46219238 2386103528071251 6544122758450642944 n

          14 พ.ย. 61 นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่าน ร่วมงานรัฐพิธีเนื่องในวันพระบิดาฝนหลวง ประจำปี 2561 ที่บริเวณหอประชุมศูนย์ราชการ จ.น่าน โดยมีนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการ จ.น่าน เป็นประธานในพิธี โดยมีการกล่าวคำถวายราชสดุดี พิธีวางพานพุ่มถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อเป็นการเผยแพร่ พระเกียรติคุณ และ พระมหากรุณาธิคุณ ของ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ทรงเป็น "พระบิดาแห่งฝนหลวง" เนื่องด้วย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 เป็นวันที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริ ที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการบังคับเมฆให้เกิดเป็นฝน จนเกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวง ที่ขจัดปัดเป่าความทุกข์ยาก ให้แก่ มวลพสกนิกรที่ประสบภัยแล้ง และเป็นองค์ประกอบในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ จวบจนปัจจุบัน ซึ่งนับเป็นที่ 63 แล้ว โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชน และนิสิตนักศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

46180145 2386103204737950 8816487386650247168 n

          หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดน่าน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติขึ้น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 เห็นชอบให้มีการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ในฐานะทรงเป็น "พระบิดาแห่งฝนหลวง" และ กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็น "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ให้ ประชาชนทั้งในปัจจุบัน และ อนุชนรุ่นหลัง ได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี ชื่นชมในพระบารมีและร่วมกันถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ติดต่อกันไปทุกปี 

46246749 2386103261404611 7312935472236331008 n

          สำหรับ โครงการพระราชดำริฝนหลวง เป็นโครงการที่ก่อกำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงห่วงใยในความทุกข์ยากของพสกนิกรในท้องถิ่นทุรกันดาร ที่ต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และ เกษตรกรรม อันเนื่องมาจากภาวะแห้งแล้ง ซึ่งมีสาเหตุมาจาก ความผันแปร และ คลาดเคลื่อน ของ ฤดูกาลตามธรรมชาติ พระองค์ทรงศึกษาค้นคว้า และ วิจัยทางเอกสาร ทั้งด้านวิชาการอุตุนิยมวิทยา และ การดัดแปรสภาพอากาศ จนทรงรอบรู้ และ เชี่ยวชาญ เป็นที่ยอมรับ ทั้งใน และ ต่างประเทศ จึงพระราชทานแนวคิดนี้ แก่ ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล ผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยประดิษฐ์ทางด้านเกษตรวิศวกรรม ของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขณะนั้น และ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้หาลู่ทางที่จะทำให้เกิดการทดลองปฏิบัติการ 

46108132 2386108354737435 4874623478201843712 n

          เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2512 นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทย เพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดิน บริเวณวนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยการใช้น้ำแข็งแห้งทำปฏิกิริยาที่ยอดของกลุ่มก้อนเมฆ ปรากฏว่า หลังการปฏิบัติการประมาณ 15 นาที ก้อนเมฆในบริเวณนั้นเกิดมีการรวมตัวกันอย่างหนาแน่นจนเห็นได้ชัด สังเกตได้จากสีของฐานเมฆได้เปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีเทาเข้ม ซึ่งผลการทดลองเป็นที่น่าพอใจ เพียงแต่ยังไม่อาจควบคุมให้ฝนตก ในบริเวณที่ต้องการได้ ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานคำแนะนำเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง โดยให้เปลี่ยนพื้นที่ทดลองไปยังจุดแห้งแล้งอื่นๆ เช่น ที่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เป็นต้น ด้วยความสำเร็จของโครงการฝนหลวง จึงได้ตราพระราชกฤษฎีกา ก่อตั้งสำนักงานปฏิบัติการฝนหลวงขึ้นในปี 2518 ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

ทัตติ งานอ่อน /ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

ท่านมีความพึงพอใจต่อการรับบริการของเทศบาลเมืองน่านในระดับใด

พยากรณ์อากาศ

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

infonan

ทจรต

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

210010
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
45
131
363
208811
4666
5116
210010

Your IP: 3.236.204.251
2020-10-20 03:30
Scroll to top