^Back To Top
Get Adobe Flash player

ปฎิทินกิจกรรม

WEB NAN

เพลงเพราะๆจากเทศบาล

สถานการณ์น้ำ :05.00น. ระดับน้ำ ที่บ้านผาขวาง(N.64) = 5.34 ม. ระดับน้ำ ที่สะพานพัฒนาฯ(N.1) = 4.33 ม. :06.00น. ระดับน้ำ ที่บ้านผาขวาง(N.64) = 5.35 ม. ระดับน้ำ ที่สะพานพัฒนาฯ(N.1) = 4.40 ม. สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาฯ http://hydro-1.net/

เทศบาลเมืองน่านรับการประเมินรางวัลกินรี

เทศบาลเมืองน่านรับการประเมินรางวัลกินรี

เทศบาล เมืองน่านขอขอบคุณคณะกรรมการที่ได้ให้คำชี้แนะและแนะนำข้อมูลที่เป็น ประโยชน์กับทางเทศบาลเมืองน่าน ซึ่งเทศบาลเมืองน่านจะได้นำคำแนะนำไปปรับใช้กับกิจกรรมการท่องเที่ยวของ เทศบาลเมืองน่านและพัฒนาให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนชาวจ.น่านต่อไป

หมวดหมู่รอง

 

 

Copyright © 2013. เทศบาลเมืองน่าน Rights Reserved.