พิมพ์

38857325 2241930339155238 2987115459054141440 n

          ตำรวจท่องเที่ยวน่านร่วมใจพัฒนาปรับภูมิทัศน์ กำจัดวัชพืชบริเวณสระน้ำ สวนสาธารณะศรีเมืองในพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน หนึ่งในกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 ส.ค.2561
          บ่ายวันนี้ (10 ส.ค.2561) พ.ต.ต.เอกมันต์ ลือเรือง สว.ส.ทท.3 กก.2 บก.ทท.2 (สารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยวน่าน ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดแพร่นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวจากทั้ง 2พื้นที่รับผิดชอบดังกล่าว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะศรีเมืองในพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน โดยมีการพัฒนาปรับภูมิทัศน์ กำจัดวัชพืชบริเวณสระน้ำบริเวณสวนสาธารณะศรีเมืองในพื้นที่เทศบาลเมืองน่านเพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานโครงการ “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 ส.ค.2561

38734782 2241930372488568 6226608565130362880 n

          สถานีตำรวจท่องเที่ยวน่าน ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยและการให้บริการข้อมูลข่าวสารนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดน่าน การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้สอดรับกับนโยบายบูรณาการร่วมส่งเสริม พัฒนา ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นนอกจากจะเป็นการร่วมพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองน่านแล้ว ยังเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยว รวมทั้งให้ประชาชนในชุมชน ได้ใช้ในพื้นที่สวนสาธารณะศรีเมืองร่วมกัน เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และสถานที่ออกกำลังกายเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีของสังคมคุณภาพของเมืองน่านอีกแห่งหนึ่ง ติดต่อสถานีตำรวจท่องเที่ยวน่าน เลขที่ 20/1 ถ.สุริยพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน โทรศัพท์ 054-710216 สายด่วน 1155

38821375 2241930279155244 8127258956570558464 n

38910392 2241930382488567 4239323576613732352 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ 
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th