ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลเมืองน่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
ภาพ�ิจ�รรม
______________________________________________________________________________________________
งานแถลงข่าวและลงนาม MOU การดำเนินโครงการเพชรล้านนา ประจำปี พ.ศ.2566
[01-12-2023]   งานแถลงข่าวและลงนาม MOU การดำเนินโครงการเพชรล้านนา ประจำปี พ.ศ.2566 
นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ตามโครงการสร้างเสริมความปลอดภัยทางถนน อำเภอเมืองน่าน ณ ห้องประชุมพุทธมนต์โชติคุณ อาคารสิริเวชรักษ์ชั้น ๕ โรงพยาบาลน่าน
[21-11-2023]   นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ตามโครงการสร้างเสริมความปลอดภัยทางถนน อำเภอเมืองน่าน ณ ห้องประชุมพุทธมนต์โชติคุณ อาคารสิริเวชรักษ์ชั้น ๕ โรงพยาบาลน่าน 
สถานีสุขภาพ (Health Station) แห่งแรกของจังหวัดน่าน สาขาข่วงเมืองน่าน เปิดให้บริการแล้ว พร้อมให้บริการนักท่องเที่ยว พี่น้องชาวบ้าน และผู้มาเยือน ?ถนนคนเดิน ?เทศบาลเมืองน่าน
[19-11-2023]   สถานีสุขภาพ (Health Station) แห่งแรกของจังหวัดน่าน สาขาข่วงเมืองน่าน เปิดให้บริการแล้ว พร้อมให้บริการนักท่องเที่ยว พี่น้องชาวบ้าน และผู้มาเยือน ?ถนนคนเดิน ?เทศบาลเมืองน่าน 
()การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาทักษะชีวิตและเครือข่ายแกนนำเยาวชน วันที่ 10 พ.ย. 66 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 เทศบาลเมืองน่าน
[10-11-2023]   ()การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาทักษะชีวิตและเครือข่ายแกนนำเยาวชน วันที่ 10 พ.ย. 66 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 เทศบาลเมืองน่าน 
 4 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ณ ข่วงเมืองน่าน(ข่วงน้อย) นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานเปิดงาน ?Young รักษ์น่าน? จัดโดยมูลนิธิเพาะพันธุ์ปัญญา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร Nan Sustainability Acceleration Program ที่ศิษย์เก่า
[04-11-2023]   4 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ณ ข่วงเมืองน่าน(ข่วงน้อย) นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานเปิดงาน ?Young รักษ์น่าน? จัดโดยมูลนิธิเพาะพันธุ์ปัญญา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร Nan Sustainability Acceleration Program ที่ศิษย์เก่า 
(3 พ.ย.2566) เวลา 10.30 น. นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจงานจ้างเอกชนการบริหารจัดการขยะเทศบาลเมืองน่าน ลงพื้นที่ ณ บริเวณระบบกำจัดขยะแบบครบวงจรเทศบาลเมืองน่าน (กิโลเมตร ที
[03-11-2023]   (3 พ.ย.2566) เวลา 10.30 น. นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจงานจ้างเอกชนการบริหารจัดการขยะเทศบาลเมืองน่าน ลงพื้นที่ ณ บริเวณระบบกำจัดขยะแบบครบวงจรเทศบาลเมืองน่าน (กิโลเมตร ที 
1 พ.ย.2566 เวาล 09.00 น. ณ ศาลาพิทักษ์ไทย วัดน้ำล้อม ชุมชนบ้านน้ำล้อม นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามแนวชะลอชรา ชีวายืนยาว เทศบาลเมืองน่าน พร้อมด้วยนายเสนอ เวชสัมพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นางบ
[02-11-2023]   1 พ.ย.2566 เวาล 09.00 น. ณ ศาลาพิทักษ์ไทย วัดน้ำล้อม ชุมชนบ้านน้ำล้อม นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามแนวชะลอชรา ชีวายืนยาว เทศบาลเมืองน่าน พร้อมด้วยนายเสนอ เวชสัมพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นางบ 
31 ตุลาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วย นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ร่วมงานสภากาแฟ จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2567 จัดโดยองค์การบ
[31-10-2023]   31 ตุลาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วย นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ร่วมงานสภากาแฟ จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2567 จัดโดยองค์การบ 
นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้  นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่านเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับมอบประกาศเกียรติคุณ หน่วยรับงบประมาณที่มีผลการใช้จ่ายและผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตร
[30-10-2023]   นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่านเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับมอบประกาศเกียรติคุณ หน่วยรับงบประมาณที่มีผลการใช้จ่ายและผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตร 
เทศบาลเมืองน่านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
[30-10-2023]   เทศบาลเมืองน่านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 
