ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลเมืองน่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
  3.236.121.117    
 
 
ขอขอบคุณทุกภาคีความร่วมมือที่ทำให้ เทศบาลเมืองน่าน ได้รับรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ขอขอบคุณทุกภาคีความร่วมมือที่ทำให้ เทศบาลเมืองน่าน ได้รับรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
นายสุรพล เธียรสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่าน เข้ารับมอบรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี งบประมาณ 2565 รับรางวัลที่ 3 ประเภททั่วไป เทศบาลขนาดใหญ่
นายสุรพล เธียรสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่าน เข้ารับมอบรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี งบประมาณ 2565 รับรางวัลที่ 3 ประเภททั่วไป เทศบาลขนาดใหญ่
 
การก่อสร้าง ต่อเติม ดัดแปลง หรือ รื้อถอนอาคาร
การก่อสร้าง ต่อเติม ดัดแปลง หรือ รื้อถอนอาคาร
"เทศบาลเมืองน่าน" พื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 ธันวาคม 2565 ณ ข่วงเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
5 ธันวาคม 2565 ณ ข่วงเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วย นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีกับ เทศบาลตำบลหนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน
นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วย นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีกับ เทศบาลตำบลหนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน
 
นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดน่าน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดน่าน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
การประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/ 2565
การประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/ 2565
 
 
 
 
[ 29-11-2565] ประกาศเทศบาลเมืองน่านเรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 
[ 08-11-2565]  ประชาสัมพันธ์รับโอนสายงานผู้บริหารตำแหน่ง ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 
[ 21-09-2565]  ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร1 คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร2 
[ 07-04-2565] ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง การขออนุญาตก่อสร้าง ...   doc120220407044135.pdf 
[ 23-03-2565] ประกาศเทศบาล การรับฟังความคิดเห็นฯ   คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 
[ 28-12-2564] ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสําหรับการรับและการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ข ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 
[ 23-11-2564] ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร. 
[ 11-10-2564] ประกาศนำส่งข้อมูลแผนที่ เที่ยวกรีนกินคลีน ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร. 
[ 04-10-2564] ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร 
[ 01-10-2564] ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง ให้เช่าตลาดเทศบาลเมืองน่าน ...   เปิดเอกสารคลิ๊กที่นี่ 
[ 29-09-2564] เผยแพร่เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร 
[ 29-09-2564] ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่องยกเลิกการประมูลตลาดเทศบาลเมืองน่าน ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร. 
 
 
 
[ 01-12-2565]  ประชาสัมพันธ์การรับโอนสายงานผู้ปฏิบัติตามแผนอัตรากำลัง ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 
[ 17-10-2565]  ขอเชิญชวนประชาชนไปตรวจดูข้อกำหนด การใช้ประโยชน์ที่ดินผังเมืองรวมเมืองน่าน ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 
[ 09-09-2565]  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างประจำปี ...  
[ 07-09-2565]  เทศบาลเมืองน่าน ได้รับรางวัลที่ 3ประเภททั่วไป ...  
[ 01-09-2565]  ใบสมัครสอบแข่งขันเพื่อสรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 
[ 28-08-2565]  ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 
[ 20-06-2565]  ประชาสัมพันธ์รับโอนสายงานผู้บริหารสถานศึกษาตำแหน่ง ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 
[ 27-12-2564]  นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นำคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน ...   doc120211227094445.jpg doc220211227094445.jpg 
[ 27-10-2564]  ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ...   เปิดเอกสารที่นี่ 
[ 02-08-2564]  คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ...  
[ 16-07-2564]  รายผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มาขอรับบริการ ...   ไฟล์เอกสาร 
[ 13-07-2564]  คำสั่งเทศบาลเมืองน่าน เรื่องแต่งตั้งรองนายก,ที่ปรึกษา,เลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลเมือ ...   ไฟล์เอกสาร 
 
 
 
[ 01-12-2565] ประกาศเทศบาลเมืองน่าน   ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุมนเทวราช(ช่วงแยกถนนสวนตาล-แยกถนนวรวิชัย)ด้วยวอธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิส์ (E-bidding) 
[ 08-11-2565] ประชาสัมพันธ์รับโอนสายงานผู้บริหารตำแหน่ง ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 
[ 12-09-2565] ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็ ...  
[ 30-08-2565] ส่สส   doc120220830144651.pdf 
[ 23-05-2565] ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 
[ 23-05-2565] ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 
[ 23-05-2565] ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 
[ 23-05-2565] ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 
[ 27-04-2565] ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ...   ประกาศประกวดราคา ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 
[ 27-04-2565] ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัสติกคอนกรี ...   ประกาศประกวดราคา บ้านมณเฑียร 
[ 27-04-2565] ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัสติกคอนกรี ...   ถนนมหายศ 
[ 27-04-2565] ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติ ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 
 
 
 
[ 10-10-2565] ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ...   doc120221010103559.png 
[ 10-10-2565] ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ...   doc120221010103403.png 
[ 10-10-2565] ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ...   doc120221010103202.png 
[ 07-06-2565] ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 
[ 26-04-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 
[ 12-04-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บรรทุกรถยนต์บรรทุกเอนกประสงค์ ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร. 
[ 17-11-2564]  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบเขียนแบบ ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร. 
[ 28-09-2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร 
[ 28-09-2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูปน้ำแบบจุ่ม ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร 
[ 28-09-2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานประจำปีงบประมาณ2565 ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร 
[ 23-09-2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำ ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร 
[ 21-09-2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบสัญญานไฟจราจร ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
    ขอรายละอียด การเอาสายไๆฟลงดินหน่อย... [กิตติชัย]   (อ่าน : 509/ ตอบ : 0)
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์หาที่พัก
 รายชื่อร้านอาหารรอบๆ เมืองน่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 รายงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน  I  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล