41645148 2294920813856190 1798337866653237248 n

          ติดตามบรรยากาศการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลเมืองน่าน (หลักสูตรจัดตั้ง) ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 324 ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยได้รับเกียรติจากนายวรกิตติ ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลเมืองน่าน (หลักสูตรจัดตั้ง) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ในนามของคณะจัดการฝึกอบรมฯ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการดังกล่าว พร้อมด้วยนายวิจิตร ไชยมงคล ประธานสภาเทศบาลเมืองน่าน นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายพิชิต โมกศรี ปลัดเทศบาลเมืองน่าน นายเพิ่มสวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ รองปลัดเทศบาลเมืองน่านร่วมให้การต้อนรับ

41585430 2294920937189511 1057781085577936896 n

          การจัดการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลเมืองน่าน (หลักสูตรจัดตั้ง) ประจำปี 2561 มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สามารถดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ สาธารณภัยแบบต่างๆ และสามารถช่วยเหลือในการป้องกันภัยได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์เป็นกำลังสนับสนุนในการปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

41636707 2294920693856202 511882075012333568 n

          โดยได้กำหนดให้มีการฝึกอบรมเป็นเวลา 5 วัน มีผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมฯ โดยได้รับสมัครจากชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองน่านจำนวน 80 คน ซึ่งจะทำให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนจาก สาธารณภัยต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทิภาพ เทศบาลเมืองน่านได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากหน่วยงานภาคี อาทิ โรงพยาบาลน่าน และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน เป็นต้น

41688038 2294920723856199 3484184316416622592 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th

ท่านมีความพึงพอใจต่อการรับบริการของเทศบาลเมืองน่านในระดับใด

พยากรณ์อากาศ

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

infonan

ทจรต

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

211270
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
549
124
1623
208811
5926
5116
211270

Your IP: 100.24.125.162
2020-10-25 14:01
Scroll to top