44713526 2353568704658067 1316570083685826560 n

          เทศบาลเมืองน่าน คว้ารางวัล อปท. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 ด้านการศึกษา จากการดำเนินโครงการ “น่านโมเดล เด็กไทยแก้มใส” พร้อมขยายผล สู่โรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ด้านโภชนาการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน
          วันที่ 25 ต.ค.2561 ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เข้ารับราง วัล “อปท.ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561” ด้านด้านการศึกษาจากการดำเนินโครงการ “น่านโมเดล เด็กไทยแก้มใส” 

43666896 2353568637991407 1983221227900108800 n

          กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น จัดพิธีมอบรางวัล อปท. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 มีอปท.เข้ารับรางวัลจากทั่วประเทศ 9 ด้าน จำนวน 192 แห่ง โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ให้กับผู้ร่วมงาน และ อปท.ที่ได้รับรางวัล และได้มอบหมายให้ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เป็นผู้แทนมอบโล่รางวัลให้กับ อปท. ที่ได้รับรางวัล
          นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวกับทีมข่าว ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่านว่า ตามที่กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการคัดเลือกและเสนอชื่อผู้บริหารท้องถิ่น และ อปท.ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น เพื่อพิจารณามอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้แก่ อปท. โดยพิจารณา จากผลการปฏิบัติงานดีเด่น ต่างๆ 9 ด้าน ได้แก่ (ด้านการศึกษา, ด้านสาธารณสุข, ด้านบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม, ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น, ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านส่งเสริมการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างอาชีพ, ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน และด้านพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการคัดเลือก อปท. ที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 192 แห่ง ในครั้งนี้ เทศบาลเมืองน่าน ได้รับรางวัลในด้านการศึกษาจากการดำเนินโครงการ “น่านโมเดล เด็กไทยแก้มใส”

44716237 2353568647991406 289331244989153280 n

          ปัจจุบันสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองน่านทั้ง 5 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่านบ้านสวนตาล ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใส โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน บ้านภูมินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน บ้านพระเนตร รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์ ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันนักเรียนตามแนวทางโครงการ “เด็กไทยแก้มใส”100 % โดยใช้ระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวับสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติหรือโปรแกรม Thai School Lunch ซึ่งพัฒนาระบบโดย สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลและเนคเทค อีกทั้งยังขยายผล ไปยังสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดน่านโดยบูรณาการการดำเนินโครงการ จากทุกภาคส่วน ทั้งนี้ผู้บริหารเทศบาลเมืองน่านให้ความสำคัญกับโครงการเด็กไทยแก้มใสและการใช้โปรแกรม Thai School Lunch เป็นอย่างยิ่งโดยการจัดหา “นักโภชนาการท้องถิ่น” ตรวจสอบดูแลทุกขึ้นตอนการประกอบอาหารกลางวันนับเป็น “นักโภชนาการท้องถิ่น” แห่งแรกของประเทศ

                                      44698656 2353568627991408 7083803871847383040 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว เครดิตภาพ : Facebook Surapol Thiensut
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th

ท่านมีความพึงพอใจต่อการรับบริการของเทศบาลเมืองน่านในระดับใด

พยากรณ์อากาศ

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

infonan

ทจรต

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

210015
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
50
131
368
208811
4671
5116
210015

Your IP: 3.236.204.251
2020-10-20 03:42
Scroll to top