ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลเมืองน่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
  3.236.209.138    
 
สรุปผล�ารจัดซื้อจัดจ้างหรือ�ารจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565    04-07-2565  99  5
2   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565   14-06-2565  119  1
3   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565   14-06-2565  104  1
4   รายงาน สขร. ประจำเดือนมีนาคม 2565  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   20-04-2565  135  1
5   รายงาน สขร. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   04-03-2565  120  0
6   รายงาน สขร. ประจำเดือนมกราคม 2565  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   29-01-2565  176  1
7   รายงาน สขร. ประจำเดือนธันวาคม 2564  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   29-12-2564  184  0
8   รายงาน สขร. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   29-11-2564  172  0
9   รายงาน สขร. ประจำเดือนตุลาคม 2564  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   29-10-2564  161  0
10   รายงาน สขร.ประจำเดือนกันยายน 2564  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   29-09-2564  180  0
11   รายงาน สขร.ประจำเดือนสิงหาคม 2564  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   29-08-2564  181  0
12   รายงาน สขร.1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร   04-08-2564  217  0
13   รายงาน สขร ประจำเดือนกรกฎาคม 2564  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   29-07-2564  184  0
14   รายงาน สขร. ประจำเดือนมิถุนายน 2564  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   29-06-2564  153  0
15   รายงาน สขร. ประจำเดือนพฤษภาคม 2564  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   29-05-2564  165  0
16   รายงาน สขร.ประจำเดือนเมษายน 2564  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   29-04-2564  165  0
17   รายงาน สขร. ประจำเดือนมีนาคม 2564  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   29-03-2564  177  0
18   รายงาน สขร.ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   09-02-2564  162  0
19   รายงาน สขร. ประจำเดือนมกราคม 2564  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   29-01-2564  157  0
20   รายงาน สขร. ประจำเดือนธันวาคม 2563  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   09-12-2563  158  0
21   รายงาน สขร. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   29-11-2563  160  0
22   รายงาน สขร. ประจำเดือกันยายน 2563  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   09-09-2563  156  0
23   รายงาน สขร. ประจำเดือนสิงหาคม 2563  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   09-08-2563  188  0
24   รายงาน สขร. ประจำเดือนกรกฎาคม 2563  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   20-07-2563  155  0
25   รายงาน สขร. ประจำเดือนมิถุนายน 2563  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   09-06-2563  163  0
26   รายงาน สขร. ประจำเดือนพฤษภาคม 2563  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   09-05-2563  176  0
27   รายงาน สขร. ประจำเดือนเมษายน 2563  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   10-04-2563  169  0
28   รายงาน สขร.ประจำเดือนตุลาคม 2563  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   29-03-2563  158  0
29   รายงาน สขร. ประจำเดือนมกราคม 2563  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   29-03-2563  147  0
30   รายงาน สขร. ประจำเดือนมีนาคม 2563  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   09-03-2563  152  0
31   รายงาน สขร. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   01-02-2563  174  0
32   รายงาน สขร. ประจำเดือนธันวาคม 2562  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   02-12-2562  158  0
33   รายงาน สขร. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   05-11-2562  182  0
34   รายงาน สขร.ประจำเดือนตุลาคม 2562  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   09-10-2562  148  0
35   รายงาน สขร.ประจำเดือนกันยายน 2562  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   03-09-2562  158  0
36   รายงาน สขร.ประจำเดือนสิงหาคม 2562  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   04-08-2562  174  0
37   รายงาน สขร.1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   06-07-2562  180  0
38   รายงาน สขร.1 ประจำเดือนมิถุนายน 2562  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   29-06-2562  178  0
39   รายงาน สขร.ประจำเดือนพฤษภาคม2562  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   03-05-2562  161  0
40   รายงาน สขร.ประจำเดือนมีนาคม2562  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   11-03-2562  156  0
41   รายงาน สขร.ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   19-02-2562  159  0
42   รายงาน สขร.ประจำเดือนมกราคม 2562  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   19-02-2562  184  0
43   รายงาน สขร.ประจำเดือนมกราคม 2562  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   03-01-2562  160  0
44   รายงาน สขร.ประจำเดือนธันวาคม 2561  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   02-12-2561  147  0
45   รายงาน สขร.ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   09-11-2561  163  0
46   รายงาน สขร.ประจำเดือนตุลาคม 2561  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   01-10-2561  142  0
47   รายงาน สขร.ประจำเดือนเมษายน2562  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   05-04-2561  151  0
 หน้า 1 | 
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์หาที่พัก
 รายชื่อร้านอาหารรอบๆ เมืองน่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 รายงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน  I  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล