41694430 2296411463707125 8255908160687046656 n

          14 ก.ย.2561 ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 324 ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่านายสุรพล วงศ์สุขพิศาล นายอำเภอเมืองน่าน เป็นประธานปิดการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลเมืองน่าน (หลักสูตรจัดตั้ง) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่านให้การต้อนรับพร้อมด้วย นายเอกฉัน มูลศรี หัวหน้าสำนักปลัดเทสบาลเมืองน่านหลังจากผู้เข้ารับการอบรมจากชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองน่านได้รับการฝึกอบรมตลอดหลักสูตรตั้งแต่วัน จันทร์ ที่ 10 ก.ย.61 เป็นต้นมา รวมระยะเวลา 5 วัน 

41652915 2296411317040473 4880426434285273088 n

          การจัดการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลเมืองน่าน (หลักสูตรจัดตั้ง) ประจำปี 2561 มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สามารถดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ สาธารณภัยแบบต่างๆ และสามารถช่วยเหลือในการป้องกันภัยได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์เป็นกำลังสนับสนุนในการปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

41695224 2296411657040439 5452785355382063104 n

          โดยได้กำหนดให้มีการฝึกอบรมเป็นเวลา 5 วัน มีผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมฯ โดยได้รับสมัครจากชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองน่านจำนวน 80 คน ซึ่งจะทำให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนจาก สาธารณภัยต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทิภาพ เทศบาลเมืองน่านได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากหน่วยงานภาคี อาทิ ร้อย ตชด.324 โรงพยาบาลน่าน และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน เป็นต้น

41806545 2296411313707140 6990554741667266560 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th

ท่านมีความพึงพอใจต่อการรับบริการของเทศบาลเมืองน่านในระดับใด

พยากรณ์อากาศ

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

infonan

ทจรต

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

210007
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
42
131
360
208811
4663
5116
210007

Your IP: 3.236.204.251
2020-10-20 03:23
Scroll to top