พิมพ์

43462838 2330052317009706 2998650654584471552 n

          นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วยนางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นางบัวผา แก้วมงคล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายเอกฉันท์ มูลศรีหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองน่าน ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการ กรมส่งเสริมการเสริมการปกครองท้องถิ่น นายชัยพัฒน์ ไชยสวัสดิ์ ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมประชุมนิเทศแนวทางปฏิบัติงานร่วมกับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จ.น่านและเยี่ยมชมการบริหารจัดการของเทศบาลเมืองน่าน ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ เทศบาลเมืองน่าน : “บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการเมืองที่ดีและการดำเนินการพัฒนาเมืองร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภาคี” เพื่อมุ่งสู่ “น่าน...นครแห่งความสุข เมืองเก่าที่มีชีวิต” [ Nan The City of Happiness : A Lively Old Town ]

43425650 2330052247009713 2333651981857456128 n

43632642 2330052327009705 9109077515384651776 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ 
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th