พิมพ์

39948864 2266483540033251 4000967082257678336 n

          ที่ชุมชนบ้านสวนตาล ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เทศบาลเมืองน่าน นำโดย นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน บูรณาการร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน กองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 นำโดย พ.ท.ไพรัช ศรีไชยวาล ผบ.ม.พัน.10 และกองพันทหารม้าที่ 15 กรมทหารม้าที่ 2 นำโดย พ.ท.บัณฑิต ชาวกัณหา ผบ.ม.พัน.15 เร่งดำเนินการซ่อมแซมระบบป้องกันน้ำท่วม(พนังกั้นน้ำ) บริเวณชุมชนบ้านสวนตาลล่าง ที่เกิดการทรุดตัวจากการกัดเซาะของมวลน้ำจากสถานการณ์น้ำท่วม ระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยการแก้ไขเบื้องต้น ทางเทศบาลเมืองน่านจะได้ดำเนินการทำพนังกั้นน้ำชั่วคราวโดยการนำไม้มาตอกเป็นปักหลัก แล้วนำกระสอบทรายทำเป็นตลิ่งแบบขั้นบันได ให้มีความสูงเท่าระดับพนังกั้นน้ำเดิม ทั้งหากตรวจพบความเสียหายเพิ่มเติมให้เร่งดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน เนื่องจากหากมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมอีกทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูง อาจส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนได้

39918051 2266483460033259 2882434650645463040 n

39913961 2266483250033280 7678027788548308992 n

39916172 2266483110033294 427114414320123904 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th