41698819 2296354583712813 2894727740399812608 n

          คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน ร่วมให้การต้อนรับ มร.ไมเคิล ฮาลฟอร์ด ผู้อำนวยการ สำนักงบประมาณ เขตกิลฟอร์ด (Guilford Country) มลรัฐนอร์ทคาโรไลน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา และผู้แทนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA)ในโอกาสมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปกครองท้องถิ่นไทย ณ ประเทศไทยในพื้นที่เทศบาล เมืองน่าน 
          14 ก.ย. 61 ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ถนนมหายศ นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วยนายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรี เมืองน่าน นางบัวผา แก้วมงคล ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางรดา เพฌชรขัน ผอ.กองการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ Mr.Michael Halford,Budget Director,Guilford County,North Carolina, United States of America ในโอกาสมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปกครองท้องถิ่นไทย ณ ประเทศไทยในพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน ตามเป้าหมายแห่งความร่วมมือเพื่อดำเนินการให้บรรลุพันธกิจ “น่าน...นครแห่งความสุข เมืองเก่าที่มีชีวิต” (Nan The City of Happiness : A lively Old Town) 

41727126 2296354557046149 196230729267412992 n

          เนื่องด้วย มร.ฮิโรโอะ ทานากะ หัวหน้าผู้แทนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ ของญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ส่งหนังสืออย่างเป็นทางการถึง นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรี เมืองน่าน เพื่อนำผู้แทนขอเข้าเยี่ยมคารวะนายกเทศมนตรีเมืองน่านและคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่านเพื่อหารือแลกเปลี่ยนด้านการบริหารจัดการเมืองและศึกษาดูงานในพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน ระหว่างวันที่ 13-15 ก.ย.2561 โดยมีคณะผู้แทนประกอบไปด้วย นายกอบชัย ทรงศรีสง่า ผู้แทนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ประจำประเทศไทย และ มร.ไมเคิล ฮาลฟอร์ด ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเขตกิลฟอร์ด (Guilford Country) มลรัฐนอร์ทคาโรไลน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสที่ JICA และ กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ได้อบรมรมแลกเปลี่ยนองค์วามรู้ของบุคลากรภายใต้โครงการ Professional Program in Legislative Process and Governance

41723138 2296354577046147 6988908102745587712 n

          อนึ่งเทศบาลเมืองน่านและหน่วยงานภาคีได้จัดกิจกรรมพิธีส่งมอบศูนย์ท่องเที่ยววัฒนธรรมชุมชนด้วยจักรยาน (ศูนย์ล่องน่าน) Nan Community Center for Cultural and Cycle Tourism (Long Nan Center) ไปเมื่อเร็วๆนี้ ซึ่งมีที่ตั้งบริเวณพื้นที่โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน บ้านภูมินทร์ พื้นที่ติดกับข่วงเมืองน่านและวัดภูมินทร์ ศูนย์ดังกล่าวเป็นหนึ่งใน 3 โครงการนำร่อง ได้แก่ การจัดสร้างศูนย์ล่องน่าน การดำเนินโครงการไฟฟ้าส่องสว่างให้กับโบราณสถานในพื้นที่เมืองเก่าน่านและการจัดการขยะแบบครบวงจรในชุมชน ตามโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต ( TFCP) ภายใต้ความร่วมมือของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น สกว.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและเทศบาลเมืองน่าน

41810110 2296354737046131 3110305308765847552 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th

ท่านมีความพึงพอใจต่อการรับบริการของเทศบาลเมืองน่านในระดับใด

พยากรณ์อากาศ

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

infonan

ทจรต

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

211264
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
543
124
1617
208811
5920
5116
211264

Your IP: 100.24.125.162
2020-10-25 13:09
Scroll to top