เทศบาลเมืองน่านจัดโครงการฝึกอบรมโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 2 (Nan Municipality : Smart Sarabun Phase 2)
[27-10-2023]   เทศบาลเมืองน่านจัดโครงการฝึกอบรมโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 2 (Nan Municipality : Smart Sarabun Phase 2) 
จังหวัดน่าน ประกอบพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ?วันปิยมหาราช? ประจำปี 2566 โอกาสนี้ นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นำพนักงานและเจ้าหน้าที่ และคณะครูสังกัดเทศบาลเมืองน่านร่วมพิธีวาง
[23-10-2023]   จังหวัดน่าน ประกอบพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ?วันปิยมหาราช? ประจำปี 2566 โอกาสนี้ นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นำพนักงานและเจ้าหน้าที่ และคณะครูสังกัดเทศบาลเมืองน่านร่วมพิธีวาง 
นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน พร้อมด้วยนายเอกชัย เพชรพราว รองปลัดเทศบาลเมืองน่าน นางบัวผา แก้วมงคล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ดำเนินกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีข
[20-10-2023]   นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน พร้อมด้วยนายเอกชัย เพชรพราว รองปลัดเทศบาลเมืองน่าน นางบัวผา แก้วมงคล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ดำเนินกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีข 
นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นายเสนอ เวชสัมพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วยนายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาล นายเอกชัย เพชรพราว รองปลัดเทศบาล นางวารีธร จินดาวรรณ หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่านให้การต้อนรับ
[20-10-2023]   นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นายเสนอ เวชสัมพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วยนายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาล นายเอกชัย เพชรพราว รองปลัดเทศบาล นางวารีธร จินดาวรรณ หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่านให้การต้อนรับ 
นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน เจ้าหน้าที่กองช่าง พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองน่านสายเหนือ ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบถนนสายต่างๆ จุดที่ได้รับการร้อง
[20-10-2023]   นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน เจ้าหน้าที่กองช่าง พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองน่านสายเหนือ ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบถนนสายต่างๆ จุดที่ได้รับการร้อง 
ณ ห้องประชุม 2 เทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ประชุมหารือร่วมกับ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน ปลัดเทศบาลเมืองน่าน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการสำเสนอข้อมูลและต้อนรับ นายสุทธิพงษ์ จุล
[18-10-2023]   ณ ห้องประชุม 2 เทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ประชุมหารือร่วมกับ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน ปลัดเทศบาลเมืองน่าน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการสำเสนอข้อมูลและต้อนรับ นายสุทธิพงษ์ จุล 
18 ต.ค.2566 นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน ลงพื้นที่ รร.ดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน บ้านสวนตาล และชุมชนบ้านมหาโพธิ ร่วมกับ นายสมชาย เกตะมะ ท้องถิ่นจังหวัดน่าน
[18-10-2023]   18 ต.ค.2566 นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน ลงพื้นที่ รร.ดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน บ้านสวนตาล และชุมชนบ้านมหาโพธิ ร่วมกับ นายสมชาย เกตะมะ ท้องถิ่นจังหวัดน่าน 
 นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นายเสนอ เวชสัมพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วย นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน นายจีระศักดิ์ เสนาป่า รองปลัดเทศบาลเมืองน่าน นางบัวผา แก้วมงคล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษารา
[24-08-2023]   นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นายเสนอ เวชสัมพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วย นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน นายจีระศักดิ์ เสนาป่า รองปลัดเทศบาลเมืองน่าน นางบัวผา แก้วมงคล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษารา 
ทศบาลเมืองน่าน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ผู้ใช้จักรยานยนต์ปลอดภัย ร่วมกับชุมชน : กิจกรรมการลงพื้นที่ชุมชนต้นแบบ ครั้งที่ 4วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเ
[24-08-2023]   ทศบาลเมืองน่าน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ผู้ใช้จักรยานยนต์ปลอดภัย ร่วมกับชุมชน : กิจกรรมการลงพื้นที่ชุมชนต้นแบบ ครั้งที่ 4วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเ 
นที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ข่วงเมืองน่าน (ข่วงน้อย) นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วยนายสรศักดิ์ พรหมจักร ประธานกรรมการชุมชนบ้านภูมินทร์-ท่าลี่ นำเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลเมืองน่าน ทำกา
[24-08-2023]   นที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ข่วงเมืองน่าน (ข่วงน้อย) นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วยนายสรศักดิ์ พรหมจักร ประธานกรรมการชุมชนบ้านภูมินทร์-ท่าลี่ นำเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลเมืองน่าน ทำกา 
เทศบาลเมืองน่านจัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566 23 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน โดยนายวิจิตร ไชยมงคล ประธานสภาเทศบาลเมืองน่าน เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่
[23-08-2023]   เทศบาลเมืองน่านจัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566 23 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน โดยนายวิจิตร ไชยมงคล ประธานสภาเทศบาลเมืองน่าน เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 
 ห้องประชุมพุทธมณโชติคุณโรงพยาบาลน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและลดปัญหาการฆ่าตัวตายในเขตเทศบาลเมืองน่าน โดยมีแพทย์หญิงวาลิกา รัตนจันทร์ รองผู้อำนวยการภารกิจปฐมภูมิโรงพยาบาลน่านเป็นผู้กล่าวรายงาน
[29-06-2023]   ห้องประชุมพุทธมณโชติคุณโรงพยาบาลน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและลดปัญหาการฆ่าตัวตายในเขตเทศบาลเมืองน่าน โดยมีแพทย์หญิงวาลิกา รัตนจันทร์ รองผู้อำนวยการภารกิจปฐมภูมิโรงพยาบาลน่านเป็นผู้กล่าวรายงาน 
นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ร่วมกับ กลุ่มสตรีเทศบาลเมืองน่าน นำโดย อ.ศรีสวัสดิ์ แพทย์สมาน ประธานกลุ่มสตรีฯ และกลุ่มสตรีบ้านดอนแก้ว นำโดย อ.ทัศนีย์ นันทสว่าง ประธานกรรมการชุมชนบ้านดอนแก้ว และสมาชิก ต่างร่วมใจกันประกอบอาหาร จัดเป็นชุด เพื่อส่งต
[28-06-2023]   นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ร่วมกับ กลุ่มสตรีเทศบาลเมืองน่าน นำโดย อ.ศรีสวัสดิ์ แพทย์สมาน ประธานกลุ่มสตรีฯ และกลุ่มสตรีบ้านดอนแก้ว นำโดย อ.ทัศนีย์ นันทสว่าง ประธานกรรมการชุมชนบ้านดอนแก้ว และสมาชิก ต่างร่วมใจกันประกอบอาหาร จัดเป็นชุด เพื่อส่งต 
นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ร่วมประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ประจำปี 2566
[26-06-2023]   นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ร่วมประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ประจำปี 2566 
เทศบาลเมืองน่านจัดการอบรมตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพอัจฉริยะ(Smart Health) ปี พ.ศ. 2566 เพื่อบริหารจัดการฐานข้อมูลและสร้างแอปพลิเคชั่น ในการติดตามดูและ แจ้งเตือนผู้สูงอายุ
[26-06-2023]   เทศบาลเมืองน่านจัดการอบรมตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพอัจฉริยะ(Smart Health) ปี พ.ศ. 2566 เพื่อบริหารจัดการฐานข้อมูลและสร้างแอปพลิเคชั่น ในการติดตามดูและ แจ้งเตือนผู้สูงอายุ 
วันนี้ (24 มิถุนายน 2566) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วย พันจ่าอากาศเอกวรากรณ์ ตันวิพงษ์ตระกูล หัวหน้าฝ่ายปกครอง ป้องกันแ
[24-06-2023]   วันนี้ (24 มิถุนายน 2566) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วย พันจ่าอากาศเอกวรากรณ์ ตันวิพงษ์ตระกูล หัวหน้าฝ่ายปกครอง ป้องกันแ 
เทศบาลเมืองน่านรับการตรวจประเมินเชิงลึกในพื้นที่ (รอบที่ 2) ประเภทโดดเด่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[12-06-2023]   เทศบาลเมืองน่านรับการตรวจประเมินเชิงลึกในพื้นที่ (รอบที่ 2) ประเภทโดดเด่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักสื่อสารมวลชนเพื่อการใช้สื่อเทคโนโลยีในการนำเสนอข่าวสารและข้อมูลเชิงสร้างสรรค์
[12-06-2023]   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักสื่อสารมวลชนเพื่อการใช้สื่อเทคโนโลยีในการนำเสนอข่าวสารและข้อมูลเชิงสร้างสรรค์ 
โครงการ เด็กปฐมวัยฟันสวย ใส่ใจสุขภาพช่องปาก และ โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองน่าน
[12-06-2023]   โครงการ เด็กปฐมวัยฟันสวย ใส่ใจสุขภาพช่องปาก และ โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองน่าน 
 นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้นายเสนอ เวชสัมพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นตัวแทนต้อนรับ คณะจากศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ , สสจ.น่าน , สสอ.เมืองน่าน ที่เข้าร่วมการติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงาน โครงการยกระดับครอบครัวชุมชนรอบรู
[23-05-2023]   นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้นายเสนอ เวชสัมพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นตัวแทนต้อนรับ คณะจากศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ , สสจ.น่าน , สสอ.เมืองน่าน ที่เข้าร่วมการติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงาน โครงการยกระดับครอบครัวชุมชนรอบรู 
18 พ.ค.66 ณ ห้องประชุม 2 เทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านให้การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 (อพท.6) เพื่อร่วมกันหารือและนำเสนอข้อมูล
[18-05-2023]   18 พ.ค.66 ณ ห้องประชุม 2 เทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านให้การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 (อพท.6) เพื่อร่วมกันหารือและนำเสนอข้อมูล 
11 พ.ค.66 ณ ห้องประชุม 1 เทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเทศบาลเมืองน่าน เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1
[12-05-2023]   11 พ.ค.66 ณ ห้องประชุม 1 เทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเทศบาลเมืองน่าน เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 
เช้าวันนี้(11 พ.ค. 66) นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานเปิดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)ตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประ
[11-05-2023]   เช้าวันนี้(11 พ.ค. 66) นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานเปิดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)ตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประ 
นายสุรพล เธียรสูตร ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองน่าน ในการจัดประชุมประชาคมเมืองและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองน่านเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 ของเทศบาลเมืองน่าน
[10-05-2023]   นายสุรพล เธียรสูตร ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองน่าน ในการจัดประชุมประชาคมเมืองและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองน่านเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 ของเทศบาลเมืองน่าน 
กิจกรรมแสดงเจตจำนงที่จะบริหารงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส ปราศจาการทุจริต
[25-04-2023]   กิจกรรมแสดงเจตจำนงที่จะบริหารงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส ปราศจาการทุจริต 
เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองน่าน ร่วมกับทหารจากมณฑลทหารบกที่ ๓๘ ลงพื้นที่ล้างถนนสุมนเทวราช และเก็บเตนท์บริเวณจัดงานสงกรานต์ถนนข้าวแต๋น
[18-04-2023]   เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองน่าน ร่วมกับทหารจากมณฑลทหารบกที่ ๓๘ ลงพื้นที่ล้างถนนสุมนเทวราช และเก็บเตนท์บริเวณจัดงานสงกรานต์ถนนข้าวแต๋น 
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระราชทาน พระหลักเมืองน่านและพิธีบวงสรวงพระหลักเมืองน่านวันพญาวัน ณ วัดมิ่งเมือง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน และนักท่องเที่ยว ในการนี้ นายสุรพล เธี
[15-04-2023]   นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระราชทาน พระหลักเมืองน่านและพิธีบวงสรวงพระหลักเมืองน่านวันพญาวัน ณ วัดมิ่งเมือง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน และนักท่องเที่ยว ในการนี้ นายสุรพล เธี 
#บรรยากาศประเพณีสงกรานต์ถนนข้าวแต๋น Songkran  Festival  2023 ประเพณีปี๋ใหม่เมือง2566 เทศบาลเมืองน่าน ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่าน สสส. ธนาคารกสิกรไทยและหน่วยงานภาคี เชิญแอ่วและเล่นน้ำสงกรานต์ ณ ถนนข้าวแต๋น ปลอดเหล้าเบียร์ @ น่าน 2566 (ถนนสุมน
[14-04-2023]   #บรรยากาศประเพณีสงกรานต์ถนนข้าวแต๋น Songkran Festival 2023 ประเพณีปี๋ใหม่เมือง2566 เทศบาลเมืองน่าน ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่าน สสส. ธนาคารกสิกรไทยและหน่วยงานภาคี เชิญแอ่วและเล่นน้ำสงกรานต์ ณ ถนนข้าวแต๋น ปลอดเหล้าเบียร์ @ น่าน 2566 (ถนนสุมน 
นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นำพนักงานเทศบาลเมืองน่าน ร่วมพิธีถวายต้นกุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ อดีตเจ้าผู้ครอง นครน่าน องค์ที่ 63 เนื่องในวันพระเจ้าน่าน ประจำปี 2566
[07-04-2023]   นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นำพนักงานเทศบาลเมืองน่าน ร่วมพิธีถวายต้นกุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ อดีตเจ้าผู้ครอง นครน่าน องค์ที่ 63 เนื่องในวันพระเจ้าน่าน ประจำปี 2566 
วันที่ 6 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น. ที่ หอประชุมวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นำพนักงานเทศบาลเมืองน่าน ร่วมพิธี เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
[07-04-2023]   วันที่ 6 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น. ที่ หอประชุมวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นำพนักงานเทศบาลเมืองน่าน ร่วมพิธี เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์  
 เทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วยนายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน อาจารย์ศรีสวัสดิ์ แพทย์สมาน ประธานกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองน่าน สท.ศิริรัตน์ มณเฑียร รองประธานกลุ่มสตรี
[30-03-2023]   เทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วยนายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน อาจารย์ศรีสวัสดิ์ แพทย์สมาน ประธานกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองน่าน สท.ศิริรัตน์ มณเฑียร รองประธานกลุ่มสตรี 
 ณ ห้องประชุม 1 เทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วยนายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองลัดหลวง เพื
[30-03-2023]   ณ ห้องประชุม 1 เทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วยนายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองลัดหลวง เพื 
นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่านสวมใส่ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ใส่ทำงาน ใส่เที่ยวและร่วมกิจกรรมงานบุญต่างๆ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ภายใต้แนวคิด ?ผ้าไทยใส่ให้สนุก? อนุรักษ์มร
[30-03-2023]   นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่านสวมใส่ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ใส่ทำงาน ใส่เที่ยวและร่วมกิจกรรมงานบุญต่างๆ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ภายใต้แนวคิด ?ผ้าไทยใส่ให้สนุก? อนุรักษ์มร 
เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่านเร่งทำความสะอาด ล้างถนนเพื่อความสะอาดเมือง Big Cleaning Day ลดปริมาณฝุ่นละอองบนถนนที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน
[28-03-2023]   เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่านเร่งทำความสะอาด ล้างถนนเพื่อความสะอาดเมือง Big Cleaning Day ลดปริมาณฝุ่นละอองบนถนนที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน 
วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 เทศบาลเมืองน่านโดยนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วยนางปริชญา มิ่งเชื้อ ผู้อำนวยการกองการศึกษา นางจันทรัช สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนสา
[06-03-2023]   วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 เทศบาลเมืองน่านโดยนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วยนางปริชญา มิ่งเชื้อ ผู้อำนวยการกองการศึกษา นางจันทรัช สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนสา 
6 มี.ค.66 นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นำคณะผู้บริหาร คณะครูและพนักงานเทศบาลเมืองน่าน ร่วมพิธีเวียนเทียน ในงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ปี 2566 ณ วัดภูมินทร์ โดย คณะสงฆ์จังหวัดน่าน ร่
[06-03-2023]   6 มี.ค.66 นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นำคณะผู้บริหาร คณะครูและพนักงานเทศบาลเมืองน่าน ร่วมพิธีเวียนเทียน ในงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ปี 2566 ณ วัดภูมินทร์ โดย คณะสงฆ์จังหวัดน่าน ร่ 
การประชุมประธานกรรมการชุมชน (หัวหน้าบ้าน) ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้อง เทศบาลเมืองน่าน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2566
[03-03-2023]   การประชุมประธานกรรมการชุมชน (หัวหน้าบ้าน) ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้อง เทศบาลเมืองน่าน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2566 
นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน นำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ สวนสาธารณะศรีเมืองเพื่อสำรวจ บริเวณสนามเด็กเล่น ????????????ห้องน้ำสาธารณะสำหรับให้บริการประชาชน ที่มีอุปกรณ์บางส่วนชำรุดและเสื่
[03-03-2023]   นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน นำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ สวนสาธารณะศรีเมืองเพื่อสำรวจ บริเวณสนามเด็กเล่น ????????????ห้องน้ำสาธารณะสำหรับให้บริการประชาชน ที่มีอุปกรณ์บางส่วนชำรุดและเสื่ 
นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี 2566 ?ไหว้สา พระธาตุแช่แห้ง เสริมบุญบารมี โชคดีปีเถาะ 2566?
[02-03-2023]   นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี 2566 ?ไหว้สา พระธาตุแช่แห้ง เสริมบุญบารมี โชคดีปีเถาะ 2566? 
วันนี้ (25 ก.พ. 66) เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ต้อนรับคณะจากเทศบาลเมืองพนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี นำคณะโดย นายวิจัย  อัมราลิขิต นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานแลกเปล
[25-02-2023]   วันนี้ (25 ก.พ. 66) เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ต้อนรับคณะจากเทศบาลเมืองพนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี นำคณะโดย นายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานแลกเปล 
เทศบาลเมืองน่าน  ส่งมอบรถกระบะบรรทุก ให้กับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98(บ้านงอบ) ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
[23-02-2023]   เทศบาลเมืองน่าน ส่งมอบรถกระบะบรรทุก ให้กับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98(บ้านงอบ) ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 
แนะแนวการศึกษาต่อระดับปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน ประจำปี 2566
[23-02-2023]   แนะแนวการศึกษาต่อระดับปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน ประจำปี 2566 
กิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดองค์ความรู้ประวัติศาสตร์กำแพงเมือง-คูเมือง
[23-02-2023]   กิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดองค์ความรู้ประวัติศาสตร์กำแพงเมือง-คูเมือง 
การนำเสนอผลการออกแบบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ (DAY CARE) ผลงานการออกแบบของนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
[23-02-2023]   การนำเสนอผลการออกแบบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ (DAY CARE) ผลงานการออกแบบของนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
เทศบาลเมืองน่าน ประชุมคณะทำงานเพื่อขอรับการประเมินรางวัลการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 15 ก.พ.66 ณ ห้องประชุม 1 เทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมือ
[16-02-2023]   เทศบาลเมืองน่าน ประชุมคณะทำงานเพื่อขอรับการประเมินรางวัลการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 15 ก.พ.66 ณ ห้องประชุม 1 เทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมือ 
 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน รับมอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทย ประจำปี 2565 จาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีมอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทย ประจำปี 2565
[20-01-2023]   ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน รับมอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทย ประจำปี 2565 จาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีมอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทย ประจำปี 2565 
นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง พร้อมบรรยายพิเศษ การดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาชุมชน การบริหารงานกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองน่าน
[19-01-2023]   นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง พร้อมบรรยายพิเศษ การดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาชุมชน การบริหารงานกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองน่าน 
วันที่ 19 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 เทศบาลเมืองน่าน นายปกฤษณ์  คำเหลือง ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน  เป็นประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองน่าน เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองน่าน
[19-01-2023]   วันที่ 19 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 เทศบาลเมืองน่าน นายปกฤษณ์ คำเหลือง ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน เป็นประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองน่าน เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองน่าน  
เทศบาลเมืองน่าน ออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์ประชาชน เฝ้าระวังอัคคีภัย ช่วงเทศกาลตรุษจีน พ.ศ. 2566 เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน สุขกาย สบายใจ มีสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน
[19-01-2023]   เทศบาลเมืองน่าน ออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์ประชาชน เฝ้าระวังอัคคีภัย ช่วงเทศกาลตรุษจีน พ.ศ. 2566 เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน สุขกาย สบายใจ มีสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน 
 เทศบาลเมืองน่าน โดยนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านมอบหมายให้ นายเสนอ เวชสัมพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองน่าน พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่านและ ตัวแทนชุมชนมหาโพธิ เข้าร่วมต้อ
[10-01-2023]   เทศบาลเมืองน่าน โดยนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านมอบหมายให้ นายเสนอ เวชสัมพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองน่าน พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่านและ ตัวแทนชุมชนมหาโพธิ เข้าร่วมต้อ 
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์หาที่พัก
 รายชื่อร้านอาหารรอบๆ เมืองน่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 รายงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน  I  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล