ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลเมืองน่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
รายงาน�าร�ำ�ับติดตาม�ารใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   20-10-2566  4  1
2   รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 )  ดาวน์โหลดเอกสารคลิ๊กที่นี้    20-10-2566  4  1
3   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (ต.ค.2565 - มี.ค.2566)  ดาวน์โหลดเอกสารคลิ๊กที่นี้    20-04-2566  21  7
4   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน มี.ค. 65  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   05-03-2565  201  14
5   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ก.พ. 65  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   05-02-2565  183  1
6   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ม.ค. 65  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   05-01-2565  185  0
7   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ธ.ค. 64  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   05-12-2564  184  0
8   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน พ.ย. 64  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   05-11-2564  186  0
9   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ต.ค 64  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   05-10-2564  192  1
10   รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน: รายงานการใช้จ่ายในรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ไฟล์เอกสาร   23-04-2564  201  1
11   รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน: รายจ่ายไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563  ไฟล์เอกสาร ไฟล์เอกสาร 1   22-06-2563  225  0
12   รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน: รายจ่ายไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2562  ไฟล์เอกสาร ไฟล์เอกสาร 1   18-06-2562  226  0
13   รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน: รายจ่ายไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2562  ไฟล์เอกสาร   18-06-2562  229  0
14   รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน: รายจ่ายไตรมาส 1 2 3 ปี 2561  ไฟล์เอกสาร   13-11-2561  226  2
 หน้า 1 | 
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์หาที่พัก
 รายชื่อร้านอาหารรอบๆ เมืองน่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 รายงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน  I  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล