42475510 2310786725602932 522595175147503616 n

          นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง พร้อมบรรยายพิเศษกรณี : เทศบาลเมืองน่าน : “บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการเมืองที่ดีและการดำเนินการพัฒนาเมืองร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภาคี” เพื่อมุ่งสู่ “น่าน...นครแห่งความสุข เมืองเก่าที่มีชีวิต” [Nan The City of Happiness : A Lively Old Town]
          วันนี้ (25 ก.ย.2561) ณ ห้องประชุมอาคารประหยัดพลังงาน สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่านประกอบด้วย นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายเพิ่มสวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ รองปลัดเทศบาล เมืองน่าน ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง นำโดยนางจันทร์ฉาย สุภากาวี นายกเทศมนตรีตำบลวังพร้าวและคณะ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการที่ดีของเทศบาลเมืองน่านจนทำให้ได้รับการประกาศยกย่องในด้านต่างๆทั้งจากหน่วยงานภายในและต่างประเทศ

42519433 2310786885602916 7907814380039831552 n

          นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายถึงการดำเนินงานด้านบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการดำเนินการร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภาคีในการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนของ เทศบาลเมืองน่าน หนึ่งในภารกิจสำคัญของเทศบาลเมืองน่านที่มีการดำเนินงานร่วมกับองค์กรภาคีและภาคประชาชนสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ระดับประเทศและชุมชนปลอดภัยระดับโลกต่อคณะศึกษาดูงาน โดยเฉพาะโครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน สปสช.เทศบาลเมืองน่าน เนื่องจากเทศบาลเมืองน่านมีนโยบายด้านการบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสามารถสร้างเมืองน่านให้น่าอยู่ในทุกมิติ ได้รับโล่เกียรติคุณจากกรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานต่างๆ รางวัลเมืองสะอาดอันดับ 1 ของอาเซียน (ASEAN CLEAN TOURIST CITY STANDARD) รวมทั้งได้รับการรับรองให้เป็นชุมชนปลอดภัย ระดับโลก (A Safe Community) ลำดับที่ 316 จากองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ระดับประเทศ จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในปี พ.ศ.2559 รางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (ASEAN ESC AWARD 2017) จากสำนักงานเลขาธิการอาเซียน โดยดำเนินการตามวิสัยทัศน์ “เทศบาลเมืองน่าน เมืองแห่งคนอายุยืน คืนถิ่น เอกลักษณ์เมืองเก่า เรามุ่งเป็น ชุมชนแห่งปัญญา ปรารถนาสู่สังคมคุณภาพ” มุ่งสู่การเป็น “น่าน...นครแห่งความสุข เมืองเก่าที่มีชีวิต”

42501543 2310786898936248 3156667221573369856 n

42586809 2310786708936267 2103292914175049728 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ 
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th

ท่านมีความพึงพอใจต่อการรับบริการของเทศบาลเมืองน่านในระดับใด

พยากรณ์อากาศ

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

infonan

ทจรต

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

212624
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
150
243
1903
209647
7280
5116
212624

Your IP: 34.236.245.255
2020-10-28 19:25
Scroll to top