ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองน่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
ภาพ�ิจ�รรม
______________________________________________________________________________________________
กิจกรรมปลุกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนันทุกชนิดในการปฏิบัติหน้าที่
[24-04-2024]   กิจกรรมปลุกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนันทุกชนิดในการปฏิบัติหน้าที่ 
การประชุมสามัญกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลในเวียง (เทศบาลเมืองน่าน) ประจำปี พ.ศ.2567
[02-04-2024]   การประชุมสามัญกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลในเวียง (เทศบาลเมืองน่าน) ประจำปี พ.ศ.2567 
ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร
[02-04-2024]   ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร 
ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน
[02-04-2024]   ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 
การประชุม เตรียมจัดงานประเพณีสมโภชสรงน้ำพระหลักเมืองน่าน ประจำปี 2567
[02-04-2024]   การประชุม เตรียมจัดงานประเพณีสมโภชสรงน้ำพระหลักเมืองน่าน ประจำปี 2567 
นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านเป็นประธานเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเสี้ยวดอกขาว รุ่นที่ 7
[02-04-2024]   นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านเป็นประธานเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเสี้ยวดอกขาว รุ่นที่ 7 
 โรงพยาบาลน่าน ได้จัดงาน วันอสม.แห่งชาติเขตเทศบาลเมืองน่านเพื่อมอบเกียรติบัตรแก่ อสม.- ปฏิบัติงานครบ 10 ปี 20 ปี 30 ปี และ 40 ปี
[28-03-2024]   โรงพยาบาลน่าน ได้จัดงาน วันอสม.แห่งชาติเขตเทศบาลเมืองน่านเพื่อมอบเกียรติบัตรแก่ อสม.- ปฏิบัติงานครบ 10 ปี 20 ปี 30 ปี และ 40 ปี 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
[28-03-2024]   ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
[27-03-2024]   ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  
ตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามแนวชะลอชราชีวายืนยาว สนับสนุนโดยเทศบาลเมืองน่านและกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองน่าน
[27-03-2024]   ตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามแนวชะลอชราชีวายืนยาว สนับสนุนโดยเทศบาลเมืองน่านและกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองน่าน 
พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีคณะสงฆ์จังหวัดน่าน
[26-03-2024]   พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีคณะสงฆ์จังหวัดน่าน 
ปรับภูมิทัศน์ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน  ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล
[26-03-2024]   ปรับภูมิทัศน์ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล 
เทศบาลเมืองน่าน รับมอบปัจจัยสำหรับการยังชีพ จากพระเดชพระคุณ พระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน
[25-03-2024]   เทศบาลเมืองน่าน รับมอบปัจจัยสำหรับการยังชีพ จากพระเดชพระคุณ พระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลคลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
[25-03-2024]   ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลคลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
เทศบาลเมืองน่าน หารือร่วมกับ กฟผ. สสส. ททท.และหน่วยงานภาคีเตรียมจัดงานประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมน่าน ประจำปี 2567
[25-03-2024]   เทศบาลเมืองน่าน หารือร่วมกับ กฟผ. สสส. ททท.และหน่วยงานภาคีเตรียมจัดงานประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมน่าน ประจำปี 2567 
งานการจ้างออกแบบโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ระยะที่ 2 โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง บริเวณลานรวมใจเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ
[25-03-2024]   งานการจ้างออกแบบโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ระยะที่ 2 โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง บริเวณลานรวมใจเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ 
การประชุมการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หรือปรับปรุงซ่อมแซมอาคารในที่ดินวัดหรือที่ซึ่งขึ้นต่อวัด
[25-03-2024]   การประชุมการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หรือปรับปรุงซ่อมแซมอาคารในที่ดินวัดหรือที่ซึ่งขึ้นต่อวัด 
ลงพื้นที่ร่วมกับผู้นำชุมชน เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชนบ้านมหาโพธิ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ
[25-03-2024]   ลงพื้นที่ร่วมกับผู้นำชุมชน เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชนบ้านมหาโพธิ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (อพท.พัทยา)
[25-03-2024]   ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (อพท.พัทยา) 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
[25-03-2024]   ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 
งานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี 2567
[25-03-2024]   งานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี 2567 
เทศบาลเมืองน่านให้การต้อนรับผู้แทนจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประเทศไทย
[25-03-2024]   เทศบาลเมืองน่านให้การต้อนรับผู้แทนจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประเทศไทย 
แสดงความยินดีกับ คุณยายบัวผิน มหายศนันท์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 100 ปี
[25-03-2024]   แสดงความยินดีกับ คุณยายบัวผิน มหายศนันท์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 100 ปี 
รต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
[25-03-2024]   รต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
เทศบาลเมืองน่านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.หนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
[25-03-2024]   เทศบาลเมืองน่านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.หนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 
โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน (หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น) จัดโดยโรงเรียนนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานพยาบาล HST PCCMS คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬากรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
[12-03-2024]   โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน (หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น) จัดโดยโรงเรียนนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานพยาบาล HST PCCMS คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬากรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
โครงการ G๐od Health เตียวแวดเวียง
[11-03-2024]   โครงการ G๐od Health เตียวแวดเวียง 
กิจกรรม โครงการสานฝันการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน
[11-03-2024]   กิจกรรม โครงการสานฝันการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน 
พิธีมอบวุฒิบัตรสำเร็จการศึกษานักเรียนระดับชั้น อนุบาล 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์
[11-03-2024]   พิธีมอบวุฒิบัตรสำเร็จการศึกษานักเรียนระดับชั้น อนุบาล 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ 
ดรุณวิทยาฯ สุขภาพดี OrigiNAN ประจำปีการศึกษา 2566
[11-03-2024]   ดรุณวิทยาฯ สุขภาพดี OrigiNAN ประจำปีการศึกษา 2566 
พิธีเปิดโครงการกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดองค์ความรู้ประวัติศาสตร์ กำแพงเมือง-คูเมือง ภายใต้แนวคิด
[11-03-2024]   พิธีเปิดโครงการกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดองค์ความรู้ประวัติศาสตร์ กำแพงเมือง-คูเมือง ภายใต้แนวคิด "กำแพงเมือง-คูเมืองน่าน ลำนำแห่งล้านนา เส้นแสงตระการตา สายน้ำบันดาลใจ" (The Rhythm of Nan 2024) จัดโดยกรมธนารักษ์ 
เสวนาเรื่อง
[04-03-2024]   เสวนาเรื่อง " เมืองอารยสถาปัตย์ เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อคนทั้งมวลจังหวัดน่าน" 
?โครงการส่งศิษย์สู่ฝัน? ประจำปีการศึกษา 2566
[04-03-2024]   ?โครงการส่งศิษย์สู่ฝัน? ประจำปีการศึกษา 2566 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
[04-03-2024]   ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
ต้อนรับคณะอบต.โคกเจริญ จ.ลพบุรี ศึกษาดูงาน เรื่อง ?การบริหารจัดการที่ดีธรรมาภิบาล ?
[04-03-2024]   ต้อนรับคณะอบต.โคกเจริญ จ.ลพบุรี ศึกษาดูงาน เรื่อง ?การบริหารจัดการที่ดีธรรมาภิบาล ? 
งาน ?Symposium ส่องฮีต ต๋ามฮอย วิถีน่าน ผ่าน Soft Power ส่งเสริมพหุปัญญา พัฒนาทักษะอาชีพอย่างยั่งยืน? ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
[04-03-2024]   งาน ?Symposium ส่องฮีต ต๋ามฮอย วิถีน่าน ผ่าน Soft Power ส่งเสริมพหุปัญญา พัฒนาทักษะอาชีพอย่างยั่งยืน? ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลเมืองน่าน ปีงบประมาณ 2567
[04-03-2024]   โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลเมืองน่าน ปีงบประมาณ 2567 
พิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุเวียงเหนือ) รุ่นที่ 2
[28-02-2024]   พิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุเวียงเหนือ) รุ่นที่ 2 
นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายพิเศษ ให้แก่ คณะครูและบุคลากรทางการศีกษาจากเทศบาลตำบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี
[28-02-2024]   นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายพิเศษ ให้แก่ คณะครูและบุคลากรทางการศีกษาจากเทศบาลตำบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี 
นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
[28-02-2024]   นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมผลักดันเมืองน่าน สู่การเป็นเมืองมรดกโลก ทั้งนี้ในงานแถลงวิสัยทัศน์ประเทศไทย ?IGNITE THAILAND
[28-02-2024]   การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมผลักดันเมืองน่าน สู่การเป็นเมืองมรดกโลก ทั้งนี้ในงานแถลงวิสัยทัศน์ประเทศไทย ?IGNITE THAILAND 
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดน่าน (ศจพ.จ.)
[28-02-2024]   ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดน่าน (ศจพ.จ.) 
การออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะศรีเมือง ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย แหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านสิ่งแลดล้อมและพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อสาธารณะประโยชน์ของเมืองน่านอย่างยั่งยืนต่อไป
[28-02-2024]   การออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะศรีเมือง ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย แหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านสิ่งแลดล้อมและพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อสาธารณะประโยชน์ของเมืองน่านอย่างยั่งยืนต่อไป 
การแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาลจังหวัดน่าน ประจำปี 2567
[28-02-2024]   การแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาลจังหวัดน่าน ประจำปี 2567 
คณะพระนิสิตและนิสิตศึกษาดูงานการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ของเทศบาลเมืองน่าน
[28-02-2024]   คณะพระนิสิตและนิสิตศึกษาดูงานการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ของเทศบาลเมืองน่าน 
นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองอ่างศิลา จ.ชลบุรี
[28-02-2024]   นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองอ่างศิลา จ.ชลบุรี 
เทศบาลเมืองน่านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
[28-02-2024]   เทศบาลเมืองน่านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี 
นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
[28-02-2024]   นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลปลายบาง
[28-02-2024]   ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลปลายบาง  
การแข่งขันกีฬาและกรีฑาเชื่อมความสามัคคีของผู้สูงอายุจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
[28-02-2024]   การแข่งขันกีฬาและกรีฑาเชื่อมความสามัคคีของผู้สูงอายุจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ต้อนรับคณะจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลป่าสัก เทศบาลตำบลป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
[28-02-2024]   ต้อนรับคณะจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลป่าสัก เทศบาลตำบลป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 
เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุภูมินทร์ รุ่นที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567
[27-02-2024]   เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุภูมินทร์ รุ่นที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 
เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่าน นำรถรางไฟฟ้า  คัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจจอประสาทตาและประสาทเท้า ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน  ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง
[27-02-2024]   เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่าน นำรถรางไฟฟ้า คัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจจอประสาทตาและประสาทเท้า ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง  
รับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
[27-02-2024]   รับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จ.ลำปาง
[27-02-2024]   ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จ.ลำปาง  
ประชุมประธานกรรมการชุมชน (หัวหน้าบ้าน) ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้อง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
[27-02-2024]   ประชุมประธานกรรมการชุมชน (หัวหน้าบ้าน) ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้อง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 
พสกนิกรชาวน่านทุกภาคส่วน พร้อมใจกันสวมเสื้อสีม่วง รวมพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์
[27-02-2024]   พสกนิกรชาวน่านทุกภาคส่วน พร้อมใจกันสวมเสื้อสีม่วง รวมพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ 
 ส่งมอบรถบรรทุกขยะมูลฝอย
[27-02-2024]   ส่งมอบรถบรรทุกขยะมูลฝอย 
การคัดกรอง ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามแนวทางชะลอชราชีวายืนยาวเทศบาลเมืองน่าน
[27-02-2024]   การคัดกรอง ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามแนวทางชะลอชราชีวายืนยาวเทศบาลเมืองน่าน 
เปิดฉากการแข่งขันกีฬาสีผู้สูงอายุ พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่าน ยิ่งใหญ่ !
[27-02-2024]   เปิดฉากการแข่งขันกีฬาสีผู้สูงอายุ พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่าน ยิ่งใหญ่ ! 
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์หาที่พัก
 รายชื่อร้านอาหารรอบๆ เมืองน่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 รายงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน  I  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล