40623773 2283067095041562 6089542333215277056 n

          วานนี้ (3 กันยายน พ.ศ. 2561) ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายาปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13, นายนิทัศน์ เวชวินิช ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน, นายภูษิต พรมมานพ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 สาขาแพร่ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร และรับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการโครงการบริหารจัดการขยะครบวงจรของเทศบาลเมืองน่าน โดยมีนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน, นายเอกฉันท์ มูลศรี หน.สป.เทศบาลเมืองน่าน ได้บรรยายสรุปการบริหารการจัดการขยะ สามารถ เข้ารับโล่รางวัลเกียรติยศ “เมืองสะอาด อันดับ 1 ของภูมิภาคอาเซียน” รางวัล “ASEAN Clean Tourist City Standard” มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดของอาเซียน

40748158 2283066978374907 6120058101623160832 n

          “ASEAN Clean Tourist City Standard” รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของชาวเทศบาลเมืองน่านหลังจากพื้นที่เทศบาลเมืองน่านถูกประกาศยกย่องให้เป็น “เมืองที่มีมาตรฐาน การท่องเที่ยวสะอาดระดับอาเซียน”โดยอาเซียนให้ความสำคัญในมาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน 7 ด้าน ได้แก่ ตัวชี้วัดการจัดการสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดความสะอาด ตัวชี้วัดการจัดการของเสีย ตัวชี้วัดการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและความสะอาด ตัวชี้วัดพื้นที่สีเขียว ตัวชี้วัดความปลอดภัยด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และความมั่นคงของเมือง และตัวชี้วัดโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการท่องเที่ยวอีกด้วย

40591321 2283066741708264 1584272723775848448 n

          ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า เทศบาลเมืองน่าน มีการบริหารจัดการขยะที่ดี และเป็นแบบอย่าง ให้กับที่อื่น วันนี้รู้สึกดีใจที่ได้มาเยี่ยมและดูการบริหารจัดการขยะ ซึ่งจะต้องมาร่วมมือกันแก้ปัญหา และถือว่าเป็นวาระแห่งชาติ ที่จะต้องมาทำงานร่วมกัน ซึ่งต้องทำให้กระบวนการบริหารจัดการมีความยั่งยืน มีประสิทธิภาพมากที่สุด และพร้อมมารับฟังปัญหา โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งดำเนินการวางแผน และจัดทำโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาขยะ อย่างเป็นรูปธรรมอีกทั้งยังเป็นปรากฏการณ์ที่น่าจะเป็นกรณีศึกษาให้กับหลายๆ จังหวัด ถึงการทำงานอย่างจริงจังของภาครัฐ ร่วมกับภาคประชาชนที่เข้มแข็งในการสร้าง “บ้านเมืองที่น่าอยู่”รณรงค์ให้ประชาชนและร้านค้าลดการใช้ภาชนะจากโฟมและพลาสติกซึ่งย่อยสลายยาก ควบคู่ไปกับการนำสายไฟฟ้าลงดิน ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วเป็นระยะทางกว่า 4 กิโลเมตร ภาพของการร่วมมือร่วมใจกันระหว่างพนักงานเทศบาลและนักท่องเที่ยวช่วยกันคัดแยกขยะทุกคืน หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมถนนคนเดินบริเวณข่วงเมืองน่านที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกสุดสัปดาห์ อีกด้วย

40684411 2283066931708245 397846608789635072 n

 

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th

ท่านมีความพึงพอใจต่อการรับบริการของเทศบาลเมืองน่านในระดับใด

พยากรณ์อากาศ

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

infonan

ทจรต

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

204789
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
30
118
232
203714
4561
5571
204789

Your IP: 34.200.236.68
2020-09-29 04:08
Scroll to top