ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลเมืองน่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
���������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566  doc120231130162909.pdf   30-11-2566  1  1
2   ประกาศสภาเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลเมืองน่าน ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชน ในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร. แบบฟอร์มคำร้องขอให้จัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น   06-11-2566  4  4
3   รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   29-11-2565  99  27
4   รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   15-08-2565  55  17
5   รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   30-05-2565  67  17
6   รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2564  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร   01-03-2565  265  13
7   รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   28-02-2565  83  57
8   ประกาศสภาเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ และสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   28-02-2565  44  3
9   เรื่อง แจ้งนัดประชุมสภาเทศบาล  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   23-02-2565  47  2
10   รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   29-11-2564  286  5
11   รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2564  เปิดเอกสารคลิ๊กที่นี่   23-08-2564  283  0
12   รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร   13-08-2564  285  1
13   รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564  เปิดไฟล์เอกสาร   03-08-2564  351  5
 หน้า 1 | 
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์หาที่พัก
 รายชื่อร้านอาหารรอบๆ เมืองน่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 รายงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน  I  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล