำเดือนพฤษภาคม2562  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   03-05-2562  204  0
52   รายงาน สขร.ประจำเดือนมีนาคม2562  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   11-03-2562  205  0
53   รายงาน สขร.ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   19-02-2562  197  0
54   รายงาน สขร.ประจำเดือนมกราคม 2562  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   19-02-2562  227  0
55   รายงาน สขร.ประจำเดือนมกราคม 2562  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   03-01-2562  203  0
56   รายงาน สขร.ประจำเดือนธันวาคม 2561  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   02-12-2561  191  0
57   รายงาน สขร.ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   09-11-2561  205  0
58   รายงาน สขร.ประจำเดือนตุลาคม 2561  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   01-10-2561  193  0
59   รายงาน สขร.ประจำเดือนเมษายน2562  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   05-04-2561  196  0
 หน้า 1 | 
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์หาที่พัก
 รายชื่อร้านอาหารรอบๆ เมืองน่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 รายงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน  I  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล