พิมพ์

120369669 3929458690402386 2108465126724015465 o

 

      วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 9.00 น. นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่านนำคณะผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองน่านร่วมงานประเพณีถวายทานสลากภัต ประจำปี 2563 วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ในโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยและท้องถิ่นน่าน เพื่อสืบสานประเพณีทานสลากภัตที่สำคัญของชาวล้านนาไทย หนึ่งในกิจกรรมงานประเพณีทานสลากภัต ซึ่งต้นสลากได้จัดทำขึ้นโดย คณะผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่าน

120269549 3929458703735718 7907055027352759080 o

120325320 3929458590402396 8622597724782127051 o


ทัตติ งานอ่อน/ข่าว
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th