ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลเมืองน่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   21-09-2566  8  0
2   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)  คลิ๊กที่นี่เพื่อโหลดเอกสาร   10-07-2566  16  3
3   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   03-11-2565  128  38
4   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   25-09-2565  34  28
5   เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่2ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   12-04-2565  256  5
6   เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   30-03-2565  252  3
7   .แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 3  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   28-01-2565  234  4
8   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 2  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   05-01-2565  244  1
9   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   12-11-2564  232  1
10   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   12-10-2564  240  5
11   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 2  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   20-09-2564  255  1
12   ยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   12-09-2564  249  0
13   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1  doc120210831080724.pdf   14-10-2563  298  0
14   แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ: เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  doc120210831090836.pdf   29-09-2563  302  3
15   แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ: แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  doc120210831080513.pdf   07-11-2562  279  1
16   แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ: แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   19-10-2561  309  0
17   รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณ 2561  ไฟล์เอกสาร   12-10-2561  301  2
18   ประกาศ เทศบาลเมืองน่าน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   00-00-543  117  15
 หน้า 1 | 
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์หาที่พัก
 รายชื่อร้านอาหารรอบๆ เมืองน่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 รายงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน  I  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล