พิมพ์

41000640 2283055208376084 3723720715598299136 n

          วานนี้(3 ก.ย. 2561) ที่ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือปลอดเหล้า-เบียร์ ประจำปี 2561 โดยมีสมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน สื่อมวลชนจังหวัดน่าน สสส. ผู้แทนชาวเรือ และสภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุมหารือการเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือปลอดเหล้า-เบียร์ ประจำปี 2561 อีกทั้งร่วมกันกำหนดระเบียบ ในการใช้บังคับในการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือจังหวัดน่าน ให้มีมาตรฐานในการดำเนินงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมในการแข่งขัน ตามกฎกติกาที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกัน และเป็นการรักษา สืบทอดประเพณีแข่งเรือของชาวจังหวัดน่าน ความร่วมมือ ร่วมใจ ของหมู่บ้านชุมชนต่างๆ ที่มีมาแต่โบราณกาล และเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสืบไป

40642818 2283055558376049 7294328149196668928 n

          โดยปีนี้เทศบาลเมืองน่านได้กำหนดจัดงานประเพณีแข่งขันเรือปลอดเหล้า-เบียร์ ตานสลากภัต วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2561 ณ สนามเทศบาลเมืองน่าน นอกจากการจัดการแข่งขันเรือ ดังกล่าวแล้ว เทศบาลเมืองน่าน ยังจัดให้มีการจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง สินค้าโอทอป อาหารพื้นเมือง ในราคาประหยัด ให้ประชาชนที่สนใจ และนักท่องเที่ยวสามารถซื้อกลับไปเป็นของฝากของที่ระลึกอีกด้วย

40684650 2283055525042719 1553487295846285312 n

40919632 2283055218376083 821482254218821632 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th