พิมพ์

44713526 2353568704658067 1316570083685826560 n

          เทศบาลเมืองน่าน คว้ารางวัล อปท. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 ด้านการศึกษา จากการดำเนินโครงการ “น่านโมเดล เด็กไทยแก้มใส” พร้อมขยายผล สู่โรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ด้านโภชนาการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน
          วันที่ 25 ต.ค.2561 ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เข้ารับราง วัล “อปท.ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561” ด้านด้านการศึกษาจากการดำเนินโครงการ “น่านโมเดล เด็กไทยแก้มใส” 

43666896 2353568637991407 1983221227900108800 n

          กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น จัดพิธีมอบรางวัล อปท. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 มีอปท.เข้ารับรางวัลจากทั่วประเทศ 9 ด้าน จำนวน 192 แห่ง โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ให้กับผู้ร่วมงาน และ อปท.ที่ได้รับรางวัล และได้มอบหมายให้ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เป็นผู้แทนมอบโล่รางวัลให้กับ อปท. ที่ได้รับรางวัล
          นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวกับทีมข่าว ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่านว่า ตามที่กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการคัดเลือกและเสนอชื่อผู้บริหารท้องถิ่น และ อปท.ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น เพื่อพิจารณามอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้แก่ อปท. โดยพิจารณา จากผลการปฏิบัติงานดีเด่น ต่างๆ 9 ด้าน ได้แก่ (ด้านการศึกษา, ด้านสาธารณสุข, ด้านบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม, ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น, ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านส่งเสริมการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างอาชีพ, ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน และด้านพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการคัดเลือก อปท. ที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 192 แห่ง ในครั้งนี้ เทศบาลเมืองน่าน ได้รับรางวัลในด้านการศึกษาจากการดำเนินโครงการ “น่านโมเดล เด็กไทยแก้มใส”

44716237 2353568647991406 289331244989153280 n

          ปัจจุบันสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองน่านทั้ง 5 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่านบ้านสวนตาล ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใส โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน บ้านภูมินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน บ้านพระเนตร รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์ ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันนักเรียนตามแนวทางโครงการ “เด็กไทยแก้มใส”100 % โดยใช้ระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวับสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติหรือโปรแกรม Thai School Lunch ซึ่งพัฒนาระบบโดย สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลและเนคเทค อีกทั้งยังขยายผล ไปยังสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดน่านโดยบูรณาการการดำเนินโครงการ จากทุกภาคส่วน ทั้งนี้ผู้บริหารเทศบาลเมืองน่านให้ความสำคัญกับโครงการเด็กไทยแก้มใสและการใช้โปรแกรม Thai School Lunch เป็นอย่างยิ่งโดยการจัดหา “นักโภชนาการท้องถิ่น” ตรวจสอบดูแลทุกขึ้นตอนการประกอบอาหารกลางวันนับเป็น “นักโภชนาการท้องถิ่น” แห่งแรกของประเทศ

                                      44698656 2353568627991408 7083803871847383040 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว เครดิตภาพ : Facebook Surapol Thiensut
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th