พิมพ์

45210564 2368420916506179 5766265019633238016 n

          จังหวัดน่านร่วมกับเทศบาลเมืองน่าน สมาคมเรือแข่งจังหวัดน่านและองค์กรภาคี จัดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ในเทศกาลเฉลิมฉลองกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 สนามเทศบาลเมืองน่านก่อนพิธีเปิด พระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะ จ.น่าน ฝ่ายกำกับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาและสาธารณสงเคราะห์ เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง ประธานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จ.น่าน ได้กล่าวสัมโมทนียกลา กรณี : วัฒนธรรมแห่งสายน้ำน่าน ความรัก ความสามัคคี ของชุมชนและวัดวาอารามที่มีมาช้านาน โดยมี นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน สมาคมเรือแข่ง จ.น่าน ผู้แทน สสส.กล่าวรายงานถึงการจัดงานในครั้งนี้ โดยในปี 2561 นี้ มีจำนวนเรือที่เข้าแข่งขัน ทั้งสิ้น 47 ลำ ประกอบด้วยเรือใหญ่ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 8 ลำ ประเภทเรือกลาง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 7 ลำ ประเภทเรือกลางชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จำนวน 10 ลำ ประเภทเรือเอกลักษณ์น่าน ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จำนวน 14 ลำ และเรือ โบราณมะเก่าน่าน ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จำนวน 8 ลำ อนึ่งสมเด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นผู้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน นำไปถวาย ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ในปี พ.ศ.2561 นี้ โดยมีนายนิพนธ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ ผู้จัดการ ธอส.เขต เชียงราย และนาย จิรโรจน์ คันธศักดิ์ศิริ ผู้จัดการ ธอส.สาขาน่าน เป็นผู้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน

45157098 2368421303172807 2483410950233784320 n
          จังหวัดน่านเป็นจังหวัดหนึ่งในล้านนาตะวันออกที่มีประวัติอันยาวนาน มีความเก่าแก่รุ่นเดียวกับกรุงสุโขทัย เป็นอาณาจักรเล็กๆ มีเจ้าผู้ครองนครน่าน ถึง 64 พระองค์ เดิมชื่อ “นันทบุรี” หรือ “วรนคร” มีศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีที่โดดเด่นสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน ที่สำคัญได้แก่ประเพณี แข่งเรือที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน เพื่อเชื่อมความสามัคคีระหว่างหมู่บ้าน โดยสมัยก่อนไม่มีเงินรางวัลและค่าจ้างแต่อย่างใด เป็นการจัดขึ้นในฤดูน้ำหลาก (ฤดูฝน) ตรงกับเทศกาล “ตานก๋วยสลาก” (สลากภัต) ปัจจุบันการแข่งเรือประเพณีจังหวัดน่านได้จัดอย่างยิ่งใหญ่ มีเรือเข้าร่วมการแข่งขันมากที่สุดในประเทศไทยและมีการชิงถ้วยพระราชทานฯ และถ้วยรางวัลประทานฯ มากที่สุดในประเทศไทย โดยการจัดการแข่งขันนัด “ชิงถ้วยพระราชทานฯ” จะถือเอางานถวายผ้ากฐินพระราชทานกับงานกฐินประชาสามัคคีเป็นหลัก และที่สำคัญเรือแข่งของจังหวัดน่านที่เอกลักษณ์เป็นของตนเองไม่เหมือนกับเรือแข่งของจังหวัดอื่นๆ คือ เป็นเรือที่ขุดแบบชะล่า ลำตัวจะใช้ไม้ซุงทั้งท่อน มีหัวหางเป็นพญานาคราชหรืองูใหญ่ ชูคอสง่า อ้าปากเขี้ยวงอโง้งงอนสูง ติดพู่ห้อยหัวและหางตลอดลำตัว ติดกระจกสีสลักลาย ลงรักปิดทองอย่างวิจิตรสวยงาม ประชาชนชาวจังหวัดน่าน ถือว่าการแข่งเรือเป็นชีวิตจิตใจที่ทุกคนจะร่วมมือร่วมใจกัน สละเวลากำลังกายกำลังทรัพย์ ช่วยเหลือสนับสนุนเรือแข่งของหมู่บ้านตนเข้าร่วมแข่งขันอย่างเต็มที่

45148046 2368421283172809 4430695216105652224 n

          ทั้งนี้การจัดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ในเทศกาลเฉลิมฉลองกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 สนามเทศบาลเมืองน่านจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น อันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดน่านให้คงไว้ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางยิ่งขึ้น สร้างความสามัคคีในหมู่ประชาชน และมีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวจังหวัดน่านมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกระจายรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้บนวิถีแห่งความพอเพียงอย่างยั่งยืน

45181854 2368423433172594 4099743405851017216 n

45189835 2368439996504271 4616079890230280192 n

45194049 2368421109839493 3561270423804968960 n

45238734 2368439959837608 1278166564889165824 n

45254683 2368431286505142 3897894077676388352 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ 
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th