ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลเมืองน่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
  35.172.164.32    
 
ภาพ�ิจ�รรม
______________________________________________________________________________________________
 นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้นายเสนอ เวชสัมพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นตัวแทนต้อนรับ คณะจากศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ , สสจ.น่าน , สสอ.เมืองน่าน ที่เข้าร่วมการติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงาน โครงการยกระดับครอบครัวชุมชนรอบรู
[23-05-2023]   นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้นายเสนอ เวชสัมพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นตัวแทนต้อนรับ คณะจากศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ , สสจ.น่าน , สสอ.เมืองน่าน ที่เข้าร่วมการติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงาน โครงการยกระดับครอบครัวชุมชนรอบรู 
18 พ.ค.66 ณ ห้องประชุม 2 เทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านให้การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 (อพท.6) เพื่อร่วมกันหารือและนำเสนอข้อมูล
[18-05-2023]   18 พ.ค.66 ณ ห้องประชุม 2 เทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านให้การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 (อพท.6) เพื่อร่วมกันหารือและนำเสนอข้อมูล 
11 พ.ค.66 ณ ห้องประชุม 1 เทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเทศบาลเมืองน่าน เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1
[12-05-2023]   11 พ.ค.66 ณ ห้องประชุม 1 เทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเทศบาลเมืองน่าน เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 
เช้าวันนี้(11 พ.ค. 66) นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานเปิดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)ตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประ
[11-05-2023]   เช้าวันนี้(11 พ.ค. 66) นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานเปิดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)ตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประ 
นายสุรพล เธียรสูตร ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองน่าน ในการจัดประชุมประชาคมเมืองและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองน่านเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 ของเทศบาลเมืองน่าน
[10-05-2023]   นายสุรพล เธียรสูตร ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองน่าน ในการจัดประชุมประชาคมเมืองและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองน่านเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 ของเทศบาลเมืองน่าน 
กิจกรรมแสดงเจตจำนงที่จะบริหารงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส ปราศจาการทุจริต
[25-04-2023]   กิจกรรมแสดงเจตจำนงที่จะบริหารงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส ปราศจาการทุจริต 
เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองน่าน ร่วมกับทหารจากมณฑลทหารบกที่ ๓๘ ลงพื้นที่ล้างถนนสุมนเทวราช และเก็บเตนท์บริเวณจัดงานสงกรานต์ถนนข้าวแต๋น
[18-04-2023]   เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองน่าน ร่วมกับทหารจากมณฑลทหารบกที่ ๓๘ ลงพื้นที่ล้างถนนสุมนเทวราช และเก็บเตนท์บริเวณจัดงานสงกรานต์ถนนข้าวแต๋น 
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระราชทาน พระหลักเมืองน่านและพิธีบวงสรวงพระหลักเมืองน่านวันพญาวัน ณ วัดมิ่งเมือง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน และนักท่องเที่ยว ในการนี้ นายสุรพล เธี
[15-04-2023]   นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระราชทาน พระหลักเมืองน่านและพิธีบวงสรวงพระหลักเมืองน่านวันพญาวัน ณ วัดมิ่งเมือง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน และนักท่องเที่ยว ในการนี้ นายสุรพล เธี 
#บรรยากาศประเพณีสงกรานต์ถนนข้าวแต๋น Songkran Festival 2023 ประเพณีปี๋ใหม่เมือง2566 เทศบาลเมืองน่าน ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่าน สสส. ธนาคารกสิกรไทยและหน่วยงานภาคี เชิญแอ่วและเล่นน้ำสงกรานต์ ณ ถนนข้าวแต๋น ปลอดเหล้าเบียร์ @ น่าน 2566 (ถนนสุมน
[14-04-2023]   #บรรยากาศประเพณีสงกรานต์ถนนข้าวแต๋น Songkran Festival 2023 ประเพณีปี๋ใหม่เมือง2566 เทศบาลเมืองน่าน ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่าน สสส. ธนาคารกสิกรไทยและหน่วยงานภาคี เชิญแอ่วและเล่นน้ำสงกรานต์ ณ ถนนข้าวแต๋น ปลอดเหล้าเบียร์ @ น่าน 2566 (ถนนสุมน 
นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นำพนักงานเทศบาลเมืองน่าน ร่วมพิธีถวายต้นกุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ อดีตเจ้าผู้ครอง นครน่าน องค์ที่ 63 เนื่องในวันพระเจ้าน่าน ประจำปี 2566
[07-04-2023]   นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นำพนักงานเทศบาลเมืองน่าน ร่วมพิธีถวายต้นกุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ อดีตเจ้าผู้ครอง นครน่าน องค์ที่ 63 เนื่องในวันพระเจ้าน่าน ประจำปี 2566 
วันที่ 6 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น. ที่ หอประชุมวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นำพนักงานเทศบาลเมืองน่าน ร่วมพิธี เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
[07-04-2023]   วันที่ 6 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น. ที่ หอประชุมวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นำพนักงานเทศบาลเมืองน่าน ร่วมพิธี เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์  
นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่านสวมใส่ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ใส่ทำงาน ใส่เที่ยวและร่วมกิจกรรมงานบุญต่างๆ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ภายใต้แนวคิด ?ผ้าไทยใส่ให้สนุก? อนุรักษ์มร
[30-03-2023]   นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่านสวมใส่ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ใส่ทำงาน ใส่เที่ยวและร่วมกิจกรรมงานบุญต่างๆ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ภายใต้แนวคิด ?ผ้าไทยใส่ให้สนุก? อนุรักษ์มร 
 เทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วยนายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน อาจารย์ศรีสวัสดิ์ แพทย์สมาน ประธานกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองน่าน สท.ศิริรัตน์ มณเฑียร รองประธานกลุ่มสตรี
[30-03-2023]   เทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วยนายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน อาจารย์ศรีสวัสดิ์ แพทย์สมาน ประธานกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองน่าน สท.ศิริรัตน์ มณเฑียร รองประธานกลุ่มสตรี 
 ณ ห้องประชุม 1 เทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วยนายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองลัดหลวง เพื
[30-03-2023]   ณ ห้องประชุม 1 เทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วยนายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองลัดหลวง เพื 
เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่านเร่งทำความสะอาด ล้างถนนเพื่อความสะอาดเมือง Big Cleaning Day ลดปริมาณฝุ่นละอองบนถนนที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน
[28-03-2023]   เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่านเร่งทำความสะอาด ล้างถนนเพื่อความสะอาดเมือง Big Cleaning Day ลดปริมาณฝุ่นละอองบนถนนที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน 
วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 เทศบาลเมืองน่านโดยนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วยนางปริชญา มิ่งเชื้อ ผู้อำนวยการกองการศึกษา นางจันทรัช สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนสา
[06-03-2023]   วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 เทศบาลเมืองน่านโดยนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วยนางปริชญา มิ่งเชื้อ ผู้อำนวยการกองการศึกษา นางจันทรัช สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนสา 
6 มี.ค.66 นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นำคณะผู้บริหาร คณะครูและพนักงานเทศบาลเมืองน่าน ร่วมพิธีเวียนเทียน ในงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ปี 2566 ณ วัดภูมินทร์ โดย คณะสงฆ์จังหวัดน่าน ร่
[06-03-2023]   6 มี.ค.66 นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นำคณะผู้บริหาร คณะครูและพนักงานเทศบาลเมืองน่าน ร่วมพิธีเวียนเทียน ในงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ปี 2566 ณ วัดภูมินทร์ โดย คณะสงฆ์จังหวัดน่าน ร่ 
การประชุมประธานกรรมการชุมชน (หัวหน้าบ้าน) ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้อง เทศบาลเมืองน่าน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2566
[03-03-2023]   การประชุมประธานกรรมการชุมชน (หัวหน้าบ้าน) ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้อง เทศบาลเมืองน่าน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2566 
นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน นำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ สวนสาธารณะศรีเมืองเพื่อสำรวจ บริเวณสนามเด็กเล่น ????????????ห้องน้ำสาธารณะสำหรับให้บริการประชาชน ที่มีอุปกรณ์บางส่วนชำรุดและเสื่
[03-03-2023]   นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน นำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ สวนสาธารณะศรีเมืองเพื่อสำรวจ บริเวณสนามเด็กเล่น ????????????ห้องน้ำสาธารณะสำหรับให้บริการประชาชน ที่มีอุปกรณ์บางส่วนชำรุดและเสื่ 
นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี 2566 ?ไหว้สา พระธาตุแช่แห้ง เสริมบุญบารมี โชคดีปีเถาะ 2566?
