พิมพ์

41692615 2296451013703170 9121785795332538368 n

          บ่ายวันนี้ (14 กันยายน 2561) ที่ อาคารเอนกประสงค์สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ถนนมหายศ เทศบาลเมืองน่านร่วมกับสมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน และสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองน่าน จัดประชุมชี้แจงระเบียบข้อบังคับในการแข่งขันเรือประเพณีและดำเนินการจับสลากแบ่งสายการแข่งเรือประเพณีตานสลากภัต วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ประจำปี 2561 สนามเทศบาลเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน ศกนี้ สำหรับประเภทการแข่งขันจัดการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทเรือเร็ว ประกอบด้วย ประเภทเรือใหญ่ มีจำนวน 5 ลำ ฝีพายตั้งแต่ 48 - 55 คน (สำรอง 15 คน) , ประเภทเรือกลาง มีจำนวน 8 ลำ ฝีพายตั้งแต่ 35-40 คน (สำรอง 15 คน) , ประเภทเรือเล็ก มีจำนวน 10 ลำ ฝีพายตั้งแต่ 25-30 คน (สำรอง 10 คน) , ประเภทเรือเอกลักษณ์น่าน มีจำนวน 11ลำ ฝีพายตั้งแต่ 25-35 คน (สำรอง 10 คน) และประเภทเรือโบราณมะเก่าน่าน มีจำนวน 8 ลำ ฝีพายตั้งแต่ 25-40 คน (สำรอง 10 คน) ซึ่งจะดำเนินการแข่งขันในวันที่ 22-23 กันยายน 2561 โดยมีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM94.75MHz. www.nan.prdnorth.in.thเป็นแม่ข่ายหลักในการถ่ายทอดเสียงสด ตลอดการแข่งขันทั้ง 2 วัน ร่วมกับ www.nanlongboat.com เชื่อมสัญญาณถ่ายทอดไปยังเทพสยามเคเบิ้ลทีวี ณ สนามเทศบาลเมืองน่าน เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ นอกจากนี้ยังจัดให้มีงานมหรสพการแสดง และการจัดจำหน่ายสินค้าต่างๆ ณ บริเวณสวนศรีเมืองและถนนโดยรอบบ้านพักอัยการจังหวัดน่าน ถึงบริเวณลานรวมใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษาเทศบาลเมืองน่าน โทรศัพท์ 054-710234 ต่อ 138

41779816 2296450860369852 4313377411321298944 n

41803402 2296451783703093 939824271264317440 n

41780564 2296450643703207 5209843077199429632 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th