พิมพ์

41698819 2296354583712813 2894727740399812608 n

          คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน ร่วมให้การต้อนรับ มร.ไมเคิล ฮาลฟอร์ด ผู้อำนวยการ สำนักงบประมาณ เขตกิลฟอร์ด (Guilford Country) มลรัฐนอร์ทคาโรไลน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา และผู้แทนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA)ในโอกาสมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปกครองท้องถิ่นไทย ณ ประเทศไทยในพื้นที่เทศบาล เมืองน่าน 
          14 ก.ย. 61 ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ถนนมหายศ นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วยนายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรี เมืองน่าน นางบัวผา แก้วมงคล ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางรดา เพฌชรขัน ผอ.กองการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ Mr.Michael Halford,Budget Director,Guilford County,North Carolina, United States of America ในโอกาสมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปกครองท้องถิ่นไทย ณ ประเทศไทยในพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน ตามเป้าหมายแห่งความร่วมมือเพื่อดำเนินการให้บรรลุพันธกิจ “น่าน...นครแห่งความสุข เมืองเก่าที่มีชีวิต” (Nan The City of Happiness : A lively Old Town) 

41727126 2296354557046149 196230729267412992 n

          เนื่องด้วย มร.ฮิโรโอะ ทานากะ หัวหน้าผู้แทนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ ของญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ส่งหนังสืออย่างเป็นทางการถึง นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรี เมืองน่าน เพื่อนำผู้แทนขอเข้าเยี่ยมคารวะนายกเทศมนตรีเมืองน่านและคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่านเพื่อหารือแลกเปลี่ยนด้านการบริหารจัดการเมืองและศึกษาดูงานในพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน ระหว่างวันที่ 13-15 ก.ย.2561 โดยมีคณะผู้แทนประกอบไปด้วย นายกอบชัย ทรงศรีสง่า ผู้แทนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ประจำประเทศไทย และ มร.ไมเคิล ฮาลฟอร์ด ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเขตกิลฟอร์ด (Guilford Country) มลรัฐนอร์ทคาโรไลน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสที่ JICA และ กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ได้อบรมรมแลกเปลี่ยนองค์วามรู้ของบุคลากรภายใต้โครงการ Professional Program in Legislative Process and Governance

41723138 2296354577046147 6988908102745587712 n

          อนึ่งเทศบาลเมืองน่านและหน่วยงานภาคีได้จัดกิจกรรมพิธีส่งมอบศูนย์ท่องเที่ยววัฒนธรรมชุมชนด้วยจักรยาน (ศูนย์ล่องน่าน) Nan Community Center for Cultural and Cycle Tourism (Long Nan Center) ไปเมื่อเร็วๆนี้ ซึ่งมีที่ตั้งบริเวณพื้นที่โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน บ้านภูมินทร์ พื้นที่ติดกับข่วงเมืองน่านและวัดภูมินทร์ ศูนย์ดังกล่าวเป็นหนึ่งใน 3 โครงการนำร่อง ได้แก่ การจัดสร้างศูนย์ล่องน่าน การดำเนินโครงการไฟฟ้าส่องสว่างให้กับโบราณสถานในพื้นที่เมืองเก่าน่านและการจัดการขยะแบบครบวงจรในชุมชน ตามโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต ( TFCP) ภายใต้ความร่วมมือของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น สกว.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและเทศบาลเมืองน่าน

41810110 2296354737046131 3110305308765847552 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th