พิมพ์

41694430 2296411463707125 8255908160687046656 n

          14 ก.ย.2561 ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 324 ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่านายสุรพล วงศ์สุขพิศาล นายอำเภอเมืองน่าน เป็นประธานปิดการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลเมืองน่าน (หลักสูตรจัดตั้ง) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่านให้การต้อนรับพร้อมด้วย นายเอกฉัน มูลศรี หัวหน้าสำนักปลัดเทสบาลเมืองน่านหลังจากผู้เข้ารับการอบรมจากชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองน่านได้รับการฝึกอบรมตลอดหลักสูตรตั้งแต่วัน จันทร์ ที่ 10 ก.ย.61 เป็นต้นมา รวมระยะเวลา 5 วัน 

41652915 2296411317040473 4880426434285273088 n

          การจัดการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลเมืองน่าน (หลักสูตรจัดตั้ง) ประจำปี 2561 มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สามารถดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ สาธารณภัยแบบต่างๆ และสามารถช่วยเหลือในการป้องกันภัยได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์เป็นกำลังสนับสนุนในการปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

41695224 2296411657040439 5452785355382063104 n

          โดยได้กำหนดให้มีการฝึกอบรมเป็นเวลา 5 วัน มีผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมฯ โดยได้รับสมัครจากชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองน่านจำนวน 80 คน ซึ่งจะทำให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนจาก สาธารณภัยต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทิภาพ เทศบาลเมืองน่านได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากหน่วยงานภาคี อาทิ ร้อย ตชด.324 โรงพยาบาลน่าน และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน เป็นต้น

41806545 2296411313707140 6990554741667266560 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th