45296846 2368491409832463 6440103770142539776 n

          (2 พ.ย.2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน) นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่านและคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษแก่คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหัวถนน นำคณะโดยนายชัยศักดิ์ บูรณเจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลหัวถนน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานเทศบาลเมืองน่านในโครงการเพิ่มศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการชุมชน อปพร.และพนักงานเทศบาลตำบลหัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้สะอาดน่าอยู่พร้อมสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะที่ดีโดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากชุมชน
นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวเกี่ยวกับรางวัลเมืองสะอาดว่า “ASEAN Clean Tourist City Standard” คือรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของชาวเทศบาลเมืองน่านหลังจากพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน ถูกประกาศยกย่องให้เป็น “เมืองที่มีมาตรฐาน การท่องเที่ยวสะอาดระดับอาเซียน” โดยอาเซียน ให้ความสำคัญในมาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน 7 ด้าน ได้แก่ ตัวชี้วัดการจัดการสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดความสะอาด ตัวชี้วัดการจัดการของเสีย ตัวชี้วัดการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและความสะอาด ตัวชี้วัดพื้นที่สีเขียว ตัวชี้วัดความปลอดภัยด้านสุขภาพความปลอดภัย และความมั่นคงของเมือง และตัวชี้วัดโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการท่องเที่ยวอีกด้วย

45313732 2368491859832418 435951429790728192 n

          เทศบาลเมืองน่าน มีการบริหารจัดการขยะและเป็นแบบอย่าง ให้กับชุมชนและองค์กรภาคี ซึ่งต้องร่วมมือกันแก้ปัญหา และถือว่าเป็นวาระแห่งชาติ ที่บูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อให้กระบวนการบริหารจัดการมีความยั่งยืน มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้จากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวงสาธารณสุข มีการเร่งดำเนินการวางแผน และจัดทำโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาขยะ อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังเป็นปรากฏการณ์ที่สามารถนำไปเป็นกรณีศึกษาให้กับหลายๆ จังหวัด ถึงการทำงานอย่างจริงจังของภาครัฐร่วมกับภาคประชาชนที่เข้มแข็งในการสร้าง “บ้านเมืองที่น่าอยู่”รณรงค์ให้ประชาชนและร้านค้าลดการใช้ภาชนะจากโฟมและพลาสติกซึ่งย่อยสลายยาก ภาพของการร่วมมือร่วมใจกันระหว่างพนักงานเทศบาล อปพร.และนักท่องเที่ยวที่ช่วยกันคัดแยกขยะทุกคืน หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมถนนคนเดินบริเวณถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่านที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกสุดสัปดาห์อีกด้วย

45409980 2368491376499133 5264083235633102848 n

45286437 2368491793165758 6530253823720554496 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ 
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th

ท่านมีความพึงพอใจต่อการรับบริการของเทศบาลเมืองน่านในระดับใด

พยากรณ์อากาศ

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

infonan

ทจรต

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

211266
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
545
124
1619
208811
5922
5116
211266

Your IP: 100.24.125.162
2020-10-25 13:26
Scroll to top