[02-03-2023]   นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี 2566 ?ไหว้สา พระธาตุแช่แห้ง เสริมบุญบารมี โชคดีปีเถาะ 2566? 
วันนี้ (25 ก.พ. 66) เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ต้อนรับคณะจากเทศบาลเมืองพนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี นำคณะโดย นายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานแลกเปล
[25-02-2023]   วันนี้ (25 ก.พ. 66) เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ต้อนรับคณะจากเทศบาลเมืองพนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี นำคณะโดย นายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานแลกเปล 
การนำเสนอผลการออกแบบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ (DAY CARE) ผลงานการออกแบบของนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
[23-02-2023]   การนำเสนอผลการออกแบบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ (DAY CARE) ผลงานการออกแบบของนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
เทศบาลเมืองน่าน ส่งมอบรถกระบะบรรทุก ให้กับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98(บ้านงอบ) ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
[23-02-2023]   เทศบาลเมืองน่าน ส่งมอบรถกระบะบรรทุก ให้กับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98(บ้านงอบ) ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 
แนะแนวการศึกษาต่อระดับปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน ประจำปี 2566
[23-02-2023]   แนะแนวการศึกษาต่อระดับปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน ประจำปี 2566 
กิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดองค์ความรู้ประวัติศาสตร์กำแพงเมือง-คูเมือง
[23-02-2023]   กิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดองค์ความรู้ประวัติศาสตร์กำแพงเมือง-คูเมือง 
เทศบาลเมืองน่าน ประชุมคณะทำงานเพื่อขอรับการประเมินรางวัลการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 15 ก.พ.66 ณ ห้องประชุม 1 เทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมือ
[16-02-2023]   เทศบาลเมืองน่าน ประชุมคณะทำงานเพื่อขอรับการประเมินรางวัลการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 15 ก.พ.66 ณ ห้องประชุม 1 เทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมือ 
 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน รับมอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทย ประจำปี 2565 จาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีมอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทย ประจำปี 2565
[20-01-2023]   ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน รับมอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทย ประจำปี 2565 จาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีมอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทย ประจำปี 2565 
เทศบาลเมืองน่าน ออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์ประชาชน เฝ้าระวังอัคคีภัย ช่วงเทศกาลตรุษจีน พ.ศ. 2566 เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน สุขกาย สบายใจ มีสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน
[19-01-2023]   เทศบาลเมืองน่าน ออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์ประชาชน เฝ้าระวังอัคคีภัย ช่วงเทศกาลตรุษจีน พ.ศ. 2566 เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน สุขกาย สบายใจ มีสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน 
นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง พร้อมบรรยายพิเศษ การดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาชุมชน การบริหารงานกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองน่าน
[19-01-2023]   นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง พร้อมบรรยายพิเศษ การดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาชุมชน การบริหารงานกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองน่าน 
วันที่ 19 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 เทศบาลเมืองน่าน นายปกฤษณ์ คำเหลือง ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน เป็นประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองน่าน เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองน่าน
[19-01-2023]   วันที่ 19 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 เทศบาลเมืองน่าน นายปกฤษณ์ คำเหลือง ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน เป็นประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองน่าน เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองน่าน  
 เทศบาลเมืองน่าน โดยนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านมอบหมายให้ นายเสนอ เวชสัมพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองน่าน พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่านและ ตัวแทนชุมชนมหาโพธิ เข้าร่วมต้อ
[10-01-2023]   เทศบาลเมืองน่าน โดยนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านมอบหมายให้ นายเสนอ เวชสัมพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองน่าน พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่านและ ตัวแทนชุมชนมหาโพธิ เข้าร่วมต้อ 
วันที่ 5 ม.ค. 2566 ณ ห้องแวนด้า แกรนด์บอลรูม Best Western Plus Wanda Grand Hotel อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วยนางบัวผา แก้วมงคล ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลและชุมชนมหาโพธิ จัดบูทแสดงผลงานนิ
[05-01-2023]   วันที่ 5 ม.ค. 2566 ณ ห้องแวนด้า แกรนด์บอลรูม Best Western Plus Wanda Grand Hotel อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วยนางบัวผา แก้วมงคล ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลและชุมชนมหาโพธิ จัดบูทแสดงผลงานนิ 
เทศบาลเมืองน่านจัดกิจกรรมทำความสะอาดคูคลอง กำจัดผักตบชวาและวัชพืช ภายใต้โครงการคลองสวยน้ำใส ?Big Cleaning Day?
[27-12-2022]   เทศบาลเมืองน่านจัดกิจกรรมทำความสะอาดคูคลอง กำจัดผักตบชวาและวัชพืช ภายใต้โครงการคลองสวยน้ำใส ?Big Cleaning Day? 
เทศบาลเมืองน่านร่วมกับหน่วยงานภาคีประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีทำบุญตักบาตรรับศักราชใหม่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2566
[27-12-2022]   เทศบาลเมืองน่านร่วมกับหน่วยงานภาคีประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีทำบุญตักบาตรรับศักราชใหม่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2566 
เทศบาลเมืองน่านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครอุดรธานี
[16-12-2022]   เทศบาลเมืองน่านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครอุดรธานี 
5 ธันวาคม 2565 ณ ข่วงเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
[06-12-2022]   5 ธันวาคม 2565 ณ ข่วงเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 
นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วย นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีกับ เทศบาลตำบลหนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน
[01-12-2022]   นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วย นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีกับ เทศบาลตำบลหนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน 
การประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/ 2565
[29-11-2022]   การประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/ 2565 
นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดน่าน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
[29-11-2022]   นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดน่าน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 
วันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน  2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน นายปกฤษณ์ คำเหลือง ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อเตรียมความพร้อมและติดตามการจัด
[28-11-2022]   วันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน นายปกฤษณ์ คำเหลือง ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อเตรียมความพร้อมและติดตามการจัด 
วันนี้ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00.15.30 น. เจ้าหน้าที่งานศูนย์บริการฯ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน่าน และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกันลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแบบประเมินที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ ตามโครงการเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอาย
[28-11-2022]   วันนี้ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00.15.30 น. เจ้าหน้าที่งานศูนย์บริการฯ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน่าน และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกันลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแบบประเมินที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ ตามโครงการเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอาย 
เทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองน่านดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการเบื้องต้น
[17-11-2022]   เทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองน่านดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการเบื้องต้น  
เช้าวันนี้ (11 พ.ย.65) ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน
[15-11-2022]   เช้าวันนี้ (11 พ.ย.65) ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน 
เทศบาลเมืองน่านประกอบพิธีทำบุญ เจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสเปิดอาคาร ?จามจุรี? ภายในพื้นที่สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ถนนมหายศ เพื่อความเป็นสิริมงคล และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
[11-11-2022]   เทศบาลเมืองน่านประกอบพิธีทำบุญ เจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสเปิดอาคาร ?จามจุรี? ภายในพื้นที่สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ถนนมหายศ เพื่อความเป็นสิริมงคล และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 
เก็บตกสีสันวันลอยกระทงเทศบาลเมืองน่าน2565
[09-11-2022]   เก็บตกสีสันวันลอยกระทงเทศบาลเมืองน่าน2565 
 นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน พร้อมด้วย นายอัศวิน เข็มทอง ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่าน ลงพื้นที่บริเวณถนนข้าหลวง เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามโครงการก่อสร้างเพื
[03-11-2022]   นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน พร้อมด้วย นายอัศวิน เข็มทอง ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่าน ลงพื้นที่บริเวณถนนข้าหลวง เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามโครงการก่อสร้างเพื 
1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วย นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน ร่วมให้การต้อนรับ นายโชตธนินทร์ เดโชวชิรสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปั้ว และคณะฯ ในโอกา
[03-11-2022]   1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วย นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน ร่วมให้การต้อนรับ นายโชตธนินทร์ เดโชวชิรสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปั้ว และคณะฯ ในโอกา 
1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม อบต.สะเนียน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วย นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน หัวหน้าส
[01-11-2022]   1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม อบต.สะเนียน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วย นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน หัวหน้าส 
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 -17.00 น. นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วย จ.ส.อ.ธนกร นิลนาม ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (Smart city Captain : CP) และนางสาวศรินทิพย์ ถาวรสกุลปัญญา ตำแหน่ง นักส่งเสริมดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่
[27-10-2022]   เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 -17.00 น. นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วย จ.ส.อ.ธนกร นิลนาม ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (Smart city Captain : CP) และนางสาวศรินทิพย์ ถาวรสกุลปัญญา ตำแหน่ง นักส่งเสริมดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ 
นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่านจากกองฝ่ายต่างๆ ร่วมกับประธานชุมชนในพื้นที่ ลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยง ตามโครงการชุมชนเฝ้าระวังแหล่งมั่วสุมริมน้ำน่าน
[26-10-2022]   นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่านจากกองฝ่ายต่างๆ ร่วมกับประธานชุมชนในพื้นที่ ลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยง ตามโครงการชุมชนเฝ้าระวังแหล่งมั่วสุมริมน้ำน่าน  
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) เทศบาล เมืองน่าน ครั้งที่ 1 / 2566 ทั้งนี้เพื่อรายงานการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ 2565 ที่ผ่านมา หารือและพิจารณาโครงการประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
[26-10-2022]   ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) เทศบาล เมืองน่าน ครั้งที่ 1 / 2566 ทั้งนี้เพื่อรายงานการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ 2565 ที่ผ่านมา หารือและพิจารณาโครงการประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน 
บรรยากาศงานตักบาตรเทโวโรหณะ บริเวณถนนผากอง เทศบาลเมืองน่านจัดงานทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2565
[12-10-2022]   บรรยากาศงานตักบาตรเทโวโรหณะ บริเวณถนนผากอง เทศบาลเมืองน่านจัดงานทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2565 
บรรยากาศการประกอบพิธี ณ พระวิหาร วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
[12-10-2022]   บรรยากาศการประกอบพิธี ณ พระวิหาร วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร 
วันศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2565 ณ ศาลาหลวง วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นำพนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่าน ร่วมถวายทานสลากภัตวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
[10-10-2022]   วันศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2565 ณ ศาลาหลวง วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นำพนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่าน ร่วมถวายทานสลากภัตวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง  
 สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วย นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายจีรศักดิ์ เสนาป่า รองปลัดเทศบาลเมืองน่าน หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองน่าน ร
[06-10-2022]   สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วย นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายจีรศักดิ์ เสนาป่า รองปลัดเทศบาลเมืองน่าน หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองน่าน ร 
3 ต.ค.2565 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วย นายจีระศักดิ์ เสนาป่า รองปลัดเทศบาลเมืองน่าน  หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองน่าน ร่วมให้การต้
[03-10-2022]   3 ต.ค.2565 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วย นายจีระศักดิ์ เสนาป่า รองปลัดเทศบาลเมืองน่าน หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองน่าน ร่วมให้การต้ 
3 ต.ค.2565 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วย นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายจีรศักดิ์ เสนาป่า รองปลัดเทศบาลเมืองน่าน  หัวหน้
[03-10-2022]   3 ต.ค.2565 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วย นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายจีรศักดิ์ เสนาป่า รองปลัดเทศบาลเมืองน่าน หัวหน้ 
นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ร่วมพิธีรับมอบการถ่ายโอน รพ.สต. ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ดีเดย์พร้อมกัน 49 จังหวัดทั่วประเทศ
[03-10-2022]   นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ร่วมพิธีรับมอบการถ่ายโอน รพ.สต. ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ดีเดย์พร้อมกัน 49 จังหวัดทั่วประเทศ 
นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน พร้อมด้วย นายอัมพร ชัยวิรัช เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองน่าน และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่าน ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณสามแยกสวนตาล ชุ
[01-10-2022]   นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน พร้อมด้วย นายอัมพร ชัยวิรัช เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองน่าน และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่าน ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณสามแยกสวนตาล ชุ 
การประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565
[28-09-2022]   การประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 
 หน้า 1 | 2 | 3 | 
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์หาที่พัก
 รายชื่อร้านอาหารรอบๆ เมืองน่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 รายงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน  I  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล