พิมพ์

40402831 2277772615571010 1375313236156481536 n

          นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่กองช่าง เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข เทศบาลเมืองน่าน ร่วมกันทำความสะอาดอัฒจันทร์บริเวณริมแม่น้ำน่านเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือและลานชุมชนพญาภู หลังจากที่ระดับน้ำในแม่น้ำน่านขึ้นสูงเข้าท่วมพื้นที่ดังกล่าวอันเป็นอิทธิพลมาจาก พายุโซนร้อน “เบบินคา” เมื่อกลางเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมานั้น ทำให้ มีดินโคลนติดอยู่บนอัฒจันทร์ เป็นจำนวนมาก ซึ่งบริเวณอัฒจันทร์ดังกล่าวใช้เป็นสถานที่นั่งพักผ่อนชมทิวทัศน์แม่น้ำน่านและรวมไปถึงเป็นสถานที่ใช้ในการนั่งรับชมงานแข่งเรือประเพณีของชาวจังหวัดน่านเป็นประจำทุกปี 
          โดยปีนี้เทศบาลเมืองน่านได้กำหนดจัดงานประเพณีแข่งขันเรือปลอดเหล้า-เบียร์ ตานสลากภัต วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2561 ณ สนามเทศบาลเมืองน่าน นอกจากการจัดการแข่งขันเรือ ดังกล่าวแล้ว เทศบาลเมืองน่าน ยังจัดให้มีการจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง สินค้าโอทอป อาหารพื้นเมือง ในราคาประหยัด ให้ประชาชนที่สนใจ และนักท่องเที่ยวสามารถซื้อกลับไปเป็นของฝากของที่ระลึกอีกด้วย

40269984 2277772465571025 336408768067665920 n

40421288 2277772482237690 5555871073066549248 n

40501176 2277772495571022 3194424652734660608 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว 
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th