พิมพ์

41145930 2285687904779481 6240083385071435776 n

          ตามที่ ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.) ได้กำหนดให้จังหวัดน่าน รับลงทะเบียนจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดน่าน (เพิ่มเติม) และจัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานต่อหน้า พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและจัดกิจกรรมพัฒนา ปรับภูมิทัศน์คลองเปรมประชาราษฎร์และคลองเจ้าฟ้า ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่านและในพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่านนั้น

41273887 2285687761446162 2982602204340289536 n
          ขณะนี้ ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทาน ได้นำส่งบัตรจิตอาสาของประชาชน ที่ได้ไปลงทะเบียนโครงการจิตอาสาพระราชทานไว้มายังเทศบาลเมืองน่านเพื่อส่งมอบบัตรจิตอาสา ให้แก่ประชาชนที่ยังไม่ได้รับบัตรประจำตัวจิตอาสา ดังนั้นขอให้ประชาชนที่มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลเมืองน่านที่ได้ไปลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทานไว้ ให้ไปติดต่อขอรับบัตรจิตอาสาได้ที่ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองน่าน (งานทะเบียนราษฎร) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันเวลาราชการ
ผู้สนใจสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองน่าน (งานทะเบียนราษฎร) ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ถ.มหายศ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์ 054-773840 หรือ โทรศัพท์ 054-710234 ต่อ 115 www.nancity.go.th facebook สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองน่าน

40906722 2285687914779480 8662564851207372800 n

41061106 2285687771446161 3704269414305103872 n

 

แหล่งที่มาของข่าว : สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองน่าน (งานทะเบียนราษฎร) 
ขอบคุณภาพบางส่วนจาก : สำนักงานประชาสัมพันธื์จังหวัดน่าน


ทัตติ งานอ่อน/ข่าว 
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th